Artikels Archief van Sint-Pieters-Leeuw

SINT-PIETERS-LEEUW neemt verkeersborden weg

Verkeersborden
Ingezonden foto
 

 Op 1 januari 2017 werd 70 km/u de officiële norm buiten de bebouwde kom in Vlaanderen. Op die manier wil minister Weyts de wegen beter leesbaar en dus veiliger maken. Zo wordt een einde gemaakt aan de absurde situatie waarin 90km/u de officiële norm was op de Vlaamse wegen, maar er in de realiteit op 6000 van de 8000 kilometer gewestweg een uitzonderingsregime van 70 km/u van kracht was. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
05 jan 2017
Felix Merckx
Ingezonden foto
 

SINT-PIETERS-LEEUW - SP.A vraagt krachtig beleid tegen kinderarmoede

Armoede_bewerkt-1
Bron www.kinengezin.be
 

 De voorbije jaren was er een sterke stijging van de kinderarmoede in Sint-Pieters-Leeuw. Een 80-tal Leeuwse kinderen tussen 0 en 3 jaar groeit op in een kansarm gezin. OCMW-raadslid David Van Vooren (SP.A) dringt aan op een krachtig beleid om deze kinderen de nodige ontwikkelingskansen te bieden.

 

Klik hier om meer te lezen

 
05 jan 2017
Felix Merckx
Bron www.kindengezin.be
 

SINT-PIETERS-LEEUW - LeeuwArt reikt prijs ereleden uit

Editiepajo_spl
Ingezonden foto

Ter gelegenheid van de 75ste tentoonstelling van LeeuwArt stelde kunstenaar Luc Van Ruysevelt een beeldhouwwerk ter beschikking om te verloten onder de ereleden. De heer Jean Cornand uit Sint-Pieters-Leeuw werd de gelukkige winnaar en mocht het schilderij van Luc Van Ruysevelt in ontvangst nemen. Jean Cornand: “Ik ben heel erg blij met dit werk, het krijgt zeker een ereplaats in onze woonkamer.”

 

Klik hier om meer te lezen

 
02 jan 2017
Elsie De Greef
Ingezonden foto
 

Gelukkig Nieuwjaar 2017!

Editiepajot

Wij wensen onze talrijke en trouwe lezers en adverteerders een gelukkig, maar vooral gezond 2017! Veel leesplezier in 2017!

 

Klik hier om meer te lezen

 
01 jan 2017
Sam Herremans
ep
 

SINT-PIETERS-LEEUW - De Hoebelfeesten verhuizen

Hoebelfeersten
EP

 De Hoebelfeesten bestaan in 2017 reeds 38 jaar en staan voor een grote uitdaging. Een aantal jaren terug werd er reeds gesleuteld aan het concept om het hoofd boven water te houden. Het programma werd beperkt tot 3 dagen, er werden nieuwe sponsors aangetrokken en door een goede samenwerking met het gemeentebestuur hebben ze ook een aantal vaste kosten kunnen verlagen. Ook om die rede verhuizen ze nu naar een andere locatie in Vlezenbeek 

 

Klik hier om meer te lezen

 
30 dec 2016
Felix Merckx
EP
 

SINT-PIETERS-LEEUW - Onthaalgids in pocketformaat

Onthaalgidds
EP

 Deze week zal de Onthaalgids 2017-2018 Sint-Pieters-Leeuw weer bedeeld worden in alle postbussen van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw. Op deze manier wenst het gemeentebestuur haar inwoners te betrekken bij alles wat er reilt en zeilt in Sint-Pieters-Leeuw. Op bestuurlijk, cultureel, sportief,… vlak. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
28 dec 2016
Felix Merckx
EP
 

HALLE / LEEUW / BEERSEL - Verdachten gestolen voertuigen gevat

Politielogo_heel_goed_20103_p200
EP

 De kerstdagen waren behoorlijk druk voor de politiezone Zennevallei. Na een zware kerstnacht met tal van feiten op het grondgebied Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw, kon de Politiezone Zennevallei in de nacht van 25 op 26 december toch een mooi resultaat voorleggen. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
27 dec 2016
Felix Merckx
EP
 

SINT-PIETERS-LEEUW - Belastingen blijven ongewijzigd

Gemeenteraad_2013
EP

 In het exploitatiebudget 2017 voorziet Sint-Pieters-Leeuw 38,3 mio euro inkomsten en 35,3 mio uitgaven. Met dit resultaat en toch een aanzienlijk pakket aan investeringsuitgaven slagen zij er toch in om een sluitend budget voor te leggen, zowel op kasbasis als op de financieringsmarge in het meerjarenplan. De personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven op hetzelfde niveau als in 2016.

 

Klik hier om meer te lezen

 
24 dec 2016
Felix Merckx
EP
 

SINT-PIETERS-LEEUW - Gemeentelijk reglement inname openbaar domein voor terrassen en uitstallingen

Schild_s_p_l
EP

 Op basis van een nieuw gemeentelijk reglement binnen de algemene politieverordening heeft de gemeenteraad een reglementair kader vast gesteld voor het verlenen van de vergunning voor terrassen en uitstallingen op het openbaar domein.

 

Klik hier om meer te lezen

 
24 dec 2016
Felix Merckx
EP
 

SINT-PIETERS-LEEUW - Gemeente koopt terreinen SK Vlezenbeek

Sk_vlezenbeek
EP

 Nu het RUP Vlezenbeek van kracht geworden is, hebben de sportterreinen rond SK Vlezenbeek de bestemming “gebied voor gemeentelijk recreatie” gekregen. De gemeente kan nu de terreinen aankopen.

 

Klik hier om meer te lezen

 
23 dec 2016
Felix Merckx
EP
 

SINT-PIETERS-LEEUW - Renovatie pastorij van Vlezenbeek

Pastorij_vkezenbeek
Foto Felix Merckx
 

 De gemeenteraad van Sint-Pieters-Leeuw keurde een bestek goed om een architect aan te stellen voor de renovatie en herinrichting van de pastorij van Vlezenbeek. De doelstelling is om de pastorij van Vlezenbeek  in de eerste helft van 2018 te renoveren. Een multifunctioneel gebruik is het uitgangspunt. Zo blijft ook voor de kerkfabriek en de pastoor ruimte voorbehouden.

 

Klik hier om meer te lezen

 
23 dec 2016
Felix Merckx
Felix Merckx
 

SINT-PIETERS-LEEUW - Jouw identiteitskaart als spaarkaart bij RRL

Rink_rond_leeuw_2013_p200
E

 De klanten van de aangesloten RinkRondleeuw (RRL) handelaars genieten straks nog meer voordelen dankzij innovatieve stappen die de RRL handelsvereniging zet in Sint-Pieters-Leeuw.  De handelaars kiezen namelijk om vanaf begin 2017 te starten met het 'digitale klantenprogramma'. Dit biedt de klanten die in Sint-Pieters-Leeuw komen winkelen bij de aangesloten handelaars vele extra voordelen. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
21 dec 2016
Felix Merckx
EP
 

HALLE / BEERSEL / LEEUW - Officiële ondertekening protocolakkoord betreffende de gemeentelijke administratieve sancties

Protocol_1
Foto's Felix Merckx
 

 In november verleenden de gemeenteraden van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw hun goedkeuring aan het protocolakkoord dat wordt afgesloten tussen de Procureur des Konings en het college van burgemeester en schepenen betreffende gemeentelijke administratieve sancties in geval van gemengde inbreuken en inbreuken op stilstaan en parkeren.  Het protocolakkoord werd door de drie besturen en de procureur des Konings officieel ondertekend 

 

Klik hier om meer te lezen

 
20 dec 2016
Felix Merckx
Felix Merckx
 

SINT-PIETERS-LEEUW blijft inzetten op huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding
Ingezonden foto
 

 In 2015 zette de gemeente Sint-Pieters-Leeuw haar schouders onder de organisatie van huiswerkbegeleiding. De Gemeentelijke Basisschool, Wegwijzer, ging in 2015 van start met 2 groepjes van 8 leerlingen. Twee jaar later organiseert de gemeente de huiswerkklassen in vier scholen en kunnen 88 kinderen drie keer per week genieten van degelijke huiswerkbegeleiding. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
20 dec 2016
Felix Merckx
Ingezonden foto
 

SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE - Jan Ruusbroec school toont identiteit en link met HHC

Editiepajot_spl
Ingezonden foto
 

Aan de schoolmuur van de Jan Ruusbroec school te Ruisbroek werd een banner opgehangen van maar liefst 15 m². Je kan er het schoolprofiel bekijken, de school profileert zich als taalrijk, milieubewust, zorgbreed en muzisch. Bovendien merk je via de website en het logo ook de link met de scholengroep Heilig-Hart&College Halle op.

 

Klik hier om meer te lezen

 
19 dec 2016
Elsie De Greef
Ingezonden foto
 

Weldra Winterconcert in SINT-PIETERS-LEEUW

Editiepajot_spl
Ingezonden foto
 

Op 14 januari speelt de Koninklijke Harmonie Sinte Lutgardis Zuun weer de pannen van het dak. Muziek voor iedereen wat wils: bekend, gedurfd, verrassend, uitdagend, vertellend, ontroerend, jong, oud,... in de kerk van Zuun, in de A. Quintusstraat. De deuren gaan open om 19.00 uur en om 19.30 starten ze stipt!

 

Klik hier om meer te lezen

 
19 dec 2016
Elsie De Greef
Ingezonden foto
 

SINT-PIETERS-LEEUW - Gezellige Rode Kerstfeesten in Zuun en Ruisbroek

Kerstfeest_1
Ingezonden foto
 

 De Socialistische Mutualiteit van Brabant samen met sympathisanten van de socialistische beweging organiseerden een Kerstfeesten in 'Zonnig Leven' (Zuun) en 'Ons Huis' in Ruisbroek. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
19 dec 2016
Felix Merckx
Ingezonden foto
 

HERNE – Misviering in de Herfelingse St-Niklaaskerk met een Gregoriaans tintje

1_gregoriaanse_zang_kerk_herfelingen
HERNE – Misviering in de Herfelingse St-Niklaaskerk met een Gregoriaans tintje -© Deschuyffeleer
 

Om de misviering van de Vierde Zondag van de Advent luister bij te zetten deed pastoor Kris Meskens een beroep op het zangkoor Schola Sainnensis. Zoals zijn naam het laat vermoeden legt dit vocaal gezelschap met bakermat in Sint-Pieters-Leeuw zich toe op Gregoriaans gezang.......

 

Klik hier om meer te lezen

 
18 dec 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 

SINT-PIETERS-LEEUW - Kerstcorrida voor het goede doel

Corrida_1
Foto's Emile Devogeleer
 

 Met de zesde Kerstcorrtda van Sint)Pieters-Leeuw steunde men ‘De Warmste Week” en dan in het bijzonder de vzw FrIS. (sportvereniging voor kinderen en volwassenen met een handicap. Teams gevormd door 3 lopers moesten 10 ronden lopen door het Colomapark

 

Klik hier om meer te lezen

 
18 dec 2016
Emile Devogeleer
Emile Devogeleer
 

Jan en Nicole uit RUISBROEK zijn gouden koppel

Ruisbroek_goud_de_passe_g_
Jan De Passe en Nicole Bellot vierden goud. Foto © Marc Sluys
 

 Jan De Passe (72) en Nicole Bellot (71) uit de Vaartstraat 48 in Ruisbroek vierden hun gouden huwelijk. Hun gezin groeide met de kinderen Isabelle en Eric, de kleinkinderen Laetitia, Kevin Axel en Tristan en de achterkleinkinderen Yanis en Chaima .

 

Klik hier om meer te lezen

 
17 dec 2016
Marc Sluys
Marc Sluys
 
 

Laatste Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Felix Merckx | 13 jan 2017
Felix Merckx | 08 jan 2017

archief