HERNE/BEVER/PAJOTTENLAND – Koornmolen verwacht eerstdaags meer dan 4.500 vaccins

C21

HERNE/BEVER/PAJOTTENLAND – Koornmolen verwacht eerstdaags meer dan 4.500 vaccins

Patrick_de_rycker
HERNE/BEVER/PAJOTTENLAND – Koornmolen verwacht eerstdaags meer dan 4.500 vaccins - © Deschuyffeleer
 
Cijfers_koornmolen_1_april_2021
HERNE/BEVER/PAJOTTENLAND – Koornmolen verwacht eerstdaags meer dan 4.500 vaccins - © Deschuyffeleer
 
Detail_bever
HERNE/BEVER/PAJOTTENLAND – Koornmolen verwacht eerstdaags meer dan 4.500 vaccins - © Deschuyffeleer
 
Detail_herne
HERNE/BEVER/PAJOTTENLAND – Koornmolen verwacht eerstdaags meer dan 4.500 vaccins - © Deschuyffeleer
 

Exact vijf weken geleden werden in het vaccinatiecentrum Koornmolen in Gooik de eerste coronavaccins toegediend. Vaccineren is de eerste stap naar het ‘gewone normaal’, maar die realiteit zal er pas zijn als in onze samenleving een voldoend hoge vaccinatiegraad wordt bereikt. Nopens de gang van zaken in het vaccinatiecentrum Koornmolen geeft Patrick De Rycker duiding. Naast de medische expert en de programmamanager is hij als populatiemanager één van de pijlers die de goede werking van het vaccinatiecentrum garandeert.

Vaccinatiegraad

In januari werd voor de Eerstelijnszone (ELZ) Pajottenland in onderling overleg tussen acht Pajotse gemeenten (Bever, Dilbeek, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Roosdaal en Ternat) en onder de koepel van de Zorgraad van de ELZ beslist ook een vaccinatiecentrum te openen in het sportcentrum De Koornmolen in het gehucht Strijland in Gooik voor de inwoners van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Roosdaal. Het gaat hierbij over een samenwerkingsakkoord voor een gebied met 47.663 inwoners waaronder 38.440 inwoners van 18 jaar en ouder. De leeftijdscategorie van 65-plussers is er goed voor 9.772 inwoners. Voor het bereiken van een vaccinatiegraad van 70% dienen derhalve 33.364 inwoners twee keer te worden voorzien van een spuitje. Dit is het geval voor de huidige aangeleverde vaccins van Pfizer-BioNtech en AstraZenica. Voor het nog niet beschikbare vaccin van Johnson & Johnson zou één dosis volstaan.

Populatiemanager  

Het is de populatiemanager die dus ook instaat voor het behalen van de minimale vaccinatiegraad van 70% in de bevolking en dit met oog voor alle geïdentificeerde doelgroepen. Daarvoor analyseert en identificeert hij  in samenwerking met alle partners binnen en buiten de zorgraad zo veel mogelijk doelgroepen. Om de vooropgestelde vaccinatiegraad te behalen dient hij een goed inzicht te krijgen in de samenstelling van de populatie. Een doelgerichte en nauwe samenwerking met de lokale actoren laat hem toe de aangeleverde data adequaat te interpreteren. Hij detecteert zo gebieden en/of doelgroepen waarbij de vaccinatiegraad zou achterlopen, hij ontwikkelt acties inzake de vaccinatie van moeilijk bereikbare groepen en hij coördineert waar nodig de thuis- en mobiele vaccinatie.

Weldra een flinke boost verwacht  

Patrick De Rycker: “De vaccinatiegraad ELZ Pajottenland (vaccinatiecentrum Koornmolen) klokt momenteel voor gevaccineerden met minstens 1 dosis af op een gemiddelde over de gemeenten van 11,4 %. Dit percentage is gelijklopend aan dat opgemeten in Vlaanderen. Dit cijfer krijgt de eerstkomende twee weken wel een flinke boost. Zo zijn er voor do 8, vr 9 en za 10 april 1.620 dosissen voorzien en voor di 13, wo 14, do 15 en vr 16 april nog eens 2.927. Indien de leveringen geschieden zoals voorzien in de planning komt de vaccinatieteller voor de Koornmolen-gemeenten dan in de buurt van 25 %. Op dit moment worden de laatste mensen gevaccineerd die geboren zijn rond 1940. Vanuit Vlaanderen worden thans of eerstdaags de uitnodigingen  verstuurd naar de daarop volgende leeftijdscategorie van 75-plussers. Niet vergeten dat wij afhankelijk zijn van de leveringen vanuit Vlaanderen en wat we krijgen wordt gebruikt”.

Cijfers met betrekking op het vaccinatiecentrum Koornmolen daterend van 1 april 2021 zijn terug te vinden op bijgaande afbeeldingen.

Reservelijst

“Om  te vermijden dat er tijdens de vaccinatiedagen een aantal vaccins niet kunnen gebruikt worden  wegens het niet opdagen van uitgenodigden, wordt er een reservelijst opgesteld die de medewerkers van het vaccinatiecentrum dan kunnen gebruiken om deze lege plaatsen op te vullen. In het begin van de vaccinatiecampagne was het regelmatig dat opgeroepenen niet kwamen opdagen. Daarom hebben wij een reservelijst in het leven geroepen waar goed 13.000 inwoners uit de 6 deelnemende gemeenten op intekenden. De onderliggende reden was geen enkel vaccin onbenut te laten. Gezien het groot aantal geïnteresseerden werd deze reservelijst - met de oudsten bovenaan - afgesloten. Stelselmatig worden nu de uitgenodigden die hun komst niet confirmeerden telefonisch gecontacteerd. Wij bemerken dat we thans geconfronteerd worden met minder en minder van die gevallen. In onze regio zijn er haast geen vaccinweigeraars”, aldus nog de populatiemanager.

Via deze link naar https://www.laatjevaccineren.be/ kan een voorbeeld-uitnodiging geraadpleegd worden”.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 apr 2021
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 05 okt 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief