Laatste artikels van Pepingen

C21

Hartveiligheid in PEPINGEN geen prioriteit voor LVB ?

Aed1
 

 DVP ijvert al jaren voor en zorgzame omgang met elkaar. Projecten rond gezondheid en welzijn kunnen steeds op de steun van DVP rekenen. Het project “Hartveilig” van het Rode Kruis Vlaanderen wil de overlevingskans bij een hartstilstand en de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten door aan te moedigen AED-toestellen te plaatsen en mensen op te leiden over het gebruik ervan.

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

Na ruim 3 jaren nog geen parkeerplaats mindervaliden in iedere PEPINGSE deelgemeente

Parkeerplaats_mindermobielen_harten_troef_heikruis
 

 Reeds tijdens de gemeenteraadszitting van 22 oktober 2019 stelde DVP voor om per deelgemeente minstens 1 parkeerplaats te voorzien voor mindervaliden in de onmiddellijke nabijheid van elk ontmoetingscentrum. LVB zou naar eigen zeggen “de technische mogelijkheden hiertoe laten onderzoeken”.  DVP gemeenteraadslids Kristof De Cuyper benadrukt "DVP bleef maar liefst drie jaren lang (!) op dezelfde spijker kloppen, helaas zonder beweging vanuit LVB."  

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

Digitale en hybride vergaderingen enkel onmogelijk in PEPINGEN

Scherm__afbeelding_2023-01-29_om_08
 

 De coronacrisis heeft een enorme impact op ons leven gehad. Ook de manier waarop we werken en vergaderen, is veranderd. Digitale of hybride vergaderingen (waarbij sommige deelnemers in de vergaderruimte zitten en andere deelnemers inbellen) worden steeds normaler. De Vlaamse Regering heeft reeds op 10 september 2021 de mogelijkheid gecreëerd voor lokale besturen om onder bepaalde voorwaarden digitale en hybride vergaderingen toe te laten. DVP heeft dit voorstel herhaaldelijk ter sprake gebracht tijdens gemeenteraadszittingen, maar LVB wees het steeds af. Pas in december 2022 ondernam de huidige meerderheid actie. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

Vlaanderen weigert subsidies chirolokaal BEERT door rammelend aanvraagdossier

Chirolokalen_9_ok_lr-1
 

 Op 27 april 2022 stond de uitbreiding van het gemeentehuis en de gebouwen van de Chiro op de gemeenteraadsagenda. De geraamde kosten waren echter natte vingerwerk. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

Schuld per Pepingenaar zal spectaculair stijgen

247690379_143981797953950_6000309116544124003_n
 

 Tijdens de gemeenteraadszitting van 29 december 2022 werd het meerjarenplan besproken. DVP vroeg de schuld per inwoner. LVB kon geen antwoord geven. Dat de meerderheid - en zelfs de bevoegde schepen - de schuld per inwoner niet kent in een debat over het budget 2023 is zorgwekkend. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

PEPINGSE participatiereglement nog steeds niet in orde en wordt dan maar uitbesteed.

Scherm__afbeelding_2023-01-29_om_08
 

 Op 3 december 2020 vroeg de provinciegouverneur LVB uitdrukkelijk werk te maken van een participatiereglement. DVP polste sindsdien verschillende keren naar de stand van zaken, helaas tevergeefs. DVP kon alleen maar besluiten dat LVB in 2019 niet wou, in 2020 moest maar het in 2022 nog steeds niet had gedaan.  Uit het collegeverslag van 28 november 2022 blijkt dat LVB voortaan toch wenst te werken met participatietafels en hiertoe een participatiereglement zou uitwerken. Voortschrijdend inzicht is iets moois. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jan 2023
Marc Sluys
 

Jeugdlokalen te BEERT beschikken over geen gunstig brandweerverslag meer

Chirolokalen_9_ok_lr
 

 Het brandweerverslag van de chirolokalen te Beert, dat een geldigheid van 10 jaar had, eindigde op 4 december 2022. In kader van brandpreventiecontroles van bestaande publieke toegankelijke inrichtingen, werd op 10 januari 2022 in de chirolokalen een controle door de brandweer uitgevoerd. Uit het verslag blijkt dat de inrichting niet volledig voldoet aan specifieke brandveiligheidsnormen. De brandweer adviseert om een brandveiligheidsattest B voor maximum 6 maanden uit te reiken. Begin juli 2022 verviel het nieuwe brandveiligheidsattest. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
28 jan 2023
Marc Sluys
 

Klimaatcafé GOOIK, LENNIK en PEPINGEN

Scherm__afbeelding_2023-01-27_om_13
 

 De gemeenten Gooik, Lennik en Pepingen verwelkomen je graag op maandag 13 februari 2023 om 19u30 op het klimaatcafé in CC Bellingen, Trapstraat 5 te Bellingen, om mee na te denken over hoe we onze gemeenten klaar kunnen maken voor de toekomst.

 

Klik hier om meer te lezen

 
27 jan 2023
Marc Sluys
 

Regio Zennevallei toast op je gezondheid! Tournée Minérale: een maand zonder alcohol

Tournee_minerale_23
 

 Tournée Minérale is bij heel wat mensen bekend. De campagne van De Druglijn is inmiddels aan haar zevende editie toe en roept iedereen op om in februari, voor het eerst of opnieuw, een maand geen alcohol te drinken. De intergemeentelijke preventiewerking van de lokale besturen van Halle, Pepingen, Beersel en Sint-Pieters-Leeuw, de Eerstelijnszone Zennevallei, de Artsenkring Zennevallei, Logo Zenneland en het AZ Sint-Maria Halle zetten dit jaar gezamenlijk hun schouders onder dit initiatief.

 

Klik hier om meer te lezen

 
27 jan 2023
Marc Sluys
 

Participatiemoment voor de inrichting van een speelbos in de Kareelstraat in PEPINGEN

Foto_kareelstraat
 

 De gemeenteraad heeft in december 2022 de ontwerp aankoopakte goedgekeurd voor de aankoop van een perceel in de Kareelstraat om er een speelbos in te richten. Daarom wordt er op donderdag 23 februari 2023 om 19u in de zaal De Kring – Kareelstraat – Bellingen, een participatiemoment georganiseerd om het concept te bespreken en te luisteren naar de input van jullie allemaal.

 

Klik hier om meer te lezen

 
27 jan 2023
Marc Sluys
 
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Sam Herremans | 10 jan 2023
Marc Sluys | 29 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 15 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 13 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 01 dec 2022

archief