GAS-boetes worden mogelijk voor de handhaving van COVID-19-maatregelen

C21

GAS-boetes worden mogelijk voor de handhaving van COVID-19-maatregelen

2015

Gisteren verscheen in het Staatsblad een Koninklijk Besluit dat gemeentelijke administratieve sancties mogelijk maakt voor de handhaving van COVID-19-maatregelen. Lokale besturen wachtten al enige tijd op de legalisatie van de handhaving van deze maatregelen via GAS. Intercommunale Haviland staat klaar om gemeenten te ondersteunen bij de administratieve afhandeling van de GAS-boetes.

An Van den Stockt, sanctionerend ambtenaar bij intercommunale Haviland: “Tot nu toe waren inbreuken op decoronamaatregelen enkel strafbaar op basis van de Wet betreffende de civiele veiligheid, m.a.w. alleen strafrechtelijk. De ministerraad gaf al op 4 april groen licht om te handhaven via GAS. Dit KB specifieert nu de te volgen procedure en modaliteiten. Er wordt verduidelijkt dat de inbreuken op de COVID-19-maatregelen gemengde inbreuken betreffen. Een omzendbrief van het College van Procureurs-generaal zal verder nog bepalen voor welke inbreuken GAS mogelijk is.”

Gemengde inbreuken

“In een aantal zaken wordt afgeweken van de standaardprocedure voor gemengde inbreuken. Zo geldt het GAS-systeem o.a. niet voor minderjarigen, wordt er een vast bedrag van 250 euro bepaald voor de administratieve geldboete en voorziet het KB in een onmiddellijke betaling. Pas indien de administratieve boete niet onmiddellijk wordt betaald, is de procedure voor de sanctionerend ambtenaar van toepassing. Conform de gekende procedure, kunnen vaststellingen alleen gedaan worden door politieambtenaren, politieagenten of veldwachters. De overtreder kan ook hier verweer indienen bij de sanctionerend ambtenaar of vragen om gehoord te worden.”

Nog niet operationeel

“Een gemeente of stad is niet verplicht om te werken met het GAS-systeem. Het is een afweging die elk lokaal bestuur voor zichzelf moet maken op basis van de lokale situatie. Het invoeren van dit systeem vraagt bovendien enige tijd voor het operationeel kan zijn. Er moet een aangepast politiereglement goedgekeurd worden door de gemeenteraad, die net omwille van de maatregelen moeilijker bijeengeroepen kan worden. Het is ook nog wachten op de omzendbrief die aangeeft voor welke inbreuken men precies GAS-boetes kan toepassen. Er moet bovendien een overleg plaatsvinden tussen de korpschefs en sanctionerende ambtenaren, want voor de handhavers op het terrein betekent dit een nieuwe procedure bovenop de huidige. Concreet betekent dit dat GAS pas zal kunnen worden toegepast indien de huidige maatregelen worden verlengd.”

Ondersteuning door Haviland

Vijftien gemeenten en zes politiezones in Halle-Vilvoorde rekenen op de dienst Bestuurlijke Handhaving van intercommunale Haviland voor de verwerking en administratieve afhandeling van GAS-boetes. Lokale besturen in Halle-Vilvoorde die vragen hebben over dit nieuwe KB, over bestuurlijke handhaving via GAS-boetes of over de dienstverlening van intercommunale Haviland terzake, kunnen terecht bij de dienst Bestuurlijke Handhaving via gas@haviland.be of www.haviland.be/bestuurlijke-handhaving.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 apr 2020
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures

archief