ASSE/TERNAT - Windmolens op de Moretteberg

C21

ASSE/TERNAT - Windmolens op de Moretteberg

Windmolen_45497_59808_az2epu
Hoe hoger de molen en hoe groter de wieken, hoe meer energie er kan worden opgewekt. Tegenwoordig zijn de molens tot 120 meter ashoogte.
 
Windmolensempst1904
De vroegere windmolen op de Windberg in Sempst werd in 1932 afgebroken.
Molendeneef
De wind- en de stoommolen op de Molenbaan of Muilemlaan in Lombeek. De windmolen werd in 1955 afgebroken.
Windmolens_per_hoogte_en_wat_wekken_ze_op-v2__resizedimagewzewodasnzu0xq
 

Tot in het midden van de 20ste eeuw waren er in Ternat, op de Windberg in het gehucht Sempst en in Sint-Katherina-Lombeek op de Molenbaan, de latere Muilemlaan, windmolens actief voor het opwekken van energie. Door de opkomst van de stoommachines en de electriciteit kwamen de oude windmolens in verval en werden ze afgebroken. Binnenkort doen de windmolens wellicht weer hun intrede in de gemeente. Zero Emmission Solutions onderzocht voor het bestuur hoe dat best gebeurt. Alex Polfliet legde donderdag op een online infoavond uit waar die molens er zouden kunnen komen. Alhoewel er in de buurt van de vroegere windmolen van Sempst wind en plaats genoeg is voor een viertal molens maakt een inplanting er weinig kans omdat een groot deel van het gebied volgens het gewestplan landschappelijk waardevol is. In het kader van een ruimtelijk uitvoeringsplan zou de inplanting van windmolens wel kunnen worden voorzien.

Doordat de radars van de luchtverkeersleiding van Belgocontrol in Zaventem de laatste jaren gevoeliger werden bestaat er nu wel mogelijkheid om windmolens te plaatsen in het gebied tussen de autosnelweg en Asse. Ook op de aangrenzende Kerkberg (Kruisborre) in Asse zouden windmolens kunnen ingeplant worden. Electriciteitsproducent Engie wil alvast de piste onderzoeken om op de terreinen van Redevco, naast winkelcentrum The Leaf, een of meer molens in te planten. 

Hoe hoger de as van de molen en hoe groter de wieken, hoe hoger de opbrengst is. Een molen van 120 meter zou ideaal zijn voor de producent maar waarschijnlijk zal Belgocontrol adviseren om de ashoogte tot 80 meter te beperken.

Met de studie van Zero Emission Solutions bereidt het bestuur zich voor op de aanvragen van Engie en eventuele andere energieproducenten. Vergunningen voor windmolens worden afgeleverd door de provincie en de gemeente geeft een niet bindend advies, naast vele andere instanties zoals het Agentschap Natuur en Bos.

“Hoewel inzetten op hernieuwbare energie natuurlijk enorm belangrijk is in het kader van ons klimaatactieplan en de weg naar een duurzamere gemeente willen we er als gemeentebestuur over waken dat dit gebeurt met zo min mogelijk overlast voor onze inwoners en met respect voor onze natuur”, zegt Gunter Desmet, schepen van ruimtelijke ordening en duurzame ontwikkeling..

Om te vermijden dat de gemeente telkens ad hoc een advies moet verlenen, legt de gemeente een
afwegingskader vast. Om een positief advies te bekomen zal de projectaanvrager aan vijf criteria moeten voldoen:
 
1. Burgerparticipatie: Een minimale burgerparticipatie (= deelname in het kapitaal van het
project) van 50 %.
2. Omgevingsfonds: De projectontwikkelaar voorziet een omgevingsfonds ten bedrage van minimaal 5.000 €/windturbine/jaar om de maatschappelijke draagkracht te verhogen. De besteding van dat omgevingsfonds dient te worden beslist door omwonenden binnen een straal van 1 km. rond de windturbine(s). Het project gefinancierd door het omgevingsfonds dient de gemeenschap ten goede te komen.
3. De inplanting moet energetisch optimaal zijn, zodat met de minste ruimtelijke impact, het hoogste rendement gehaald wordt. De inplanting van de molens van Engie mogen dus niet verhinderen dat er nog concurrenten in hetzelfde gebied een project indienen.
4. De inplanting moet gelegen zijn in de, door het windenergieplan, aangeduide meest ideale
zone.
5. Er moet gestreefd worden naar een zo beperkt mogelijke visuele impact.
 
Ondertussen heeft Engie haar plannen bekend gemaakt om 2 windmolens te plaatsen op de Redevco site, net achter the Leaf. Plannen worden toegelicht op online infomoment op maandag 26 oktober.
 
 
Eerder verschenen
 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
16 okt 2020
Guido Van Cauwelaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief