Asse zet met detailhandelsplan en rapport belangrijke stappen naar bloeiende lokale economie

C21

Asse zet met detailhandelsplan en rapport belangrijke stappen naar bloeiende lokale economie

Scherm__afbeelding_2024-04-30_om_10
Op 29 april werd het nieuwe detailhandelsplan en -rapport van Asse voorgesteld.
 
De gemeente Asse zet haar visie op een bloeiende lokale economie kracht bij met een nieuw detailhandelsplan. Dit plan is het resultaat van een grondig coachingstraject met de hulp van de provincie Vlaams-Brabant. Daarnaast is het ‘rapport detailhandel’ voor Asse, en alle andere Vlaams-Brabantse gemeenten, klaar. In zo’n rapport staan data die nuttig zijn voor het voeren van een onderbouwd beleid.
Detailhandelsplan is stevige stimulans voor lokale economie
​De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt gemeenten bij de uitbouw van hun economisch beleid. Dat doet ze onder meer door detailhandelscoaches in te zetten. 10 gemeenten stapten reeds in zo’n coachingstraject. Het gaat om Hoeilaart, Halle, Wemmel, Tremelo, Affligem, Rotselaar, Londerzeel, Meise, Keerbergen en Asse.
 
Het doel van zo’n traject is het opstellen van een gedegen beleidsplan dat de komende jaren richting en ondersteuning biedt aan lokale ondernemers. Door middel van uitgebreide studies zijn prioritair te ontwikkelen handelszones vastgesteld, zijn relevante problematieken geïdentificeerd en is er gestreefd naar een betere samenwerking tussen alle belanghebbenden binnen de gemeente.
 
"We vinden het belangrijk om onze ondernemingen te ondersteunen waar we kunnen. Ondernemingen vormen de motor van onze gemeente en het waarborgen van hun rechten en mogelijkheden is van essentieel belang. Het detailhandelsplan biedt hierin een leidraad. We streven hierbij naar helderheid over de plaats waar activiteiten mogen worden uitgeoefend, zowel in ons centrum als daarbuiten. Om dit te realiseren hebben we, samen met de provincie, hard gewerkt aan ons detailhandelsplan. Naast de provincie hebben we ook participatiemomenten met alle belanghebbenden georganiseerd”, zegt Sigrid Goethals, schepen van economie in Asse.
 
Het detailhandelsplan legt de focus op de ondersteuning van lokale kleinhandelaars in het centrum. Buiten het centrum wordt dan weer ruimte geboden aan grotere activiteiten en retail.
 
Een aantal belangrijke acties uit het plan zijn:
In de gemeente werden handelskernen en zones afgebakend en voor iedere zone werd een detailhandelsvisie opgemaakt. Deze omvatten locatiebepalingen voor grootschalige handel, een betere clustering voor clusterbare handel en geven de gemeente de mogelijkheid om de handelskernen ook op een betere manier te gaan vormgeven.
Er worden extensieve branche- en formuleanalyses gevoerd die de gemeente in staat stelt om in te spelen op hiaten in het aanbod. Zo kan de gemeente proactief op zoek gaan naar spelers om deze hiaten op te vullen en/of de pijnpunten aanpakken die aan de oorzaak liggen van de afwezigheid van bepaalde zaken.
Asse zal als handelsgemeente veel sterker naar buiten treden. Hiervoor zet de gemeente in op een specifieke branding die zowel digitaal als fysiek zal worden doorgetrokken. De handelskeren zullen met fysieke ingrepen worden verduidelijkt en er wordt een circulaire route uitgestippeld om een echte winkelbeleving beter mogelijk te maken.
Een rapport met belangrijke data over detailhandel voor elke Vlaams-Brabantse gemeente
De provincie Vlaams-Brabant publiceert ook, samen met de vier andere Vlaamse provincies, de jaarlijkse rapporten over detailhandel. Zo’n rapport bundelt een schat aan relevante data voor de kleinhandel en vormt de basis voor een onderbouwd detailhandelsbeleid. Het omvat diverse gegevens, gaande van demografische informatie en welvaartsindicatoren tot inzichten in koopstromen, leegstand en e-commerce.
​Steeds minder winkels maar wel grotere in Vlaams-Brabant
​Uit het rapport van de provincie Vlaams-Brabant blijkt dat het percentage aan handelspanden, dat wordt ingevuld door winkels, daalt. Percentueel wordt een steeds groter aantal panden ingenomen door horeca en consumentgerichte diensten. Wat opvalt is dat ondanks de daling in aantal handelspanden voor winkels, er nog steeds een stijging is in het totaal aantal winkelverkoopvloeroppervlakte (wvo), de oppervlakte van een winkel die toegankelijk is voor het publiek. Er zijn dus steeds minder winkels, maar ze worden wel steeds groter.
Een opmerkelijk verschil met Vlaanderen is dat in Vlaams-Brabant het aandeel formule-winkels in Vlaams-Brabant sterker stijgt dan in VlaanderEen ander opmerkelijk feit is dat voor het eerst in 10 jaar de totale wvo voor supermarkten gedaald is. Dit ondanks het feit dat het totaal aantal supermarkten blijft stijgen. ​
​Eveneens opvallend is dat de leegstandscijfers hun piek hebben bereikt in 2020. Voor het derde jaar op rij lijkt de leegstand ofwel in wvo ofwel in totaal aantal panden te dalen binnen onze provincie.
​Sterke terugval van de leegstand in Asse
​Als we naar het rapport van de gemeente Asse kijken, merken we de voorbije jaren een sterke terugval van de leegstand.
​De daling van het aantal winkels lijkt gekenterd. Sinds 2018 is het aantal winkels in Asse stabiel gebleven. Dit gaat gepaard met een stijging in het aantal horecazaken en diensten. Enkel de leegstand is afgenomen. Het gaat dus goed in Asse.
“Met onze detailhandelscoaching en rapporten ondersteunen we de uitbouw van een welvarende lokale economie, waarin zowel ondernemers als consumenten kunnen gedijen. We zijn blij om in de gemeente Asse het tastbare resultaat te zien van onze inspanningen”, zegt Ann Schevenels, gedeputeerde voor economie. “Met onze coachingstrajecten streven we naar een versterking van het lokale economische beleid waarbij we gemeenten, zoals Asse, ondersteunen in het realiseren van hun doelstellingen. Door het beschikbaar stellen van waardevolle data, via de rapporten detailhandel, zorgen we ervoor dat alle betrokken partijen toegang hebben tot cruciale informatie. Op deze manier vervult de provincie haar rol als ondersteunende overheid”.
​Voor elke (Vlaams-Brabantse) gemeente is er een apart rapport. Je kan ze raadplegen via het dashboard rapport detailhandel in de interprovinciale databank https://provincies.incijfers.be
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 apr 2024
Marc Sluys
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 05 jun 2024
Marc Colpaert | 03 jun 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief