Carnaval in HALLE, een plezierig, maar ook veilig en proper volksfeest

C21
Halle_carnaval
 

Carnaval in HALLE, een plezierig, maar ook veilig en proper volksfeest

Editiepajot_politie_heel_goed

Samen met de Halse carnavalorganisator ‘Halattraction’ hebben het stadsbestuur, de lokale politie en de preventiedienst rond het carnavalgebeuren een actieplan opgesteld dat zowel preventief, als repressief gericht is op:
•      aanpakken van het alcohol- en drugmisbruik
•      aanpakken van overlast door nachtlawaai
•      aanpakken van de verloedering van geldende maatschappelijke waarden en normen.

Het aanpakken van het alcohol- en drugmisbruik. 
Het openbare gebruik van sterke dranken tijdens carnaval zal serieus aan banden gelegd worden. Bier kan, sterke drank niet. Het in het openbaar verkopen, bezitten of verbruiken van sterke drank is bij politiebesluit verboden. Standjeshouders en foorkramers dienen zich aan de reglementering te houden. Ook het druggebruik zal streng aangepakt worden. De lokale politie zal bij overtredingen niet aarzelen om sterke drank en drugs in beslag te nemen en PV op te stellen.

Aan de grootwarenhuizen en andere handelszaken wordt gevraagd om tijdens de carnavaldagen geen promotie te voeren voor alcoholproducten.

Ook alcopops, de limonadeachtige mixdrankjes die momenteel erg in trek zijn, aan minderjarigen verkopen is bij wet verboden. Het schenken of zelfs het gratis uitdelen ervan aan minderjarigen is strafbaar. Tot deze categorie horen eveneens de met sterke drank gemixte energydrinks. 

Alle carnavalisten worden opgeroepen om de 100 of 112 te verwittigen wanneer men mensen in nood aantreft, dit is als zij onwel worden, gedrogeerd of zwaar dronken zijn, of in een diepe slaap schijnen gevallen zijn. 

Het aanpakken van overlast door nachtlawaai.
Alle carnavalgroepen dienen ’s nachts de nachtrust van de Hallenaren te respecteren. Er zal niet getolereerd worden dat ’s nachts uit carnavalwagens nog muziek weerklinkt, ook niet in buitenwijken. 

Het aanpakken van de verloedering van geldende maatschappelijke waarden en normen. 
Om te verhinderen dat Halle tot één groot stinkend urinoir herleid wordt, zal niet geduld worden dat er geplast wordt tegen gevels, in portaals of in het openbaar. Hiertegen zal geverbaliseerd worden wegens openbare zedenschennis. De horeca-uitbaters die tijdens carnaval drank verkopen, dus ook de raamverkopers, dienen hun toiletten voor de feestvierders gratis toegankelijk te houden.

Er zal eveneens hard opgetreden worden tegen de verkoop en gebruik van spuitbussen en ander vervuilend materiaal. Ook hier geldt algemene inbeslagname bij overtreding.

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 mrt 2009
Felix Merckx
Felix Merckx
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief