Gemeenteraad LINKEBEEK loopt uit de hand

C21

Gemeenteraad LINKEBEEK loopt uit de hand

Editiepajot_bart_devill___woelige_gemeenteraad_linkebeek
foto Bart Devillé
 

Een gemeenteraad in Linkebeek verloopt over ’t algemeen in alle rust en met weinig belangstelling van buiten uit. Enigszins anders verliep het nu met de benoeming van Eric De Bruycker(Prolink) tot burgemeester. Al een uur voor aanvang van de gemeenteraad werd de raadzaal gevuld met hoofdzakelijk Franstaligen.

Al vlug bleek dat niet onmiddellijk de dagorde van de openbare zitting voor heel wat belangstelling zorgde, wel de benoeming door Vlaams Minister Homans van Eric De Bruycker als burgemeester.

De aanwezige camera ploegen waren niet op één hand te tellen, de raadzaal was ook gevuld met vooral Franstaligen, die waarnemend burgemeester Damien Thièry als een held onthaalden. Trouwens, hij had zijn aanhangers via facebook opgeroepen de gemeenteraad te komen bijwonen. En hij zou ook zijn rol perfect blijven spelen. Zo gaf hij bij de behandeling van de agenda punten telkens het woord aan de nieuwe burgemeester, maar zorgde hij voor het antwoord.

Ook wreef hij de burgemeester aan dat hij niet alles in het werk stelde om te zorgen voor de nodige veiligheidsmaatregelen. Pro Link collega Rik Otten van Eric De Bruycker riep waarnemend burgemeester Damien Thièry op niet te veel te genieten van ‘deze show’ en toch de wet  te volgen en te denken aan het welzijn van Linkebeek. Hij wees er op dat de Raad van State hem al twee maal ongelijk gaf en stelde hem dan ook voor een stap opzij te zetten. Hierna verliet de Franstalige meerderheid de gemeenteraad, zodat niet meer geldig kon vergaderd worden. Buiten de raadzaal kwam het nog tot enig duw- en trekwerk  en moest de aanwezige politie nog tussen beide komen en vuurtjes blussen tussen de Vlaamse actievoerders en de (vooral) Franstalige aanwezigen.

TAK stelde alvast te blijven toezien op het reilen en zeilen in Linkebeek. Woordvoerder Roel De Leener: “Dat dit niet het bestuur is dat de Franstaligen hadden gewenst spreekt voor zich, maar dat hebben ze voor alle duidelijkheid enkel en alleen aan zich zelf te danken. De opeenvolgende Vlaamse ministers voor Binnenlands Bestuur hebben (heel) veel geduld gehad met Damien Thiéry en de zijnen.Verkiezing na verkiezing legde Damien Thiéry de taalwetten naast zich neer en dit ondanks duidelijke rechterlijke uitspraken. Zelfs toen de tweetalige kamer van de Raad van State hem tot tweemaal toe in het ongelijk stelde, bleven de Franstaligen doof voor de vraag om een aanvaardbare kandidaat voor te dragen. Zelfs de aanduiding van een Franstalige kandidaat (Yves Ghequière) door minister Hoomans werd afgewimpeld. Veel keuze hebben de Franstaligen minister Hoomans dus niet gelaten en moeten dus niet klagen. In een democratie zijn er bepaalde spelregels. Wie de spelregels niet respecteert, zet zichzelf buitenspel. Ook al heet je Damien Thiéry en speel je in dezelfde ploeg als de premier. “

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
06 okt 2015
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 02 feb 2024
Hugo Devillé | 02 feb 2024
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief