LINKEBEEK Gemeenteraad Linkebeek was over de ganse lijn eensgezind

C21

LINKEBEEK Gemeenteraad Linkebeek was over de ganse lijn eensgezind

Editiepajot_bart_devill___linkebeek
foto Bart Devillé
 

 

De agenda van de openbare zitting  van de gemeenteraad d.d. maandag 26 april telde 15 punten en na behandeling ervan geen enkele neen-stem of onthouding, m.a.w. de aanwezigen waren unaniem positief. Misschien speelde het feit dat de gemeenteraad plaats vond via videoconferentie met livestream hier ook een rol in?!...... Na de goedkeuring van het PV van de zitting van 29 maart, bekrachtigde een unanieme gemeenteraad de besluiten van de burgemeester naar aanleiding van het coronavirus en de gemeenteraad via videoconferentie met livestream, het verplicht dragen van mondmaskers in winkelstraten en op alle drukke plaatsen in Linkebeek en op de wekelijkse markt.

De gemeenteraad ging ook akkoord met één klachtenreglement gemeente en OCMW. Momenteel beschikken de gemeente en het OCMW van Linkebeek elk over een eigen klachtenreglement. Omwille van de integratie gemeente en OCMW worden deze twee afzonderlijke reglementen samengebracht in één reglement dat zowel geldig is voor gemeente als OCMW. Tevens worden een aantal aanpassingen doorgevoerd aangezien het huidige gemeentelijke reglement dateert van 2010. De algemeen directeur treedt op als klachtencoördinator. De klachtenbehandelaar is het personeelslid dat bevoegd is om een toegewezen klacht te onderzoeken en af te handelen in opdracht van de klachtencoördinator. Dit agendapunt werd toegelicht door burgemeester Yves Ghequiere, die er op wees dat een en ander op wettelijke basis gebeurde. Kritische bedenkingen en vragen kwamen van oppositie schepen Damien Thièry. Deze werden beantwoord en weerlegd door de burgemeester. Uiteindelijk werd het klachtenreglement unaniem goedgekeurd.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 apr 2021
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 28 sep 2022
Hugo Devillé | 02 sep 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief