Linkebeek is unaniem akkoord met motie personeelstekort politiekorpsen Halle-Vilvoorde- Linkebeek

C21

Linkebeek is unaniem akkoord met motie personeelstekort politiekorpsen Halle-Vilvoorde- Linkebeek

Editiepajot_bart_devill___linkebeek
foto Bart Devillé
 

 

Zoals buurgemeente Drogenbos ging ook de gemeenteraad van Linkebeek unaniem akkoord met het neerleggen van een motie over het personeelstekort in de politiekorpsen Halle-Vilvoorde. Het was burgemeester Yves Ghequiere(Link@venir) die voor enige toelichting bij dit agendapunt zorgde. Ook door zijn ligging ondergaat Linkebeek een toenemende stedelijke druk vanuit Brussel ervaart met alle gevolgen van dien: bijkomende criminele fenomenen, problemen van openbare orde, handhaving en gerechtelijke opvolging. “De criminaliteitsgegevens en de huidige demografische evoluties in de regio doet de vraag naar kwalitatieve politiezorg spectaculair toenemen. Al in 2019 werden er vanuit de burgemeesters van Halle-Vilvoorde al duidelijke signalen gegeven aan de hogere overheden over het tekort aan politieambtenaren en hoofdinspecteurs in de politiezones van Halle-Vilvoorde. “ De burgemeester gaf nog mee dat een aantal korpsen genoodzaakt zijn om politiekantoren ’s nachts niet langer te bemannen, of nachtpatrouilles hebben moeten verminderen, of bepaalde basispolitiezaken niet langer opnemen.  

Linkebeek voelt zich ook gesterkt door het feit dat alle 13 politiekorpschefs van de Halle-Vilvoordse politiezones middels een open brief aan de overheden de alarmbel luiden over de veiligheidstoestand in Halle-Vilvoorde en aandringen dringende actie om structurele uitdagingen voor de politiezones uit Halle-Vilvoorde aan te pakken. Ook wordt nog gewezen op het feit dat de politiezones van Halle-Vilvoorde lagere federale dotaties ontvangen voor de organisatie van de lokale politie in vergelijking met andere politiezones De gemeenteraad van Linkebeek vraagt aan de federale regering dan ook om o.m. dringend een oplossing uit te werken voor het structurele concurrentienadeel van de korpsen in Halle-Vilvoorde ten gevolge de betere verloning van politiemedewerkers in het aangrenzend Hoofdstedelijk Gewest weg te werken. Hierbij dient onderzocht of de invoering van een Randpremie voor politiemedewerkers uit Halle-Vilvoorde deze kloof kunnen wegwerken: een oplossing uit te werken voor de te lage dotatie van de politiezones voor Halle-Vilvoorde in verhouding tot de politiezones elders in het land en in te zetten op een versterkte rekrutering, kwantitatief en kwalitatief. Al de fracties keurden het indienen van deze motie goed: zowel Link@venir, Activ’ als ELKBS.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 apr 2022
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Hugo Devillé | 28 sep 2022
Hugo Devillé | 02 sep 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief