HERNE - Verrijzen er weldra drie windturbines langsheen de Heyselstraat?

C21

HERNE - Verrijzen er weldra drie windturbines langsheen de Heyselstraat?

Windturbines_spk_1
HERNE - Verrijzen er weldra drie windturbines langsheen de Heyselstraat? - © Deschuyffeleer
 

Heel binnenkort wordt in het Dominicanessenklooster een informatievergadering georganiseerd met betrekking tot  het windmolenproject Heyselstraat in Sint-Pieters-Kapelle op de grens met Edingen. Eoly, groene energieproducent en -leverancier van de Colruytgroep wil hier, vlakbij de taalgrens een windenergieproject realiseren. Voor dit project, met drie windturbines met een tiphoogte van haast 200 m en een totaalvermogen van +/- 10 megawatt, dient de vergunningsaanvraag ingediend te worden bij de Vlaamse overheid. Bij realisatie zal het project openstaan voor burgerparticipatie via Eoly-Coöperatie.

Windkracht 2020
De Vlaamse regering keurde eind vorig jaar het plan ‘Windkracht 2020’ goed. Dat plan werkt een aantal drempels weg zodat sneller meer windmolens kunnen gebouwd worden. Het plan wil het aandeel wind in de totale Vlaamse energiebevoorrading vergroten maar daartoe zijn uiteraard meer windmolens nodig. “We willen tegen 2020 minstens 280 extra windmolens om onze klimaat- en energiedoelstellingen te halen. De ruimte moet beter worden benut en de vergunningsprocedure moet versnellen. Ook zou het draagvlak bij de burgers moeten vergroten”, verklaarden eerder de Vlaamse ministers Bart Tommelein (Energie) en Joke Schauvliege (Omgeving) in dit verband.
Een windturbine zet de energie van de wind om in een draaiende beweging die dan door een generator wordt benut om elektriciteit op te wekken. Er wordt naar vergunningen toe een onderscheid gemaakt tussen grootschalige, middelgrote en kleine windturbines.
Eoly bezit tot nu 12 windturbines die ze uitbaten en beheren. Zij zijn verspreid in Vlaanderen en Wallonië. Alles samen produceren ze zo’n 56.900 megawattuur per jaar.
Aan de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor windturbines, die vanaf februari 2017 zowel de eerdere milieu- als de eerdere bouwvergunning vervangt, gaat een resem studies en analyses vooraf. Zo omvat die pré-vergunningsfase onder meer documenten over het uitvoeren van productieberekeningen en opbrengstanalyses, het opmaken van schaduwcalculaties, het uitvoeren van geluidsstudies, het opstellen van een lokalisatienota en het inwinnen van adviezen vanuit de gemeentelijke overheid.
Informatiesessies
In het kader van de pré-vergunningsfase voorzien de initiatiefnemers rond Eoly alvast twee informatiesessies: één voor de betrokken gemeentelijke diensten en raden en één voor de buurtbewoners. Het voorbereiden van het project van de drie turbines gebeurde in alle stilte. De procedure is overigens recent sterk gewijzigd zodat haast alle troeven rechtsreeks in de handen van de Vlaamse overheid zijn komen te liggen.
De windturbines zouden worden geplaatst op gronden die door drie eigenaars daartoe ter beschikking zijn gesteld. In ruil zouden zij dan ook daarvoor jaarlijks een fikse financiële vergoeding krijgen. De omwonenden en nadien ook andere geïnteresseerde particulieren krijgen wel ook de mogelijkheid B-aandelen aan te kopen van Eoly-Coöperatie à rato van maximaal 5.000 euro per persoon. De coöperatie investeert vervolgens het verzamelde bedrag in één van de drie windturbines. Elke coöperant wordt mede-eigenaar van de turbine en profiteert mee van de jaarlijkse opbrengst.
Actiecomité
Inmiddels werd in de buurt van de gekozen locatie al een actiecomité opgezet. Het comité neemt zich voor de gang van zaken nauwlettend op de voet te volgen en dan ook overeenkomstig te handelen. Ook het gemeentebestuur met burgemeester Kris Poelaert en zijn adviesraden zoals de milieuadviesraad en de Gecoro blijken zich te engageren om de belangen van het Pajottenland, van het Groene Kwadrant en van de omwonenden zorgvuldig ter harte te nemen.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 jan 2017
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief