Een werkgroep en engagementsverklaring lokale aanvullende verbouwpremie voor Groen Roosdaal

C21

Een werkgroep en engagementsverklaring lokale aanvullende verbouwpremie voor Groen Roosdaal

A_groen
Het voorstel van Groen Roosdaal tot onderzoek naar lokale aanvullende verbouwpremie vindt geen politieke weerklank. "Klimaatdoelstellingen worden in de frigo geplaatst: gebrek aan visie of toch al acute verkiezingskoorts? Tijdens de gemeenteraad van 28 maart deed Groen Roosdaal een voorstel om een werkgroep samen te stellen in functie van het onderzoeken van een lokale aanvullende bouwpremie. De partij vroeg daarbij het engagement van de politieke fracties om de totstandkoming van deze premie te realiseren, ook naar de volgende legislatuur toe, maar kon niet op politieke steun rekenen.
“We zijn verbaasd en vinden het bijzonder jammer dat dit voorstel werd afgevoerd door de andere politieke fracties, op één onafhankelijk gemeenteraadslid na. Dit ondanks de klimaatdoelstelling om de CO2-uitstoot in Roosdaal tegen 2030 met 40 percent te verminderen en het feit dat de inwoners van Roosdaal deze taak voor een groot deel zelf moeten uitvoeren door hun woning energiezuiniger te maken. Bovendien komt dit voort uit een klimaatactieplan dat zonder inspraak van de Roosdaalnaars werd ingevoerd. Dit plan werd door CD&V – dat de absolute meerderheid heeft – goedgekeurd in maart vorig jaar en staat nog steeds niet op de gemeentelijke website. Vandaar dat we het klimaatactieplan alvast op de website van Groen Roosdaal hebben gepubliceerd. Dat klimaatdoelstellingen noodzakelijk zijn staat buiten kijf, maar een gedragen plan, doordachte acties en financiële steunmaatregelen zijn daarbij onmisbaar”, aldus gemeenteraadslid Eline De Vos.
 
9.173 ton CO2-reductie door energiebesparende renovaties tegen 2030
 
Door energiebesparende renovaties moet er tegen 2030 een CO2-reductie worden gerealiseerd van 9.173 ton hetgeen overeenkomt met 71,1 percent van de totale CO2-reductie tegen 2030. In onderstaande tabel wordt de nodige CO2-reductie per sector weergegeven. Momenteel is 67 percent van het energieverbruik in Roosdaalse woningen nog afkomstig van fossiele brandstoffen. Tegen 2050 moet dat gereduceerd worden tot nul percent. Eline: “Er zijn redenen genoeg om onze inwoners een financieel duwtje in de rug te geven. Zo daalt de Vlaamse Mijn Verbouwpremie vanaf 2025 met 10% voor de middelste inkomensgroep en met 15% voor de laagste inkomensgroep. De grootste hinderpaal is de investeringskost van energiebesparende ingrepen die door individuele eigenaars moeten worden  opgehoest. Bovendien is de verwachting dat de energieprijzen permanent hoog zullen blijven. Een lokale aanvullende verbouwpremie zou bijgevolg kunnen helpen om het energieverbruik van inwoners te doen dalen en de klimaatdoelstellingen te realiseren. Tot slot is de renovatiegraad nog heel laag en hebben we een versnelling nodig van het aantal energiebesparende renovaties, zo leert ons het laatste rapport van het lokaal energie- en klimaatpact (LEKP) voor Roosdaal. Daarin staat het aantal energiebesparende renovaties sinds 2021 momenteel op 1,98 percent.”
 
Buurgemeenten geven het voorbeeld
Vele gemeenten voorzien al aanvullende energiepremies; de laatste jaren zijn er alleen nog maar gemeenten bijgekomen. Een lokale aanvullende verbouwpremie in Roosdaal zou dus geen fenomeen zijn. Zo bieden onder meer Liedekerke, Gooik, Galmaarden, Grimbergen, Meise, Kampenhout en Zemst al aanvullende energiepremies aan. Daarnaast zijn er ook gemeenten die een aanvullende premie geven op de Vlaamse Mijn Verbouwpremie in de vorm van een percentage van het toegekende bedrag. Dit zijn onder meer Wezembeek-Oppem, dat een premie voorziet van 40 percent van de Mijn VerbouwPremie, en Geraardsbergen waarbij deze aanvullende premie 20 percent bedraagt.
Kleur bekennen
Het voorstel kwam er na verschillende mondelinge vragen van Groen over het onderzoeken van een lokale aanvullende verbouwpremie. “Wij waren van meet af aan vragende partij voor een lokale aanvullende verbouwpremie, maar bij elke mondelinge vraag werd er ontwijkend op gereageerd. Vandaar dat we het als voorstel indienden op de gemeenteraad zodat er eindelijk kleur zou worden bekend”, aldus gemeenteraadslid Marc Devits. “Tijdens de gemeenteraad waren er verschillende reacties mogelijk van de andere politieke fracties. Men kon een schorsing vragen, het agendapunt laten aanpassen, zich onthouden of – erger nog – , het voorstel afkeuren. Een schorsing werd niet gevraagd en een aanpassing van het agendapunt – waar we voor open stonden – kwam er ook niet door. Slechts één onafhankelijk gemeenteraadslid stond achter het voorstel. De andere oppositiepartijen onthielden zich en CD&V stemde zelfs tegen. Nochtans gaat het voorstel slechts om het oprichten van een werkgroep hierrond om dit te onderzoeken en een engagementsverklaring; er kwamen geen bepalende financiële implicaties in aan bod. Bovendien kan het studiewerk ook na de lokale verkiezingen nog steeds worden afgetoetst met de nieuwe verkozen politieke partijen zodat er nadien een premiereglement kan worden opgemaakt.”
“2030 is dichtbij. Klaarblijkelijk wordt de urgentie van de klimaatdoelstellingen voor een zoveelste keer genegeerd. Als jongste gemeenteraadslid stel ik vast dat deze gemeenteraad de klimaatdoelen doorschuift naar de volgende generaties.”, besluit Eline De Vos.
 

 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 mrt 2024
Marc Colpaert
Ingezonden foto
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief