Artikels Archief van Beersel

REGIO - Nieuwe natuursubsidies voor verenigingen uit Pajottenland & Zennevallei

Tentoon_120__kopie_
Straks meer groen in het Pajottenland en de Zennevallei? Foto Marc Colpaert
 

Het Regionaal Landschap gaat op zoek naar samenwerking en projectideeën in het Pajottenland en de Zennevallei. De Vlaamse overheid heeft een nieuwe projectoproep ‘Groene Rand’ gelanceerd voor de aankoop en inrichting van toegankelijke groengebieden. Deze subsidies staan nu voor het eerst ook ter beschikking voor verenigingen en organisaties die aan de slag willen met toegankelijke natuur. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
08 jul 2020
Marc Colpaert
Marc Colpaert
 

BEERSEL Speelplein Amajoe doet het met bubbels

Editiepajot_bart_devill___amajoe_dansje
foto Bart Devillé
 

 

De werking van speelplein Amajoe in Beersel is deze zomer wat aangepast. Zo zijn dit jaar dag inschrijvingen niet mogelijk. Je kan enkel inschrijven voor een volledige week. Een weekje speelplein Amajoe kost 30 euro. Speelplein Amajoe verwelkomt dit jaar alleen kinderen van 3 tot 12 jaar die in Beersel wonen of er school lopen. Vorige jaren kon het ook voor jongeren van de aangrenzende gemeenten. De plaatsen zijn dit jaar trouwens beperkt. Elke week kunnen er maximum inschrijven: 45 Prutskes( 3 tot 4 jaar), 45 Sloeberkes(5 tot 6 jaar), 24 Kadeekes( 7 tot 8 jaar) en 20 Pateekes 9 tot 12 jaar). Er wordt gewerkt in drie bubbels, dit zowel wat opvang, spelen als eten betreft.

 

Klik hier om meer te lezen

 
07 jul 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL Bewoners van wijk Ingendael in Alsemberg eisen actie van de gemeente

Editiepajot_bart_devill___schepen_vanhaverbeke
schepen K. Vanhaverbeke / foto Bart Devillé
 

 

Het is een feit, door het afsluiten van het Winderickxplein in Alsemberg en de versmalling van de Zoniënwoudlaan , hebben nog meer weggebruikers ontdekt dat Ingendael een kortere en snellere weg is naar Linkebeek, Ukkel en de Brusselse Ring. Er kwam dan ook een actiecomité tot leven. Marnix Goossens van het actiecomité: “Onze wijk is officieel een woonpark, en de wegen zijn uitsluitend bedoeld voor lokaal gebruik door de bewoners. Desondanks gebruiken tot 4.000 voertuigen per dag onze wijk als sluipweg.Bij werken is het verkeer veelvuldig langs de Ingendaellaan omgeleid geweest, waardoor de chauffeurs onze straten goed kennen en er gretig gebruik van maken. “

 

Klik hier om meer te lezen

 
07 jul 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

Weekend vol verkeerscontroles in PZ ZENNEVALLEI

Politie_zone
 

 Werken aan een verkeersveiligere omgeving, dat was de bedoeling van de verschillende verkeerscontroles die afgelopen weekend door de politiezone Zennevallei gehouden werden. Een tiental politie-inspecteurs, her en der verspreid over het grondgebied Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw, werden belast met het controleren van snelheid en alcohol in het verkeer. Ook werden de boorddocumenten nagekeken. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
07 jul 2020
Marc Sluys
 

BEERSEL Iedereen Leest en Bib Beersel slaan handen in elkaar

Editiepajot_bart_devill___reisbestemming_bib
foto Bart Devillé
 

 Na 3 maanden Corona-sluiting is de bib van Beersel ondertussen opnieuw open. Net op tijd om gedurende de zomervakantie de leesachterstand weer helemaal in te halen. Aangezien zomer 2020 voor velen een thuisblijfvakantie wordt, wil de bib graag een plaatsje verdienen in het reisdagboek van alle kinderen en jongeren van 3 tot 18 jaar. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
06 jul 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

Rode zones zijn gevaarlijk en krijgen extra controle in ZENNEVALLEI

Politie_zone
 

 -Om het aantal verkeersongevallen te doen dalen, analyseert de politiezone op regelmatige basis het aantal verkeersongevallen met gewonden. Zo worden de cijfers en de locaties in kaart gebracht en afhankelijk van de mogelijke oorzaken bepaalt de politie de zones die regelmatig te maken hebben met verkeersongevallen. Wanneer de oorzaak veelal overdreven snelheid blijkt te zijn, benoemen we deze plaatsen als zijnde rode zones. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
05 jul 2020
Marc Sluys
Marc Sluys
 

BEERSEL CC de Meent presenteert topfilms

Editiepajot_bart_devill___nieuw_filmseizoen_de_meent
foto Bart Devillé
 

 

In deze corona tijden openden nu ook bioscopen hun deuren. En ook CC de Meent sprong mee op de kar en trakteert graag op een aantal topfilms op donderdag en zaterdag. Nog meer, er werd terdege rekening gehouden met de resultaten van een bevraging, die de voorkeuren van de filmliefhebbers kenbaar maakte.

 

Klik hier om meer te lezen

 
03 jul 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL “Dorpelbezoekjes” komen in de plaats van BezoekSTER

Editiepajot_bart_devill___vrijwilliger_bezoekster
ingezonden foto
 

 In Beersel worden ook de senioren niet vergeten of aan hun lot overgelaten. Naast heel wat andere initiatieven werd half 2017 gestart met een bezoekproject. Inwoners van de gemeente van 85 jaar en ouder ontvingen van de gemeente een brief waarin het bezoek van een vrijwilliger werd aangekondigd. Het project kreeg als naam “BezoekSTER”. Hiermee wil men de link leggen met de al bestaande “TelefoonSTER”, waarmee ook getracht wordt om mensen uit hun eenzaamheid te halen. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
03 jul 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL Jaarmarkten Beersel gaan dit jaar niet door

Editiepajot_bart_devill___jaarmarktlot
Jaarmarkt Lot 2019 / foto Bart Devillé
 

 In de gemeente Beersel vinden nog drie jaarmarkten plaats: Beersel, Dworp en Lot. Deze worden traditioneel georganiseerd door een jaarmarktcomité met de erg gewaardeerde steun van de gemeente. Maar dit jaar wordt de traditie even verbroken. Het gemeentebestuur heeft na overleg met de hulpdiensten en de gemeentelijke veiligheidscel beslist dat de jaarmarkten in Beersel, Lot en Dworp in september en oktober van dit jaar niet kunnen plaatsvinden. De opgelegde maatregelen in een recent ministerieel besluit en het Covid Event Protocol van de Vlaamse overheid maken de organisatie volgens de gemeente haast onmogelijk. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
03 jul 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL Sint-Victor Dworp wuift juf Nadine uit

Editiepajot_bart_devill___juf_nadine_met_pensioen
foto Bart Devillé
 

 Juf Nadine zal altijd verbonden blijven met basisschool Sint-Victor in Dworp. Na ruim 40 jaar dienst is het nu tijd voor een ander hoofdstuk, waarin het allemaal wat rustiger mag gaan: pensioen! Door Covid-19 verloopt dit alles wel met gemengde gevoelens, want door deze pandemie zag men elkaar minder dan gewoonlijk. Het jaar 2020 is dan ook een zeer bijzonder jaar… 

 

Klik hier om meer te lezen

 
30 jun 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL Dynamische verkeerslichten in Lot komen dichterbij

Editiepajot_bart_devill___lichten_fietssnelweg
foto Bart Devillé
 

 

De fietssnelweg F20 , langs het kanaal Brussel-Charleroi, van Halle naar Brussel doet ook Beersel en als volgende gemeente Sint-Pieters-Leeuw aan. Op de Beerselse gemeenteraad van 29 april werden de lastvoorwaarden en gunningswijze “wegwerken van de knelpunten op de fietssnelweg F20 – Lot Sashoek” goedgekeurd. Een vervolg kwam er op de gemeenteraad van 24 juni met de vraag om de gunning goed te keuren voor de dynamische verkeerslichten Lot Sashoek. De kruising van de fietssnelweg F20 met de Stationsstraat is nu reeds een drukke fiets oversteekplaats en op sommige momenten van de dag gevaarlijk voor de fietsers die deze drukke straat kruisen.

 

Klik hier om meer te lezen

 
29 jun 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL Vaucampslaan en Torleylaan in Huizingen worden geen fietsstraat

Editiepajot_bart_devill___slagbomen_gbs_huizingen
foto Bart Devillé
 

 Op de jongste gemeenteraad van Beersel stelde raadslid Kris De Greef(Groen) voor om de Henry Torleylaan van huisnummer 78(bakkerij) en A. Vaucampslaan tot aan het station van Buizingen het statuur “fietsstraat” te geven. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
26 jun 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

“Snelheidsbeperking Brusselse Ring is nieuw rondje autopesten”

Images-1

 Op 1 september gaat de maximaal toegelaten snelheid op de ring rond Brussel omlaag van 120 naar 100 kilometer per uur. Dat besliste de Vlaamse regering in het kader van het klimaatplan dat de CO2-uitstoot tegen 2030 wil verminderen met 55 megaton. Aangezien verschillende verkeers- en milieuexperts grote vraagtekens plaatste bij de efficiëntie ervan, zette het Vlaams Belang de problematiek opnieuw op de agenda het Vlaams Parlement, in de betrachting om de beslissing alsnog te herzien.

 

Klik hier om meer te lezen

 
25 jun 2020
Marc Sluys
Ingezonden foto
 

REGIO - Vlaams-Brabant: toerisme herneemt

Ezgif-4-b299e5b20d2d
 

Toerisme Vlaams-Brabant herlanceert toerisme in eigen provincie

 Sinds 13 maart ging ons land in ‘lockdown light’ om de verspreiding van het corona-virus te beperken. De effecten voor de toeristische sector waren dramatisch. Hoewel het reizen in binnen- en buitenland vandaag langzaam herneemt, zullen de gevolgen nog zeer lang voelbaar zijn. Toerisme Vlaams-Brabant investeert meer dan 1 miljoen euro in het herstel van de toeristische sector. De beleefbon ‘Zomeren in Vlaams-Brabant’ staat hierbij centraal.

 

Klik hier om meer te lezen

 
25 jun 2020
Roger Swalens
ingezonden
 

BEERSEL Sportopia blijft partner voor de organisatie van sportpromotionele activiteiten in BEERSEL

Editiepajot_bart_devill___einde_sportweek_2019
foto Bart Devillé
 

 

Aangezien Sportopia vzw al sinds 2008 de partner is van de gemeente Beersel voor de organisatie van sportpromotionele activiteiten, was het nodig ingevolge de wetgeving op de overheidsopdrachten om opnieuw een marktonderzoek uit te voeren. Na een marktonderzoek, de vergelijking van de organisaties en de positieve kwalitatieve samenwerking stelt de sportdienst voor om Sportopia vzw terug aan te stellen als partner voor de organisatie van sportpromotionele activiteiten.

 

Klik hier om meer te lezen

 
22 jun 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL Groen Beersel telt personen- en vrachtwagens in de Zennestraat(Lot)

Editiepajot_bart_devill___zennestraat
ingezonden foto
 


Het zwaar verkeer in de Zennestraat in de Beerselse deelgemeente Lot is al vele jaren een doorn in het oog van de buurtbewoners. Meten is weten dacht Groen Beersel en met de steun van Telraam.be telde de partij de laatste maanden elke dag alle verkeer dat door de Zennestraat/Beerselsestraat rijdt.

 
 
 

Klik hier om meer te lezen

 
22 jun 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

BEERSEL Gemeente Beersel zorgt voor coronaveilige jeugd-, sport-, en cultuurkampen

Editiepajot_bart_devill___elsie_en_jo
Foto Bart Devillé ( ingezonden)
 

 

Woensdag 24 juni om 20u30 vergadert de Beerselse gemeenteraad opnieuw in de foyer van CC de Meent. De dagorde omvat niet minder dan 25 agendapunten, waarbij o.m. de goedkeuring van de jaarrekeningen van het OCMW, AGB Beersel en deze van de gemeente. Ook het feit dat Beersel zorgt voor coronaveilige jeugd, sport- en cultuurkampen, zal worden behandeld.

 

Klik hier om meer te lezen

 
20 jun 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 

REGIO - Zomerse Zoektocht Zenne en Zoniën focust op Huizingen Buizingen Huizingen.

D0e8ca2_w200_zenzlogo

Zomerse Zoektocht Zenne en Zoniën focust op Huizingen Buizingen Huizingen.  

Elke zomer organiseert Streekvereniging Zenne en Zoniën een gemoedelijke fotozoektocht door één van de gemeenten of deelgemeenten van de streek. Vorig jaar vond die in Lot  plaats.  Voor 2020 hebben we Huizingen en Buizingen, die toch een beetje een “Siamese tweeling” vormen op de grens Beersel-Halle, uitgekozen.

 

Klik hier om meer te lezen

 
16 jun 2020
Roger Swalens
ingezonden
 

Provincie zet in op sterker platteland

Img_1190
 

 De provincie Vlaams-Brabant investeert, samen met Vlaanderen, in de leefbaarheid van het platteland door plattelandsprojecten een financieel duwtje in de rug te geven.

 

Klik hier om meer te lezen

 
15 jun 2020
Marc Sluys
 

BEERSEL Tafeltennisclub Beersel grijpt nipt naast titel

Editiepajot_bart_devill___ttb_beersel
ingezonden foto
 

 Het coronavirus heeft ook zo zijn gevolgen in de tafeltenniswereld. Zo besliste de tafeltennisfederatie Sporta - federatie waar TTB is bij aangesloten- om de tussentijdse rangschikking bij de aanvang van de lockdown als definitief te beschouwen. Voor de Beerselse Tafeltennisclub TTB betekende  het besluit dat ze op de valreep naast de kampioenstitel grijpen in eerste afdeling. 

 

Klik hier om meer te lezen

 
15 jun 2020
Hugo Devillé
Bart Devillé
 
 

Laatste Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Hugo Devillé | 03 jul 2020
Roger Swalens | 25 jun 2020
Marc Sluys | 15 jun 2020

archief