GOOIK - Economische raad gaat officieel van start

C21

GOOIK - Economische raad gaat officieel van start

Gooik_economische_raad__7_mei_
 
Gooik_economische_raad__7_mei__1___320x200_
Gooik_economische_raad__7_mei__2___320x200_
 

Zopas werd de Gooikse Economische Raad (GER) als feitelijke vereniging geïnstalleerd. Tijdens de jongste gemeenteraad werden de statuten geëvalueerd en goedgekeurd. Zo mocht de raad vanavond voor de eerste keer officieel vergaderen. Benevens administratieve aspecten eigen aan de installatie van de nieuwe raad werd de aandacht toegespitst op het gemeentelijk economisch beleidsplan, het bonnetjesboekje voor de nieuwe inwoners, de organisatie van een infoavond in het najaar en de eindejaarsactie.

Het College van Burgemeester en Schepenen  en de Gemeenteraad zullen de raad telkenmale om advies vragen als er besluiten met economische aspecten en dit in de meest ruime zin voorliggen. De raad kan ook op eigen initiatief advies verstrekken aan de gemeentelijke bestuursorganen.
 
De Gooikse Economische Raad voorziet overigens de mogelijkheid om het lidmaatschap te verbinden aan een financiële bijdrage.
 
Voor de raad van bestuur tekenen voorzitter Julien Scherlck (AD Delhaize), penningmeester Herman Heylens (Traiteur-Bistro ’T Kreukeltje), secretaris Pascale Michiels (Garage Christiaens), Marijke Van Cauteren (Mosaics), Alain Bordo ((Aquafitcenter), Hilde De Knijf (Drukkerij De Knijf) en Jozef De Ro (Landbouwkrediet). Voorts maken ook schepen van middenstand en lokale economie Gûnther De Wilde en Maarten Dedobbeleer, de gemeentelijke stafmedewerker middenstand, webbeheer en toerisme deel uit van het bestuur.
 
De pijlers van het Gooikse lokaal economisch beleid berusten op het versterken van de lokale economie en het stimuleren van het ondernemingsklimaat en de leefbaarheid binnen de gemeente. Communicatie tussen gemeentebestuur en middenstanders maakt hierbij dan ook een essentieel onderdeel uit voor het welslagen. De GER moet hierbij uitgroeien tot de onmisbare schakel.
 
Bonnetjesboekje
Bij hun inschrijving in de gemeente krijgen nieuwe inwoners een welkomsmap aangereikt. De GER wil deze nieuwkomers mee laten genieten van een bonnetjesboekje. Tot nu zegden alvast een 15-tal handelaars hun deelname toe. De Raad streeft alsnog een uitbreiding van dit deelnemersbestand na. Bij het begin van het groot verlof zou de actie opgestart worden. Met hun actie willen de middenstanders zich bij de nieuwe inwoners bekendmaken.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 mei 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer/Colpaert
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Sluys | 27 jan 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief