HERNE/ GOOIK/ SINT-PIETERS-LEEUW – Begaan met akkervogels

C21

HERNE/ GOOIK/ SINT-PIETERS-LEEUW – Begaan met akkervogels

Gdeschuyffeleer_akkervogels_herne__17_
 
G_deschuyffeleer_collage_akkervogels1
 
Gdeschuyffeleer_akkervogels_herne
 
Img_7893
 

Het Regionaal Landschap Zenne, Zuun & Zoniën vzw samen met de Vlaamse Landmaatschappij, de gemeentebesturen, de landbouwers en de inwoners van Herne, Gooik en St-Pieters-Leeuw slaan de handen in elkaar om de akkervogels in hun gemeente een hart onder de vleugel te steken. Op het gemeentehuis van Herne werd het project “De stakkers gered - In de bres voor onze akkervogels” dat overigens loopt tot september 2009 voorgesteld.

 
Het RLZZZ diende vorig jaar een projectaanvraag in om acties te ondernemen ter bescherming van de akkervogelpopulatie.  Met de financiële steun van het MINA-Fonds van de Vlaamse Overheid wordt dan ook de kans geboden om meer leven te brengen in het Pajottenlands landschap.
 
Het project omvat twee luiken. Naast de terreinmaatregelen voor de akkervogels zijn er ook sensibiliserende acties voor het groot publiek. 
 
Terreinacties
Het project wil in eerste instantie de habitat voor akkervogels herstellen. Met gerichte maatregelen op akkers en weiden worden de akkervogels nestgelegenheid, dekking en ook zomer- en wintervoedsel aangeboden. Daartoe  worden acties gepland die gaan van het aanplanten van hagen, het inzaaien van ruige grassoorten, het behoud van graanranden, publieksevenementen tot een educatief spel voor kinderen. “Landbouwers die vrijwillig inspanningen leveren en zich door middel van een beheerovereenkomst engageren voor een periode van vijf jaar kunnen mits naleving van bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een jaarlijkse vergoeding”, aldus Frederik Hanssens van de VLM. Monitoringacties moeten helpen deze acties te evalueren.
 
Sensibilisering
Met een educatief spel voor jong en oud, publieksevenementen en een adoptieproject worden dan weer de public relations van de akkervogels behartigd. Zo heeft op het rondpunt van Gooik een grote geelgors een laat paasei gelegd,  tegen de gevel van het gemeentehuis van Herne is een klapwiekende veldleeuwerik te pletter gevlogen en in Sint-Pieters-Leeuw signaleert heel wat schoolgaande jeugd dat overenthousiaste kieviten hen belagen.
 
Gooik adopteert de geelgors.
Om alle inwoners bij het project te betrekken heeft Gooik symbolisch de geelgors geadopteerd. In het Engels heet de geelgors “yellow hammer” (gele hamer) en staat hij derhalve sinds eertijds te pronken in het gemeenteblazoen. Het komende jaar zal men de geelgors her en der zien opduiken tijdens evenementen. Vanaf het najaar kunnen verenigingen bij de gemeente gratis herbruikbare geelgors drinkbekers ontlenen.
 
Sint-Pieters-Leeuw adopteert de kievit.
Er broeden nog kieviten in de gemeente. De gemeente stelt 1500 herbruikbare kievit-brooddozen gratis ter beschikking van haar scholieren en het occasioneel dragen van een kuifkapsel wordt meer dan aanbevolen.
 
Herne adopteert de veldleeuwerik.
Her en der in de gemeente maar vooral in de kouters van Sint-Pieters-Kapelle zijn broedparen van de veldleeuwerik gespot. Om de veldleeuwerik te promoten gaat de gemeente werk maken van herbruikbare winkeltassen met de opdruk van de fiere veldleeuwerik. Deze tassen zullen door toedoen van de lokale kleinhandel in omloop gebracht worden. Verder zullen zij ook worden aangeboden aan de nieuwe inwoners.
 
Zo is er ook in het najaar in iedere deelnemende gemeente een “gevleugelde wandeling” voorzien. Wandelaars worden getrakteerd op een portie commentaar en uitleg over het doen en laten van de akkervogels in het algemeen en over de adoptievogel in het bijzonder. Deze wandelingen gaan door in Gooik op 14 september, in St-Pieters-Leeuw op 19 oktober en in Herne op 28 september.
 
Verder krijgen alle lagere scholen een educatief pakket aangeboden en als toemaatje zal de wachtmuziek van de gemeentelefoons gaan klinken als het gezang van hun adoptievogel.
 
 
Foto boven:  
Herne : Burgemeester Kris Poelaert  Schepenen Marc Bombaert, Lieven Vandenneucker
Schepenen milieu: (Gooik) Simon De Boeck, (St-P-Leeuw) Martin Schoukens, (Herne) Jean-Marie Dierickx
RLZZZ:  An Rekkers, Daisy Bonnewijn, Alwin Loeckx
VLM:  Frederik Hanssens.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
03 sep 2008
Godelieve Deschuyffeleer
GD Tollembeek
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief