REGIO – Toerisme Pajottenland & Zennevallei heeft ambitieus project rond het Bruegeljaar 2019

C21

REGIO – Toerisme Pajottenland & Zennevallei heeft ambitieus project rond het Bruegeljaar 2019

Project_voorstel_bruegel_2019__1_
REGIO – Toerisme Pajottenland & Zennevallei heeft ambitieus project rond het Bruegeljaar 2019 - © Deschuyffeleer
 
Project_voorstel_bruegel_2019__9_
REGIO – Toerisme Pajottenland & Zennevallei heeft ambitieus project rond het Bruegeljaar 2019 - Hugo De Greef, Kris Poelaert, Patrick De Vos en Marleen De Kegel - © Deschuyffeleer
 
Project_voorstel_bruegel_2019__2_
REGIO – Toerisme Pajottenland & Zennevallei heeft ambitieus project rond het Bruegeljaar 2019 - © Deschuyffeleer
 
Project_voorstel_bruegel_2019__3_
REGIO – Toerisme Pajottenland & Zennevallei heeft ambitieus project rond het Bruegeljaar 2019 - © Deschuyffeleer
 
Project_voorstel_bruegel_2019__4_
REGIO – Toerisme Pajottenland & Zennevallei heeft ambitieus project rond het Bruegeljaar 2019 - © Deschuyffeleer
 
Project_voorstel_bruegel_2019__5_
REGIO – Toerisme Pajottenland & Zennevallei heeft ambitieus project rond het Bruegeljaar 2019 - © Deschuyffeleer
 
Project_voorstel_bruegel_2019__6_
Streekproducten - Guido Vierendeel - © Deschuyffeleer
 
Project_voorstel_bruegel_2019__7_
REGIO – Toerisme Pajottenland & Zennevallei heeft ambitieus project rond het Bruegeljaar 2019 - © Deschuyffeleer
 
Project_voorstel_bruegel_2019__8_
REGIO – Toerisme Pajottenland & Zennevallei heeft ambitieus project rond het Bruegeljaar 2019 - © Deschuyffeleer
 

Naar 2019 toe koesteren Toerisme Pajottenland & Zennevallei grootse plannen voor het promoten van de streek en haar troeven en dit rond de herdenking van het overlijden van de wereldbekende en met het Pajottenland en de Zennevallei nauw verbonden kunstschilder Bruegel, in dat jaar precies 450 jaar geleden. Het nam daartoe alvast kunstkenner en Lennikenaar Hugo De Greef onder de arm om het project via een voortraject in goede banen te leiden. Zo stelde Toerisme Pajottenland & Zennevallei dan ook zijn kandidatuur om mee opgenomen te worden in het Vlaams Bruegelproject waaraan overigens omvangrijke subsidies verbonden zijn. Eind dit jaar nog zou Toerisme Vlaanderen in dit verband zijn beslissing laten kennen.

Als de kandidatuur bij Toerisme Vlaanderen wordt weerhouden en de ambitieuze plannen ook concreet kunnen uitgewerkt worden beloven het alleszins voor het Pajottenland nog spannende maanden en jaren te worden. Het project schrijft zich overigens in niet alleen in een groot Vlaams kader maar ook in een grootse internationale context. En zo wil Toerisme Pajottenland & Zennevallei de gelegenheid te baat nemen om het Pajottenland dankzij Bruegel mee duurzaam op de wereldkaart te zetten. Daarnaast wordt, naast het artistiek luik, breugelen of het beleven van Bruegel in al zijn facetten hierbij dan ook de leuze. Het project mikt zowel op internationale bezoekers als op de lokale recreanten.
Het stond al enige tijd in de Vlaamse beleidssterren geschreven dat, na de succesrijke campagne ‘De Groote Oorlog 14-18’ met Ieper als draaischijf, Toerisme Vlaanderen vanaf 2019 wilde focussen op nieuwe doelen zoals ‘Vlaamse Meesters’ om toeristen naar ons land te lokken. Eerst Pajottenland+ en nadien Toerisme Pajottenland & Zennevallei met de Leeuwse schepen Marleen De Kegel als voorzitter, pikten de piste van die ‘Vlaamse Meesters’ op rond de prioritaire figuur van Bruegel.
Hugo De Greef, overigens ook al intendant van het project Brugge 2002 en oprichter van het Kaaitheater, zag aan de hand van de deelname aan de herdenking van het overlijden van de grootmeester Bruegel, 450 jaar geleden, meteen een unieke kans om het Pajottenland in al zijn facetten en met al zijn kwaliteiten meer bekendheid te laten verwerven over de hele wereld. Vanaf eind 2018 wordt Bruegel immers in meerdere landen in de kijker gesteld. Dit is onder meer het geval in Wenen met de grootste Bruegeltentoonstelling ooit. Mee door de promotie van Toerisme Vlaanderen moet, volgens Hugo De Greef, het Pajottenland voluit kunnen meegenieten van die wereldwijde publiciteit.
Bruegel (450), van de lente tot de winter
Het waren dan ook burgemeester Kris Poelaert als gastheer, Toerisme Pajottenland & Zennevallei-voorzitter Marleen De Kegel en uiteraard vooral projectleider Hugo De Greef die in het gemeentehuis van Herne een tipje van de sluier lichtten van het ingediend voorstel. Met als werktitel ‘Bruegel (450), van de lente tot de winter’ wordt het projectvoorstel opgehangen aan drie thema’s die verder uitgediept en gepresenteerd worden door vier kernactiviteiten naast een ruim pakket aan culturele, sociale, landelijke en toeristische activiteiten.
‘Bruegel, de creërende kunstenaar’ maakt het eerste thema uit. Bruegel, zijn werken, en de kunstenaar zelf zitten prominent en als een rode lijn in het programma vast geankerd. De kunstenaar en zijn werk blijven de referentie en de aanleiding waar elk programmaonderdeel naar verwijst en er zijn inspiratie vindt. Vanuit die idee wordt er dan ook ruim ingezet op de hedendaagse creatie met kunstenaars van vandaag.
Als tweede thema treedt ‘Het landschap’ op de voorgrond. Dat ‘Bruegel’-landschap is vandaag nog steeds waarneembaar en uiterst herkenbaar in de streek. Bruegel mengde vele activiteiten, vele landschappen, vele menselijke types, bezigheden en bedrijvigheden binnen verbazende geschilderde en getekende gehelen. Bruegel (450) wil dat landschap dan ook divers benaderen.
Het derde thema draait rond ‘stad en rand’. De Vlaming identificeert zich zeer sterk en zeer graag met Bruegel. En, hoe merkwaardig ook, vooral in Brussel en het Pajottenland is dat gevoel sterk aanwezig. Bruegel woonde in de stad, eerst in Antwerpen en dan in Brussel. Hij liet zich evenwel inspireren ‘op de buiten’. De meester combineerde dus ‘stad en land’ niet alleen in vele van zijn werken, maar zeker ook in zijn leven.
Vier kernactiviteiten
Vooreerst zijn er de Bruegelpresentaties in Brussel in 2019. Minstens in het Fine Arts Museum (KSMB) en de Albertina, die beide waardevolle Bruegelwerken in hun bezit hebben, zullen belangrijke tentoonstellingen worden georganiseerd. En allicht komen er ook nog bijzondere activiteiten rond het geboortehuis van de meester in de Hoogstraat, zijn graf in de Kapellekerk en meerder themawandelingen. Voor het Pajottenland is het dan ook belangrijk om met Visit Brussels en zijn initiatieven samen te werken en deze zoveel als mogelijk te integreren in één gezamenlijk programma om bezoekers aan te trekken.
Als tweede kernactiviteit van Bruegel (450) zou in het Dilbeekse St-Anna-Pede de site van de St-Annakapel en haar omgeving volledig heringericht worden. Ook zou er een bezoekerscentrum worden uitgebouwd. De herinrichting en het bezoekerscentrum zelf zouden van toparchitectuur moeten zijn om zo ook volledig te getuigen van de internationale kwaliteit die Vlaanderen ook op dit vlak uitstraalt. Bijkomend zou voor de bezoekers ook een verbinding met de watermolen van St-Gertrudis-Pede worden gemaakt.
Mede door zijn reeds wereldwijde bekendheid zou als derde kernactiviteit het kasteel van Gaasbeek fungeren als decor voor een grote tentoonstelling rond het thema ‘de herontdekking van Bruegel bij de 19de/20ste eeuwwisseling en dit in relatie met creaties van hedendaagse kunstenaars. Die zouden dan ook aangezocht worden te creëren voor deze bijzondere gelegenheid.
En als vierde kernactiviteit wordt gedacht aan het bouwen van een artistiek landmark op de Kesterheide in Gooik waarbij in dit kader een belangwekkend beeldenparcours in het landschap van de Kesterheide en de Paddenbroek wordt onthuld. Die beelden moeten bijdragen aan het maximaal ervaren, het benadrukken en het beter bekijken van het landschap. Naast beelden ‘voor de gelegenheid’, zouden er ook een aantal worden geplaatst om in het landschap geïntegreerd te blijven. Het voornaamste onderdeel van het beeldenparcours zou echter de bouw van een landmark worden op het hoogste punt van de Kesterheide. Dat belangrijk kunstwerk zou dan blijvend de omgeving moeten typeren.
Ruime randactiviteiten
Naast de vier kernactiviteiten zou Bruegel (450) ook inzetten op een ruim aantal aan culturele, sociale, landelijke en toeristische activiteiten waarbij zou samengewerkt worden met verenigingen, culturele organisaties, landelijke verenigingen, natuurverenigingen, toeristische organisaties en de horeca. Verschillende locaties zoals de Kloostertuin in Herne en het kenniscentrum van het Brabants trekpaard in Vollezele evenals allerlei activiteiten zouden hiervoor in aanmerking kunnen komen. Ook zou het project de drie thema’s – de drie B’s – die Toerisme Pajottenland & Zennevallei al als aantrekkingspolen naar voren schuift gepast integreren in het programma. Het gaat uiteraard om Bruegel zelf, het bier en het boerenpaard. Bier en boerenpaarden leggen immers naadloos het verband met streekproducten, het landleven, de natuur en de landbouw. Maar ook onderstrepen ze de historische betekenis van ‘Het Pajottenland als de voorraadkamer van de grootstad’.
Nog steeds binnen het project zijn er twee hefboomprojecten die ingaan op de oproep van Toerisme Vlaanderen. Bruegel (450) engageert zich hierbij ten volle te voldoen aan de vijf vereisten zoals daar zijn het hebben van een zekere schaalgrootte, het betekenen van een duurzame economische meerwaarde, het kwaliteitsvol zijn, het hebben van een internationale aantrekkingskracht en het versterken van het merk Vlaanderen.
Verzamelend, verbindend en profilerend
Naast de toeristische ‘behoeften’ wil Bruegel (450) overigens ook nog meer zijn. Het heeft een rol in de streek. Een dergelijke gelegenheid komt slechts zelden voor. Ze moet dan ook aangegrepen worden om de brede ambitie. Het project wil daarom voor de regio dan ook alleszins ‘verzamelend’, ‘verbindend’ en ‘profilerend’ zijn.
Het ganse project zou maximaal voor 60% gesubsidieerd worden vanuit de Vlaamse overheid. De overige 40% zou moeten voortkomen uit bijdragen van de provincie, de gemeenten, het publiek, sponsors en investeerders.
Naast het project ‘Bruegel (450), van de lente tot de winter’ vanuit Toerisme Pajottenland & Zennevallei zijn er nog drie grote projecten die op de Bruegeltafel van Toerisme Vlaanderen liggen. Het gaat om de tentoonstelling ‘De eeuw van Bruegel’ in het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten van Antwerpen, een project vanuit Bokrijk en het project vanuit Brussel.
Als alles volgens plan verloopt voorziet het project de opening van het bijzonder Bruegeljaar in het Pajottenland en de Zennevallei op aswoensdag begin maart 2019 en dit rond het thema van het meesterwerk ‘Het gevecht tussen Vasten en Vastenavond’, dat berust in het kunsthistorisch museum in Wenen. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
10 okt 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 02 feb 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 27 jan 2023

archief