PAJOTTENLAND – Bouw nieuw politiehuis in Kester zou dit najaar nog moeten starten

C21

PAJOTTENLAND – Bouw nieuw politiehuis in Kester zou dit najaar nog moeten starten

Dsc05714
PAJOTTENLAND – Bouw nieuw politiehuis in Kester zou dit najaar nog moeten starten - © Deschuyffeleer
 
Dsc056971
PAJOTTENLAND – Bouw nieuw politiehuis in Kester zou dit najaar nog moeten starten - Zonechef Marc Hellinckx - © Deschuyffeleer
 
Dsc05701
PAJOTTENLAND – Bouw nieuw politiehuis in Kester zou dit najaar nog moeten starten - Voorzitter politieraad Michel Doomst - © Deschuyffeleer
 
Dsc057111
PAJOTTENLAND – Bouw nieuw politiehuis in Kester zou dit najaar nog moeten starten - Gedelegeerd bestuurder Jeroen Nevelsteen van het bouwbedrijf nv Peremans © Deschuyffeleer
 
Project
PAJOTTENLAND – Bouw nieuw politiehuis in Kester zou dit najaar nog moeten starten - © Deschuyffeleer
 
Project_2
PAJOTTENLAND – Bouw nieuw politiehuis in Kester zou dit najaar nog moeten starten - © Deschuyffeleer
 

In het gemeentehuis van Galmaarden ondertekenden de vertegenwoordigers van de politiezone Pajottenland en van het bouwbedrijf nv Peremans uit Halle het contract voor de bouw van het nieuw centraal politiehuis langsheen de Edingsesteenweg in Kester, deelgemeente van Gooik. Eens alle juridische betwistingen met de onteigende grondeigenaars uitgeklaard en als alles verder volgens plan kan verlopen zou dat nieuw politiehuis met Nieuwjaar 2018 instapklaar moeten zijn. Aan het bouwproject is een prijskaartje van 3,9 miljoen euro verbonden. De politieposten in de overige gemeenten blijven overigens wel behouden.

Kester als locatie
De nieuwbouw komt in het woonuitbreidingsgebied langsheen de Edingsesteenweg in Kester op een boogscheut van het kruispunt Kester-Brugge waar de gewestwegen Asse-Edingen en Pepingen-Galmaarden elkaar kruisen. Dat was de meest voornamelijk operationeel te verantwoorden locatie in de politiezone, die Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen omvat en die een totale oppervlakte van 20.586 ha in beslag neemt. Via een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en afspraken tussen het gemeentebestuur van Gooik en de politiezone kan het gebouw nu neergepoot worden. Met de grondeigenaars van de beoogde percelen kon geen overeenkomst afgesloten zodat de politieraad zich uiteindelijk genoodzaakt zag over te gaan tot onteigening. Momenteel lopen in dit verband overigens nog twee procedures bij de Raad van State.
De noodzaak het nieuw centraal politiehuis in Kester te bouwen stoelt op elementen zoals de minimale interventieafstanden, de minimale interventietermijn, de bereikbaarheid voor de bevolking en de bezoekers, de bereikbaarheid met het openbaar vervoer, de zichtbare inplanting voor het aanzwengelen van het veiligheidsgevoel bij de inwoners, de interventiedensiteit en de verkeersdensiteit. Daarenboven dient bovenal ook rekening gehouden te worden met de noodzaak de inwoners van de politiezone een gelijkwaardige dienstverlening te kunnen aanbieden. 
Het nieuw politiehuis
“Het basisconcept voorziet een optimale centrale uitvalbasis voor onze diensten in het Pajottenland waar eveneens tijdens de weekends en op feestdagen het centraal onthaal wordt verzekerd”, zegt korpschef Marc Hellinckx. “Bovendien moet het ook een informatie- en ontmoetingscentrum uitmaken voor onze veiligheidspartners en moet het bij crisis de veiligheidscoördinatie in de streek kunnen verzekeren. Het gebouw moet ook duidelijk herkenbaar en zichtbaar zijn, vlot vindbaar en bereikbaar, een open en uitnodigend en landelijk karakter vertonen en tenslotte ook eenvoudig, bescheiden maar gedegen, comfortabel en aangenaam zijn”.
Het nieuw politiehuis moet plaats bieden aan een zeventigtal personeelsleden en behelst zo dan ook 1.300 m² bureelruimte en 320 m² garage/carport evenals 350 m² parkeerruimte.
Zware financiële inspanningen
Als voorzitter van de politieraad en als burgemeester van Gooik is Michel Doomst zich terdege bewust van de financiële inspanningen die de zes gemeenten van de politiezone dienen te leveren voor de bouw van het politiehuis: “Maar veiligheid is nu éénmaal een topprioriteit in het beleid. Onze inwoners moeten aanvoelen dat wij veiligheid bijzonder hoog inschatten. Wij hopen dan ook dat zowel onze inwoners als onze politiemensen onze inspanningen weten te waarderen”.
Project in eigen streek
Gedelegeerd bestuurder Jeroen Nevelsteen van het bouwbedrijf nv Peremans is eveneens bijzonder tevreden dat zijn firma via de concurrentiedialoog uiteindelijk de gunning in de wacht sleepte. “Ons team is bijzonder fier dat wij de gunning hebben verkregen temeer daar het project in onze eigen streek dient gerealiseerd te worden”, klinkt het. “Onze ervaring die wij met eerdere projecten hebben opgedaan nemen wij graag mee naar deze nieuwe uitdaging. Het is trouwens een project dat onze eigendom blijft gedurende 32 jaar. Wij hebben dan ook uiteraard veel aandacht besteed aan alle aspecten van duurzaamheid, energiezuinigheid en vlot onderhoud”.
De financiering
Voor de financiering van het project verleent de politiezone een recht van opstal op de grond aan de bouwheer de nv Peremans voor een termijn van 32 jaar, waarna de politiezone dan zelf ten volle eigenaar wordt van het gebouw. Als alles vlot verloopt worden de komende maanden ook de voormalige rijkswachtkazernes van Kester en Lennik te koop aangeboden. Eerder was dit ook al het geval met die van Vollezele. Inmiddels heeft de politiezone ook al een aardig spaarpotje van kant weten te zetten.
De verdere planning voorziet dat wegens dringendheid de bouwwerkzaamheden in het begin van dit najaar nog een aanvang zouden kunnen nemen. Vooreerst dient nog het gebruikelijk archeologisch onderzoek plaatvinden. De bouwplaats ligt immers op een terreingedeelte waar in de directe omgeving eerder al resten van een Romeinse nederzetting werden ontdekt. De voorlopige oplevering en de ingebruikname zouden dan moeten kunnen plaatshebben uiterlijk met Nieuwjaar 2018. Verschillende diensten in Kester zijn momenteel immers nog gevestigd in huurlocaties die op relatief korte termijn zouden kunnen verkocht worden door de federale overheid als eigenaar. 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
22 apr 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Marc Colpaert | 02 feb 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Sluys | 27 jan 2023

archief