REGIO - Doelgerichte plattelandsontwikkeling via Leader

C21

REGIO - Doelgerichte plattelandsontwikkeling via Leader

Pajottenland_leader_plus__1
Foto Editiepajot
 
Pajottenland_leader_plus_
Foto Editiepajot

Pajottenland en platteland verdienen meer dan...een platte band.zegt Michel Doomst, voorzitter koepel Pajottenland+
Meer dan ooit mag het Pajottenland niet leeglopen : alle middelen moeten worden ingezet om van de dorpen leefgemeenschappen te maken en geen slaapplaatsen. Vasthouden aan een voorbijgestreefd verleden heeft geen zin, gekke sprongen maken naar de toekomst evenmin.

De oplossing ligt dus bij het versterken van het AUTHENTIEKE, de EIGEN WAARDE van het platteland. Onder meer via Paddenbroek wil Pajottenland+ voor de brede streek werkmodellen aanreiken om die plattelandsdynamiek te versterken.<
-           natuur en landbouw : in deze eerste projecten worden milieubeheer en landbouwbeheer als hefbomen gebruikt voor een platteland dat leeft. Die combinatie is uniek en sterk : passief beheer heeft geen toekomst, actief ingrijpen des te meer.

-           actief samen—leven : de projecten die voorliggen willen intern en extern mensen op gang brengen om het platteland te respecteren en volop te ontdekken. Via scholen en activiteiten moeten wij eigen mensen de waarden van hun feefomgeving doen beseffen. Wij moeten bezoekers doen genieten van het platteland in samenspraak met landbouw, horeca en zelfstandigen.

-            intergemeentelijk bouwen aan een sterke streek: naast het middenveld is de samenwerking tussen de 7 plattelandsgemeenten van het Pajottentand een sterk signaal naar de toekomst. De actieve leefbaarheid van een landelijk gebied kan bestuurlijk maar gewaarborgd blijven als we de krachten als streek beter bundelen. Paddenbroek is een voorbeeld:  vanuit deze locatie moeten verbanden naar de andere gemeenten uitgebouwd worden.

-           kijk op de doroskern : het gevaar voor buitengemeenten schuilt vooral in het stilvallen van de dorpsdynamiek. Het tweeverdienerpatroon, de grenzeloze mobiliteit, de vergrijzing en het wegvallen van economische activiteit mogen we niet passief ondergaan. Dit vergt visie en ontwikkeling van nieuwe projecten.

-           ook bouwen aan het buitengebied. De tweede opdracht voor het beleid betreft vooral de verdere uitbouw van de kwaliteit van de open ruimte. Die open ruimte moet als eeuwenoude leefstructuur gerespecteerd en verder ontwikkeld worden. De ruggengraat voor die ontwikkeling moet bestaan uit:

-           de kansen vanuit landschap en natuuromgeving
-           de actieve beleving door eigen mensen en bezoekers
-           de ontwikkeling van bestaande potenties in buitengebied
-           de uitbouw van projecten in combinatie met de lokale zelfstandigen en producenten

De voorllggende projecten brengen samenlevingsopbouw, landschapsontwikkeling en landbouw samen om voor de streek die ontwikkeling op het terrein waar te maken : met die bundeling van krachten maken we het platte/and actief beleefbaar. Als we de plattelandsband niet oppompen dreigt hij door nefaste maatschappelijke evo/uties leeg te lopen. Voor een leefbaar platteland zou dit dodelijk zijn... 

Ervaringen uit de vorige Leader+-periode (2002-2007):  
Samenwerking onder de leden van Pajottenland +:

•            Organisaties leren mekaar eerst kennen om dan samen te werken
•           vzw: 24 aangesloten leden/organisaties: economische, ecologische, sociale en culturele sector
•           koepel: 7 gemeenten, 6 OCMW’s en provincie + vzw
    PG (plaatselijke groep) = bestuursorgaan van de koepel en telt 8 leden openbaar bestuur en 8 leden private sector

Privaat-publjeke samen werking:

•            Samenwerking tussen de gemeenten groeit: veiligheid, mobiliteit, cultuur, huisvesting bejaardenzorg.
•            Doorheen de projecten is gepoogd de samenwerking tussen private partners en gemeenten te stimuleren.

Conclusie: 
Groot aantal projecten, een reéks kleine projecten, gevaar van te weinig draagvlak, versnippering op het terrein (‘~ integrale aanpak).

De toekomst van de Leaderwerking Pajottenland 2007-2013 

•            Projecten waar alle 7 gemeenten optimaal kunnen aan bod komen
•            Participatie in de samenwerking: bottom — up    via de vele verenigingen, organisaties en gemeenten:

•           de plaatselijke bevolking optimaal betrekken in de uitvoering
•           de middenveldorganisatjes mee laten spreken (visie en aanpak) in de projecten.

o            garantie voor gedragen projecten => duurzame projecten
o           Minder in aantal, groter in omvang: met meer partners-uftvoerders in een project:

 hogere eigen inbreng van de partners vereist

- In de projecten naar een innovatief proces door samenwerking => efficiëntere aanpak, kostenbesparend, complementair, sectoroversch rijdend..
-  Aansluiten bij de identiteit van streek en dorp: het moet leven => beste garantie voor participatie van lokale groepen en bevolking.

info: www.pajottenland.be   tel: 054/50.02.45   e-mail: jos.huwaert@pajottenland.be

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 feb 2009
Editiepajot
Editiepajot
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 mei 2024

archief