BEVER - Een vierde afdeling voor de Academie Muziek Woord Dans Gooik

C21

BEVER - Een vierde afdeling voor de Academie Muziek Woord Dans Gooik

Academie_mwd_bever_sept_2021__7_
BEVER - Een vierde afdeling voor de Academie Muziek Woord Dans Gooik - © Deschuyffeleer
 
Academie_mwd_bever_sept_2021__1_
BEVER - Een vierde afdeling voor de Academie Muziek Woord Dans Gooik - © Deschuyffeleer
 
Academie_mwd_bever_sept_2021__3_
BEVER - Een vierde afdeling voor de Academie Muziek Woord Dans Gooik - © Deschuyffeleer
 
Academie_mwd_bever_sept_2021__4_
BEVER - Een vierde afdeling voor de Academie Muziek Woord Dans Gooik - Directeur Sarah Copriau - © Deschuyffeleer
 
Academie_mwd_bever_sept_2021__5_
BEVER - Een vierde afdeling voor de Academie Muziek Woord Dans Gooik - Burgemeester Michel Doomst - © Deschuyffeleer
 
Academie_mwd_bever_sept_2021__6_
BEVER - Een vierde afdeling voor de Academie Muziek Woord Dans Gooik - Schepen Cindy Durieux - © Deschuyffeleer
 
Academie_mwd_bever_sept_2021__8_
BEVER - Een vierde afdeling voor de Academie Muziek Woord Dans Gooik - © Deschuyffeleer
 
Academie_mwd_bever_sept_2021__9_
BEVER - Een vierde afdeling voor de Academie Muziek Woord Dans Gooik - © Deschuyffeleer
 

In de gemeentelijke basisschool Ak’Cent werd het glas geheven op de officiële erkenning van Bever als volwaardige afdeling van de Academie Muziek Woord en Dans Gooik. De voorzichtige start van muzieklessen in de lokalen van de school gaat inmiddels wel al twee jaar terug. Niettegenstaande de aanhoudende coronaperikelen mag er thans wel degelijk van uitgegaan worden dat de nieuwe vestiging bij de start van het nieuwe schooljaar de wind in de zeilen heeft.

Een bloeiende academie 

Goed 50 jaar terug werd een afdeling van de Servaisacademie Halle opgericht in Gooik. De Gooikse vestiging telde toen 137 leerlingen. In 1978 staat de academie van Gooik op eigen benen en werd Georges De Kerpel er directeur. Later in 1980 kreeg de Academie Gooik er de afdelingen Galmaarden en Herne bij. Intussen was de Academie uitgegroeid tot veel meer dan enkel een muziekschool. Zij kreeg in haar lessenaanbod naast het segment ‘muziek’ er mettertijd ook opleidingen in de richtingen ‘woord’ en ‘dans’ bij. In 2015 gaf Luc Gladiné de directeursfakkel door aan Sarah Copriau. De Academie Muziek, Woord en Dans Gooik is thans in haar totaliteit goed voor een 900-tal leerlingen.

Dankzij het niveaudecreet van 2018 is thans ook het deeltijds kunstonderwijs volwaardig verankerd in het onderwijs. Hierbij worden nu ook de samenwerking en het overleg tussen het deeltijds kunstonderwijs en het leerplichtonderwijs, de lokale besturen en de amateurkunsten versterkt.

Een voorzichtige start

Mede op aangeven van de Koninklijke Fanfare Sint-Pieters-Herleving uit buurdorp Sint-Pieters-Kapelle  ging de Academie Gooik twee jaar geleden - zonder er evenwel al te veel ruchtbaarheid aan te geven  -  in Ak’Cent van start met één notenleerklasje dat toen nog gedragen werd door het gemeentebestuur. Bij die voorzichtige start is het evenwel niet gebleven. Na een bewogen coronajaar is men er thans van overtuigd dat ook Bever terecht tot een volwaardige vierde afdeling van de Academie Gooik kan groeien en als dusdanig door het departement Onderwijs kan opgenomen worden in het landschap van het deeltijds kunstonderwijs.

Een dankwoord vanuit de directie Gooik was er niet alleen voor het Bevers lokaal bestuur maar ook voor de directie van de basisschool Ak’Cent en voor de Koninklijke Fanfare Sint-Pieters-Herleving met haar jeugdvereniging Crescendo. Die jongerenafdeling was al enige tijd op zoek naar een locatie om onder de hoede van de Gooikse academie muzieklessen voor jongeren te mogen organiseren. Het vinden van een gepaste locatie in haar dorp bleek evenwel een struikelsteen. Uiteindelijk werd uitgekeken naar een geografisch gunstige locatie buiten het dorp. Daarbij viel de keuze dan op de gemeentelijke basisschool in Bever. Crescendo treedt zo in de sporen van de fanfare De Jonge Ware Broeders die eerder al onder dezelfde voorwaarden muzieklessen mocht organiseren in Herfelingen.

Met een nieuwe afdeling in buurgemeente Bever kan de fanfare best leven en wil ze zich dan ook ten volle inzetten voor het welslagen van het project. De nieuwe afdeling in Bever wordt beslist een win-win voor beiden. De Academie laat geschoolde leerlingen doorstromen naar de muziekvereniging, die op haar beurt nieuwe leerlingen aanmoedigt zich in te schrijven in de Academie.  Momenteel en heel voorlopig, want er kan nog steeds ingeschreven worden, telt de afdeling Bever 43 leerlingen.

Toekomstgericht 

De Academie voor Muziek, Woord en Dans Gooik zal voortaan dus ook in Bever een warme thuisbasis vinden die voorlopig wel enkel mensen met eenzelfde passie voor muziek verenigt. Hiermee plaveit het lokaal bestuur ook wel een duurzame weg uit waarbij op termijn educatie, muzikale vorming, podiumplezier en cultuur op artistieke wijze hand in hand kunnen gaan.

De blikvanger uit de toespraak van Sarah Copriau, de directeur van de Academie Muziek, Woord en Dans was “bij elkaar komen is een begin, bij elkaar blijven een vooruitgang en met elkaar samenwerken een succes”. Schepen Cindy Durieux lag het accent bij de meerwaarde en de geboden kansen aan ook de lokale schoolgaande kinderen. En de Gooikse  burgemeester Michel Doomst vond dat een opleiding volgen aan een academie en meer bepaald de afdeling muziek de mooiste basis is die men kinderen kan geven in voorbereiding op hun later volwassen leven.

De openingsplechtigheid werd afgesloten met het doorknippen van het tricolorelint en een heildronk op de vruchtbare samenwerking.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 sep 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 15 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 10 aug 2022

archief