PAJOTTENLAND - Gewestwegen krijgen opknapbeurt

C21

PAJOTTENLAND - Gewestwegen krijgen opknapbeurt

Kaart1_wegeniswerken
 
Wegeniswerken2
 

Het Vlaams Gewest plant verschillende wegwerkzaamheden op de gewestwegen in het Pajottenland. Dit vernamen de burgemeesters van Bever, Herne, Galmaarden, Gooik, Lennik en Pepingen tijdens hun recente periodiek overleg met de provinciale dienst Wegen en Verkeer.

Zo zijn de plannen van de herinrichting van de dorpskern van Pepingen langsheen de drukke Ninoofsesteenweg in een vergevorderde staat. Met de uitvoering wordt allicht reeds toekomend jaar gestart.
 
De structurele herstelling van de N263 tussen het centrum van Bever en de Oost-Vlaamse grens (1)start, als alles volgens plan blijft verlopen, begin april. Na het verlof zijn nog heel wat herstellingen voorzien aan dezelfde gewestweg maar dan richting Bassilly.
 
Voor Galmaarden staan dit jaar nog twee kleinere projecten op stapel. Zo wordt het kruispunt van de Tollembeekstraat met de Nieuwstraat (2) heraangelegd en in Vollezele komen op de Ninoofsesteenweg aan het kruispunt met de Langestraat (3)verkeersgeleiders met het oog op het creëren van een poorteffect bij het binnenrijden van de bebouwde kom. Nog in Galmaarden wordt op termijn een fietspad in het vooruitzicht gesteld tussen het centrum van Tollembeek en van Galmaarden (4).
 
In Gooik staat voor 2010 de herinrichting  van het kruispunt Belle Triene  (5) op het programma. Aansluitend was Lennik vragende partij om ook in de gevaarlijke bochten van de J. Vanden Bosschestraat (6) verkeersgeleiders te voorzien. Overigens zou de herinrichting van de doortocht van het Lenniks centrum voor het bouwverlof voltooid moeten zijn.

Werken en Verkeer Vlaams-Brabant heeft ook een nieuwe studieopdracht uitgeschreven voor het meten van de effecten van het sluikverkeer bij de aanleg van busbanen op de Ninoofsesteenweg in Lennik en aanpalende gemeenten.
 
In Herne en Galmaarden dan weer zijn het wegwerken van de dwarsgroeven en de overlangse scheuren op de Geraardsbergsesteenweg en de Herhout (7) voorlopig gepland voor 2010.
 
Op de gewestweg Pepingen-Moerbeke (N272) worden op termijn ook verschillende herstellingen aan het betonnen wegdek in het vooruitzicht gesteld in Pepingen, Gooik en Galmaarden.
 
De provinciale administratie kon nog geen definitief uitsluitsel geven over de daadwerkelijke overname van de steenweg Asse-Edingen door het Gewest. Veel is voorbereid doch wettelijk dient één en ander nog geregeld.
 
Tenslotte voorziet het Gewest op de NInoofsesteenweg na de herinrichting van de Pepingse dorpskern (9) in een eerste fase vanaf 2010 structurele herstellingswerkzaamheden op de vakken Pepingen-Leerbeek en Pepingen-Halle.
 
Al deze werkzaamheden zullen uiteraard her en der gepaard gaan met verkeershinder. Na afloop van het overleg waren de Gooikse burgemeester M. Doomst en de Pepingse burgemeester A. De Roubaix bijzonder opgetogen. “Reeds jaren ijveren wij voor de aanleg van een rond punt aan de Belle Triene om de verkeersveiligheid van de fietsende scholieren te verbeteren en om de snelheid bij het binnenrijden van de bebouwde kom rond Gooik-statie af te remmen. Eindelijk blijkt er schot in de zaak te komen. Allicht heeft de nakende overname van de Edingsesteenweg door het Gewest de zaken versneld” aldus burgemeester M. Doomst.
 
Burgemeester André De Roubaix van Pepingen is dan weer bijzonder tevreden over de komende herinrichting van de dorpskern langsheen de Ninoofsesteenweg :  “Op ons aandringen voor een betere verkeersveiligheid, heeft het Gewest ingezien dat de nood hoog was in Pepingen. Het drukke en gevaarlijke spitsverkeer met de aanwezigheid van verschillende kleine kruispunten met intens afslaand verkeer en een school is ons reeds jaren een doorn in het oog. Nu worden de plannen wel echt concreet. Een eerste informatievergadering voor de bevolking is overigens reeds gepland eind mei”.
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 mrt 2008
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 01 jul 2024
Marc Colpaert | 30 jun 2024

archief