PAJOTTENLAND – Korpschef Roland Pauwels met pensioen

C21

PAJOTTENLAND – Korpschef Roland Pauwels met pensioen

Editiepajot_galmaarden__roland_1
Korpschef Roland Pauwels - Lokale Politie Pajottenland (Gooik, Galmaarden, Lennik, Herne, Bever en Pepingen). - Foto Deschuyffeleer
 

Met Nieuwjaar hangt korpschef Roland Pauwels van de lokale politie Pajottenland de kepi definitief aan de haak. Op zijn verzoek beëindigt hij zijn mandaat en gaat hij met pensioen. Hij treedt zo in de voetsporen van zijn vader Ferdinand die 25 jaar terug ook in Gooik zijn actieve loopbaan als commandant van de toenmalige rijkswachtbrigade beëindigde. Inmiddels loopt de procedure voor de aanduiding van een opvolger.

Als eerste korpschef van de politiezone Pajottenland (Gooik, Galmaarden, Herne, Pepingen, Lennik en Bever) zal de 58-jarige hoofdcommissaris acht jaar aan het roer gestaan hebben van het korps. Hij studeerde vanaf zijn 15 jaar opeenvolgend aan de Cadettenschool, de Militaire School, de universiteit Gent en de Rijkswachtschool waar hij in 1974 afstudeerde als onderluitenant. Zijn carrière liep grotendeels in het Brusselse in de Rijkswachtschool, bij de cavalerie van het Mobiel Legioen en bij de diensten van de internationale politiesamenwerking.
 
Als korpschef
“Het opnemen van het mandaat van korpschef in het Pajottenland betekende een laatste uitdaging in mijn carrière als politieofficier. Het was geen sinecure om met het personeel van drie rijkswachtbrigades en zes politiekorpsen en met beperkte financiële middelen een totaal nieuwe politiestructuur voor de zes gemeenten op te zetten zonder de dienstverlening aan de 39000 inwoners  in het gedrang te brengen. Met de steun van het personeel meen ik wel daar in geslaagd te zijn.”, aldus de immer rustige korpschef.
 
 “De politiehervorming bracht heel wat verbeteringen mee voor de bevolking in de streek. Er zijn haast permanent twee interventieploegen beschikbaar voor de zes gemeenten. Het centraal onthaal in Kester is zowel op werkdagen als op weekend- en feestdagen een ruim aantal uren geopend. Ook de verschillende politieposten in de gemeenten zijn iedere werkdag een aantal uren geopend. Bovendien staan een maatschappelijke assistente en gespecialiseerde medewerkers dag en nacht klaar voor slachtofferbejegening,” geeft de Tollembeekenaar nog aan. “Maar bovenal zie ik met genoegen dat de zes gemeenten meer en meer naar elkaar toegegroeid zijn op het niveau van de politiezone. Door deze meer intense samenwerking konden intergemeentelijk gemeenschapswachters, een preventiewerker drugs en alcohol en een mobiliteitsambtenaar aan het werk gezet worden”, geeft hij aan.
 
Als politieman
“Als politieman ben ik nooit echt een boeman geweest. Overleg kwam steeds in eerste instantie. Wel dienden zekere verantwoordelijkheden opgenomen te worden. Samen met mijn mensen hebben wij de voorbije jaren een krachtdadige actie gevoerd rond snelheid en alcohol in het verkeer. Het effect van deze acties zal nooit gemeten kunnen worden maar het aantal verkeersdoden was nooit zo laag in de politiezone. Mijn ultieme droom – één jaar lang geen enkele verkeerdode in de zone – zal ik echter nooit mogen meemaken, alhoewel wij er dit jaar heel dicht bijstonden”, vertelt de nog steeds gedreven korpschef. “Ook in de strijd tegen de diefstallen scoorden wij goed en blijft de politiezone één van de veiligste van de regio en zelfs van het land.”
    
In eerste instantie heeft de afscheidnemende politiechef nog geen concrete plannen voor de nabije toekomst. “Eindelijk zal ik meer tijd kunnen vrijmaken voor familie, vrienden en kennissen en de kleinkinderen in het bijzonder”, blikt hij toch enigszins naar de toekomst. “Om mijn conditie op peil te houden neem ik mij wel voor dagelijks te joggen, stappen of fietsen ook met het doel het prachtige Pajottenland nog beter te leren kennen”. Naar het korps toe hoopt de uittredende korpschef dat de geplande bouw van een nieuw politiehuis zo vlug mogelijk wordt gerealiseerd.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 dec 2009
Godelieve Deschuyffeleer
Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief