HERNE - Klein en groot nieuws uit de gemeenteraad

C21

HERNE - Klein en groot nieuws uit de gemeenteraad

Klein_en_groot_nieuws_uit_herne
Repro Deschuyffeleer
 

Aanvullende belastingen ongewijzigd
De aanvullende personenbelasting en de onroerende voorheffing voor toekomend jaar blijven op hetzelfde peil als dit jaar. Dat besliste de gemeenteraad. Zo blijft de personenbelasting vastgesteld op 7,5%. De onroerende voorheffing blijft behouden op 1400 opcentiemen.

Financieel gezond
Herne blijft financieel gezond. Daartoe keurde de gemeenteraad het budget voor komend jaar en het financieel meerjarenplan 2011-2014 goed. De Open VLD-oppositie onthield zich.
De opmaak van de begroting past in de visie rond Herne 2020. Zo gaat de gemeente er prat op één van de meest actieve gemeenten in de regio te zijn inzake uitbouw van een sport- en cultuurbeleid met aangepaste infrastructuur. De gemeente wil ook verder geboekstaafd blijven als één van de 20 meest vooraanstaande plattelandsgemeenten en als één van de 20 meest veilige gemeenten van het land. 
De gewone dienst sluit af met een negatief saldo van 643 176 euro. Het geraamd algemeen begrotingsresultaat over de jaren heen van 2 536 012 euro zorgt toch nog wel voor een stevig spaarpotje.
In de buitengewone dienst zijn voor 4 105 550 euro heel wat investeringsprogramma’s voorzien. Grote slokkoppen daarbij zijn de aanleg van een fietspad tussen het Centrum en Kokejane, de brandweervoorpost in Tollembeek en het onderhoud van het gemeentelijk wegennet. In het kader van de visie rond Herne 2020 wil het gemeentebestuur ook werk maken van de verdere verfraaiing en de uitbouw van het gemeentelijk patrimonium met de dorpskernen, het gemeentehuis, het Dominicanessenklooster en de speelplaats van de school in Herfelingen. Ook staan ruimtelijke uitvoeringsplannen op stapel voor de Fondatel-site, de KMO-zone en het rusthuis.
Naar de toekomst toe blijft ook het financieel meerjarenplan positief ogen.
 
Nu ook kleine huisvuilzakken
Op aangeven van de bewoners van appartementen stemde de gemeenteraad in met het gebruik  van kleine huisvuilzakken voor het restafval. Zo’n rol van 10 stuks kost 7 euro. De prijzen voor een rol grote huisvuilzakken blijft vastgesteld op 14 euro. Ook de prijs voor een set van 25 PMD-zakken blijft behouden op 3,10 euro. Er is geen afzonderlijke forfaitaire belasting op het ophalen van huishoudelijke afvalstoffen meer.
 
Containers voor huishoudelijke afvalstoffen
Ook de belasting op containers voor de ophaling van huishoudelijke afvalstoffen bij handelsondernemingen en horecabedrijven blijft op jaarbasis vastgesteld op 1500 euro voor een wekelijkse ophaling en op 750 euro voor een tweewekelijkse ophaling. De scholen blijven genieten van een gunsttarief van 375 euro.
 
Milieubelasting
De gemeenteraad van Herne gaf naar toekomend jaar toe zijn fiat voor een milieubelasting van 80 euro per belastingsplichtig gezin, handelszaak, vereniging of rechtspersoon. De belasting wordt onder sommige voorwaarden teruggebracht tot 40 euro voor een éénpersoonsgezin en voor sommige éénoudergezinnen. Alleenstaanden met een handicap van minstens 66% kunnen genieten van een gunsttarief van 20 euro. De vermindering tot 40 euro kan ook worden toegestaan voor een alleenstaande ouder met een studerend of gehandicapt meerderjarig kind en aan gezinnen waarvan minstens één lid 66% gehandicapt is.
 
Niet bebouwde percelen
Om het vrijkomen van bouwgronden te bevorderen stemde de gemeenteraad in met het handhaven van de belasting op niet bebouwde percelen in een niet vervallen verkaveling. De belasting werd vastgesteld op 12,50 euro per strekkende meter lengte van het perceel met een minimum van 150 euro per perceel.
 
Administratieve bescheiden betalend
De gemeenteraad heft ook toekomend jaar een belasting op het afleveren van administratieve bescheiden zoals getuigschriften en identiteitsstukken. Voor een getuigschrift wordt 2 euro aangerekend. Het afleveren van een identiteitskaart kost 14 euro. Identiteitsstukken voor kinderen tot 12 jaar blijven gratis, voor een identiteitsbewijs daarentegen wordt voortaan 1 euro aangerekend. Het afleveren van een nieuw paspoort kost 5 euro.
 
Containers voor verenigingen
Verenigingen dienen geregeld bij het gemeentebestuur een aanvraag in tot het bekomen van een container bij de organisatie van evenementen en eetfestijnen. Doordat de gemeente ook instaat voor de ophaling en de verwerking van het afval keurde de gemeenteraad een retributie van 50 euro goed voor het gebruik van zo’n container.
 
Budget OCMW
De gemeenteraad nam kennis van zowel het budget voor toekomend jaar als van de meerjarenplanning 2011-2013 van het OCMW. Zo voorziet de gemeente in 2011 een bijdrage van 708 698 euro. Naar 2012 en 2013 wordt een jaarlijkse stijging van 3% van deze bijdrage in het vooruitzicht gesteld om zo te komen tot respectievelijk 729 959 euro en 751 857 euro.
 
Ruimtelijk uitvoeringsplan Van Sinay
De gemeenteraad zette het licht op groen voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor de uitbreiding op korte en lange termijn van het bedrijf Van Sinay in Kokejane. Daartoe wordt een overheidsopdracht uitgeschreven.
Het bedrijf, voornamelijk gespecialiseerd in landbouwvoertuigen en –machines , heeft een aanvraag ingediend voor een planologisch attest voor de uitbreiding van zijn bedrijfsgebouwen langsheen de Assesteenweg. Volgens het gewestplan zijn de bedrijfsactiviteiten gelegen in agrarisch gebied en een klein deel in woongebied met landelijk karakter.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
23 dec 2010
Godelieve Deschuyffeleer
GDG Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 12 apr 2024

archief