HERNE - Subsidies voor Markpad

C21

HERNE - Subsidies voor Markpad

Trace_markpad___3_
De Mark ter hoogte van de Boesmolen. - Foto's © Deschuyffeleer
 
Trace_markpad___7_
Het Heldenplein in het centrum. - Foto © Deschuyffeleer
 

Samen met Galmaarden dient Herne een subsidieaanvraag in bij Toerisme Vlaanderen voor het mede bekostigen van de ontwikkeling van het Markpad als ruggengraat van de uitbreiding van het wandelnetwerk Pajottenland naar Herne, Galmaarden en Bever toe. Ook de heraanleg van het Heldenplein wordt mee opgenomen in het project. Het regionaal landschap Zenne, Zuun en Zoniën stond voor het concept en de kostenberekening.

Het tracé van het nieuw wandelpad langs de Mark loopt van aan de St-Martinuskerk in Mark via de St-Waltrudismolen, de molens Vannerom, het Heldenplein en de Boesmolen in Herne door naar Galmaarden tot aan de grens met Viane. Voor de totaliteit van het project dienen evenwel ook werken uitgevoerd in Galmaarden. Een samenwerking tussen beide gemeenten dringt zich hierbij op temeer daar voor het ganse project slechts één subsidieaanvraag mag ingediend worden. Zo werd al overeengekomen dat Herne alleszins de leidende rol zal opnemen.
Het totale project wordt geraamd op 92 691 euro. Voor betoelaging door Toerisme Vlaanderen komt hiervan 67 993 euro in aanmerking. Voor de aanleg van bruggen, wandelsluizen en nieuwe omheiningen in Galmaarden is dit 12 998 euro en in Herne 13 906 euro. Voor de heraanleg van het Heldenplein zou de tussenkomst 49 699 euro bedragen. De kosten voor de werken in Galmaarden zullen mettertijd door Herne worden teruggevorderd.
Naast de subsidies ten belope van maximum 60% van de kostprijs vanuit Toerisme Vlaanderen komt het project in een later stadium ook nog in aanmerking voor een bijkomende subsidie van 20% bij de provinciale dienst van Toerisme.
De gemeenteraad kon dan ook instemmen met het opnemen van de trekkersrol, het indienen van de gezamenlijke subsidieaanvraag en de prefinanciering voor het project door Herne. De uitvoering van de werken gebeurt evenwel onder voorbehoud van het toekennen van de subsidie en het officieel akkoord van de gemeente Galmaarden.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 jan 2011
Godelieve Deschuyffeleer
GDG Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 05 jun 2024

archief