HERNE / EDINGEN / GALMAARDEN – Markgemeenten pakken wateroverlast aan

C21

HERNE / EDINGEN / GALMAARDEN – Markgemeenten pakken wateroverlast aan

Overleg_wateroverlast_markevallei__13_
Alle actoren op de overlegvergadering Wateroverlast Markgemeenten. - Foto's © Deschuyffeleer
 
Overleg_wateroverlast_markevallei__14_
Vertegenwoordigers vanuit Wallonië - © Deschuyffeleer
 
Overleg_wateroverlast_markevallei__1_
Werkvergadering raadzaal Herne - © Deschuyffeleer
 

Ten zeerste verontrust door de rampzalige gevolgen van de recente overstromingen van de Mark organiseerde burgemeester Kris Poelaert een overlegvergadering met alle betrokken partijen. Voor de eerste keer zaten zowel de Vlaamse als de Waalse als de drie provinciale waterbeheerders van het Denderbekken en de belanghebbende gemeenten rond de tafel. Zo namen naast Herne ook Edingen en Galmaarden deel aan de vergadering.

Gezamenlijk
“Enkel een gezamenlijke benadering van de problematiek kan alle partijen soelaas brengen”, steekt burgemeester Kris Poelaert van wal. “Daarom moet er werk gemaakt worden van bovenlokaal crisisoverleg en van pro-actief denken en handelen zowel lokaal als bovenlokaal”. Herne kreeg het bij de jongste overstromingen in november van vorig jaar en dit jaar in januari trouwens ernstig te verduren. De capaciteit van het enige overstromingsgebied in de gemeente aan de molens Vannerom viel hierbij te laag uit.
“Nu de naweeën bij de slachtoffers nog nazinderen en het afhandelen van de overstromingen nog fris in het geheugen ligt is het ogenblik opportuun om toekomstgericht te denken en te handelen”, benadrukt burgemeester Pierre Deneyer van Galmaarden. “Zo sleept bij ons reeds jarenlang het dossier van een buffergebied voor de Beverbeek aan doordat het agentschap Natuur ruilcompensaties eist voor de grond”.
Bufferzones
Het overleg leverde wel positief nieuws op. Zo wisten de Waalse waterbeheerders en milieuschepen Guy Devriese van Edingen aan te kondigen dat er stroomopwaarts in deelgemeente Marcq nog dit jaar twee nieuwe bufferzones gebouwd worden met een totale capaciteit van 45000m³ met een kostprijs van 1,25 miljoen euro waarvan 275000 euro ten laste van Edingen. Ook is er later nog sprake van een bijkomend overloopgebied in Lettelingen langsheen de snelweg ter hoogte van de parkmuren.
Voor Herne worden drie belangrijke bijkomende maatregelen in het vooruitzicht gesteld. “Zo blijken er alleszins nog overstromingsgebieden noodzakelijk tussen de gewestwegen naar Ninove en Geraardsbergen en ook aan de Aerebeek om de Boesmolen en Galmaarden te behoeden. Ook het indijken van de Mark met een verhoging ter vrijwaring van de achterkant van de woningen in de stationsstraat zou op termijn meer beheersing van de watermassa moeten opleveren”, weet Kris Poelaert nog. Hij pleit alleszins ook voor een betere communicatie over de gemeente- , provincie- en gewestgrenzen heen.
Minimaal risico
Concreet gaat Herne zo vlug als mogelijk verder overleggen met de Vlaamse Milieumaatschappij rond de pro-actieve maatregelen. Er komt ook een noodlijst van alle overheden en diensten voor de bovenlokale crisisaanpak. En ook de ministers Crevits en Schauvlieghe krijgen het verslag van de vergadering toegestuurd.
“Wij beseffen maar al te goed dat niet alles op korte termijn kan gerealiseerd worden en dat de maatregelen niet altijd even sluitend zijn”, besluit de burgemeester van Herne. “Wij willen de risico’s voor onze inwoners evenwel tot het allerstrikste minimum beperken. Daartoe hebben wij besloten het dossier bij voorrang op te volgen. Zo zullen wij geregeld blijven hameren op onze noden”.
Een eerste opvolgingsvergadering staat nu al in de steigers voor oktober in Galmaarden.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
09 feb 2011
Godelieve Deschuyffeleer
GDG Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 mei 2024

archief