GOOIK/ HERNE/ BEVER/ GALMAARDEN/ PEPINGEN - Telefoonster definitief uit de startblokken

C21

GOOIK/ HERNE/ BEVER/ GALMAARDEN/ PEPINGEN - Telefoonster definitief uit de startblokken

Telefoonster_pajottenland_foto_editiepajot
 

Deze week start officieel de affiche- en foldercampagne van het project TelefoonSter in het Pajottenland. Op alle openbare plaatsen in de gemeenten Gooik, Herne, Bever, Galmaarden en Pepingen worden de affiches uitgehangen om de aandacht op het project te vestigen. Alle inwoners van de eerder opgenoemde gemeenten krijgen ook een folder met meer uitleg over het Project TelefoonSter. In totaal worden 200 affiches opgehangen en 13.500 folders gebust.

Aan SIT (Samenwerkingsinitiatief in de Thuiszorg) Pajottenland (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne en Pepingen) werd door Minister van Welzijn Steven Van Ackere vanuit het ‘Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid’ een subsidie van 30.360,- euro toegekend voor het opzetten van ‘Telefoonster Pajottenland’.
De subsidiëring van het project loopt tot 15 oktober 2008. Bij succes wordt er uitgekeken naar andere vormen van betoelaging van het initiatief. Bij dit project zijn alle deelnemers aan de SIT-werking betrokken: dokters, thuisverpleging, allerlei thuisdiensten, mutualiteiten, een paar rusthuizen en de OCMW’s van de 5 Pajotse gemeenten.
 
 De affiche- en foldercampagne is het sluitstuk van een maandenlange voorbereiding van de stuurgroep van het project Telefoonster. Na de goedkeuring van het project startte coördinator Jean-Pierre Schoukens met het bezoek van alle verenigingen die met de specifieke doelgroep, mensen met nog weinig of geen sociale contacten, te bezoeken en te informeren over het doel en nut van dit project. Ook de respectieve OCMW’s werden bezocht om potentiële gebruikers en vrijwilligers aan te brengen. Al vijf inwoners, drie uit Herne en twee uit Gooik, meldden zich voor een dagelijks telefoontje om de eenzaamheid te doorbreken. De gebruikers worden opgebeld door vrijwilligers die voor hun telefoontje een kostenvergoeding krijgen. Zij krijgen na de opstartfase ook vorming en opleiding.
 
 Na de affiche- en foldercampagne volgt nog een nacampagne met publicatie in de lokale persmedia. Ook wordt vanaf de definitieve start deze maand regelmatig een nieuwsbrief verstuurd naar alle sociale verenigingen die zich inzetten voor de doelgroep van het project TelefoonSter en personen die interesse betonen voor het project.
 
Voor meer inlichtingen over het project, kan u altijd terecht bij
 
Jo Baert, voorzitter van SIT-Pajottenland
Gsm: 0475-41.39.11
 
Jean-Pierre Schoukens, Coördinator Telefoonster Pajottenland
0475-51.32.9
 
 
 
Doel en nut van TelefoonSter
 
DOEL
Het project Telefoonster Pajottenland, dat loopt over de gemeenten Galmaarden, Gooik, Herne, Bever en Pepingen, heeft tot doel via regelmatig telefonisch contact een vorm van sociale controle uit te voeren bij alleenwonenden. Het telefonisch contact gebeurt uitsluitend op verzoek van de gebruiker, die eveneens de frequentie bepaalt. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid een groot probleem is onder de ouderen.
 Vele ouderen zijn nog in staat thuis te wonen met de hulp van thuiszorgdiensten maar hun sociale contacten zijn afgebrokkeld door sterfte, verhuis, enz… Vaak zijn ze ook minder mobiel en hun contacten zijn beperkt tot de dokter, poetsvrouw of verzorgden. Familie woont immers niet altijd meer in de onmiddellijke omgeving.
 
 
 
NUT
Wat is nu het nut van het project Telefoonster? Het verhoogt het veiligheidsgevoel bij de alleenstaanden. De gebruiker heeft de zekerheid dat mocht er iets fout lopen dit vrij snel gesignaleerd kan worden. Het telefonisch contact biedt de gebruiker met weinig of geen sociale contacten de kans om met iemand te praten en op die manier de vereenzaming tegen te gaan. Het telefoontje wordt ook voor alle gebruikers een moment om naar uit te kijken.
 
 
 
PRAKTISCH
 Er worden in de gemeente vrijwilligers gerekruteerd die de gebruikers op een bepaald tijdstip opbellen. De vrijwilligers ontvangen voor elk gepleegd telefoontje 0,50 euro. Potentiële gebruikers worden gesignaleerd door OCMW’s, thuiszorgdiensten en allerlei verenigingen actief in de doelgroep. De coördinator voert (eventueel samen met vertrouwenspersoon) het eerste gesprek met de gebruiker. De coördinator brengt de gebruiker nadien in contact met de vrijwilliger(s).
 Daarna belt de vrijwilliger volgens afspraak met de gebruiker. De vrijwilligers krijgen regelmatig vorming en rapporteren aan de coördinator. Er worden op geregelde tijdstippen samenkomsten met de gebruikers georganiseerd. Het hele project wordt door de Vlaamse regering gefinancierd.
 
 
 
Aanleiding
 
In 2004 hield één van de OCMW’s (Gooik) een bevraging van 800 senioren (hierop kwamen 250 antwoorden binnen.) Het thema van deze bevraging was de vereenzaming van de senioren. Uit de antwoorden bleek dat 5% van de senioren aangaven graag wat meer opgebeld te willen worden. Deze 5% betekenen in de regio toch snel een paar honderd ouderen. Ook uit de dagdagelijkse praktijk van de thuiszorgdiensten blijkt vereenzaming een groot probleem te zijn bij veel ouderen. Door de toenemende mobiliteit wonen de kinderen niet steeds meer in de buurt van hun ouders en grootouders. Vaak is het doktersbezoek of de komst van de poetsvrouw of een verzorgende het enige contact met de buitenwereld. Voorzitter van SIT-Pajottenland Jo Baert : ,, Als SIT-voorzitter had ik in augustus 2007 met Kathleen Verkest contact genomen omdat ik via SIT dit project gestalte wou geven. Eigenlijk dacht ik hier al eerder aan - via OCMW Gooik - maar zag dit niet realiseerbaar. Kathleen zag ook iets in het project en samen (ook met Wendy Carlier van OCMW Gooik) hebben we dit dan vorm gegeven. Nadien zijn de andere stuurgroepleden er bij gekomen. Samen hebben we het voorstel van Kathleen Verkest ingediend. Rond eind 2007 kregen we de melding dat het project was goedgekeurd en werden we geïnformeerd over de beloofde subsidie’’.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 mei 2008
Gerrit Achterland
Gerrit Achterland
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciƫle partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 05 jun 2024

archief