PAJOTTENLAND - Politie met nieuw verkeershandhavingsbeleid

C21

PAJOTTENLAND - Politie met nieuw verkeershandhavingsbeleid

Persmoment_politie_pajottenland_-_deschuyffeleer__7_
Korpschef Marc Hellinckx en commissaris Serge Roelens van de lokale politie Pajottenland. - Foto © Deschuyffeleer
 
Tijdens een persbabbel deed korpschef Marc Hellinckx van de lokale politie Pajottenland de nieuwe verkeershandhavingspolitiek van zijn korps uit te doeken. Snelheid, sluipverkeer en  zwaar vervoer zijn de hoofdthema’s, terwijl ook het rijden onder invloed bijzondere aandacht krijgt. Zonder afbreuk te doen aan het algemeen selectief en gemoduleerd interventiebeleid worden per gemeente nu ook  verschillende klemtonen gelegd. Het korps wil met het nieuw beleid ook meer transparantie aan de dag te leggen. Zo zullen snelheidscontroles geregeld op de website van de politie aangekondigd worden.
“De locaties voor de snelheidscontroles worden voortaan aan de hand van prioriteiten bepaald. Deze prioriteiten spruiten voort uit de politionele cijfergegevens over snelheidsovertredingen en ongevallen te wijten aan snelheid”, zegt de korpschef. “Bij de hoogste prioriteit wordt er wekelijks een controle uitgevoerd, bij de tweede prioriteit zijn er twee controles per maand enzovoort. Er wordt dus komaf gemaakt met het her en der uitvoeren van controles. Wij willen alleszins het impact van onze gerichte acties meten en kennen. Zo wordt ook de tolerantiegrens beperkt tot de technische tolerantie”.
De locaties met de hoogste prioriteit situeren zich voortaan in Galmaarden op de Plaatsstraat, de Vollezelestraat, de Herhout, de Hollestraat, de Repingestraat en de Hoogstraat. Voor Gooik zijn dit de Edingsesteenweg en de Ninoofsesteenweg. In Herne wordt de Assesteenweg prioritair aangepakt, terwijl dit voor Pepingen de Ninoofsesteenweg is. In Lennik komt er minstens een wekelijkse controle in de J. Vandenbosschestraat en de Schapenstraat. In Bever krijgen Kerkhove en Akrenbos prioriteit 2 met maandelijks twee controles.      
Nieuw is ook dat op de Ninoofsesteenweg in Lennik een project wordt opgestart met de onbemande camera’s, die thans in het beheer gekomen zijn van de lokale polities. Dit project loopt in samenwerking met de lokale polities van Ninove, TARL en Dilbeek. In het totaal worden op termijn overigens op de N8 van Ninove tot Dilbeek 16 camara’s operationeel. Het is nu uitkijken naar de eerste resultaten van de controles in de verschillende politiezones, waarbij er naar gestreefd wordt op het ganse traject één duidelijke tolerantiegrens te hanteren.
Ook inzake zwaar vervoer kijkt de lokale politie Pajottenland uit naar samenwerking met de korpsen van Ninove en Geraadsbergen. Zo werd alleszins de idee gelanceerd om in het Pajottenland in het centrum van Bever en van Lennik een tonnagebeperking voor de doortocht van zwaar vervoer in te voeren. “Door de invoering van de tonnagebeperking zullen de GPS-systemen op termijn deze gewestwegen negeren”, aldus de korpschef. “Bovendien willen wij door het geregeld uitvoeren van grondige controles van het zwaar vervoer ook de keuze van deze gewestwegen ontmoedigen”. De korpschef wil trouwens ook komen tot meer intergewestelijk en interprovinciaal overleg over mobiliteit.
Steeds volgens Marc Hellinckx kampt het Pajottenland met een toevloed aan doorgaand verkeer. Initiatieven zoals het invoeren van tramlijnen als geldige wisseloplossingen om de verkeerschaos te ontwarren ziet hij als ernstige denkpiste.
Bij de nieuwe politiek gaat de korpsleiding van de politie Pajottenland uit van een gedegen transparantie naar de bevolking toe. “De mensen hebben recht op informatie. Zij wensen te weten wat, waar en waarom”, klinkt het bij de korpschef. “Via onze website zullen wij dan ook een inspanning leveren om de bevolking zo accuraat mogelijk de nodige informatie te verstrekken”.
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
19 mrt 2011
Godelieve Deschuyffeleer
GDG Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 17 mei 2024

archief