HERNE - Een blik op de geschiedenis

C21

HERNE - Een blik op de geschiedenis

18_maart_tentoonst_-_gdg__48_
Opening van de tentoonsteling '800 jaar Herne' burgemeester Kris Poelaert, schepen Marie-Louise Devriese en de voorzitter van de cultuurraad Marc Danneels. - Foto's © Deschuyffeleer
 
18_maart_tentoonst_-_gdg__50_
Foto's © Deschuyffeleer
 
Editiepajot_herne_800_haar_geschiedenis_foto_gdg_deschuyffeleer
Foto's © GDG Deschuyffeleer
 
Editiepajot_herne_800_haar_geschiedenis_foto_gdg_deschuyffeleer__1_
Foto's © GDG Deschuyffeleer
 
Editiepajot_herne_800_haar_geschiedenis_foto_gdg_deschuyffeleer__2_
Foto's © GDG Deschuyffeleer
 
Editiepajot_herne_800_haar_geschiedenis_foto_gdg_deschuyffeleer__4_
Foto's © GDG Deschuyffeleer
 
Editiepajot_herne_800_haar_geschiedenis_foto_gdg_deschuyffeleer__5_
Pastoor Kris Meskens, burgemeester Kris Poelaert, voorzitter cultuurraad Marc Daneels, cultuurfunctionaris Sarah Copriau, Urbain Deblander specialist Toponymie - Niet op de foto Herman Vandormael auteur van de Kleine Kroniek van het Groene Kwadrant. - Foto's © GDG Deschuyffeleer
 
Editiepajot_herne_800_haar_geschiedenis_foto_gdg_deschuyffeleer__6_
Originele keur ontvangen van de Cercle archéologique van Edingen. - Foto's © GDG Deschuyffeleer
 

Tot en met paasmaandag loopt in de St-Petrus- en Pauluskerk de tentoonstelling ‘800 jaar Herne’. De tentoonstelling kadert in de activiteiten die doorheen het ganse feestjaar worden opgezet naar aanleiding van het verlenen van de keur van Herne door Engelbert van Edingen in oktober 1211. De aansluitende feestzitting op de vernissage van de tentoonstelling was meteen ook de gelegenheid om het boek ‘De kleine kroniek van het Groene Kwadrant’ van de hand van Dr. Herman Van Dormael voor te stellen.

“In het programma voor de viering van 800 jaar Herne kon een tentoonstelling, waarin de evolutie van onze gemeentelijke geschiedenis wordt uitgebeeld, niet ontbreken”, aldus de voorzitter van de cultuurraad Marc Danneels tijdens zijn gelegenheidstoespraak. Blikvanger van de tentoonstelling is uiteraard de originele keur, die door de bemiddeling van Julius Ost enige tijd terug kon losgeweekt worden bij de Cercle archéologique van Edingen. Daarnaast valt er nog heel wat merkwaardig roerend erfgoed te bezichtigen zoals het kaartboek van de Kartuizers, miniaturen uit de Hernse Bijbel van 1457, de zilveren rozenkrans van de Koninklijke OLV schuttersgilde uit 1686, brieven van een soldaat ten tijde van Napoleon, vaandels, monstransen, kazuifels, akten, foto’s en ook een rits interessante documenten.
 
“De tentoonstelling geeft ons een beeld van hoe onze mensen hier vroeger hebben geleefd. Door al deze merkwaardige zaken te bundelen en tentoon te stellen, versterken wij als gemeente ons cultureel en historisch zelfbewustzijn”, zei een trotse burgemeester Kris Poelaert in zijn welkomswoord. “Ons dorp heeft iets magisch, steeds weet het zichzelf terug te vinden in rust en eenheid. Ook vandaag leeft deze magie nog door in ons Groen Kwadrant. Als kleine gemeente weten wij onszelf telkenmale te overtreffen, zeker nu in dit bijzonder feestjaar. Daar staan de komende activiteiten voor de verdere viering van 800 jaar Herne alleszins borg voor”.
 
Ook pastoor Kris Meskens was bijzonder opgetogen met de tentoonstelling. “Deze expositie”, zei hij “is het verhaal van de kleine man. Geschiedenis is achteruitkijken en dankbaar dingen meenemen die het waard zijn om meegenomen te worden”
 
Tijdens de feestzitting in de Egelantier bracht Urbain Deblander enige toelichting over de toponymie van Herne. Van Dr. Herman Van Dormael kregen de aanwezigen heel wat randinformatie over de eigenlijke keur. Zo is de keur van Herne het eerste geschreven document waarin Engelbert van Edingen zich als Heer van Herne manifesteert. “De keur legt voor de boeren bepaalde rechten vast zoals de vrijstelling van de dodehand en de tailles. Voorwaarde is wel dat zij willen blijven wonen op het domein waaruit de Heer zijn inkomsten betrekt. Het was overigens indertijd in trek dat de plattelandsbewoners zich meer en meer naar de steden begonnen te begeven voor meer mogelijkheden tot eigenhandig ondernemen en tot vrijheden”, hield de geschiedkundige de talrijk opgekomen aanwezigen voor.
 
De merkwaardige tentoonstelling, die overigens getuigt van het rijk verenigingsleven van de gemeente, is vrij toegankelijk alle komende zater-, zon- en feestdagen tot en met 25 april telkens van 14u tot 17u. Ook gegidste bezoeken zijn mogelijk. De bezoekers mogen rekenen op een overzichtelijke inventarisbrochure. De toegang is kosteloos. Meer info bij  de cultuurfunctionaris Sarah Copriau. Bij het gemeentebestuur kunnen trouwens ook nog exemplaren van het geschiedkundig werk ‘De Kleine Kroniek van het Groene Kwadrant” nabesteld worden. 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
20 mrt 2011
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 23 mei 2024

archief