HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 februari 2015

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 februari 2015

Julie_somers
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 februari 2015 - Julie Somers © Deschuyffeleer
 

Eedaflegging

Julie Somers uit Tollembeek is de nieuwe en pas benoemde financieel beheerder van de gemeente. Zij legde dan ook in handen van Kris De Groote, de voorzitter van de gemeenteraad, de gebruikelijk eed af.
De financieel beheerder, die nu in de plaats komt van de gewestelijk ontvanger, ondersteunt het bestuur bij het uitstippelen, het opvolgen, het evalueren en het bijsturen van het financieel beleid van de gemeente en van het OCMW. Als hoofd van de financiële dienst staat de beheerder in voor het kostenbewust aanwenden van de financiële middelen. Tevens oefent de beheerder de toegewezen wettelijke en decretale taken uit en ondersteunt hij of zij de andere diensten op financieel vlak.
Veilig verkeer
Om de verkeersveiligheid te verbeteren stemde de raad in met een aantal maatregelen. Zo komen er in de Groenstraat verkeerskussens. In de Markstraat dan weer wordt de eerdere proefopstelling voor de wegversmallingen nu vervangen door een wegneembare constructie. En bij het uitrijden van de Frans Minnaertstraat dienen de weggebruikers voortaan het verkeer in de Lorengstraat voorrang te verlenen.  
Om de lawaaioverlast van bromfietsen op de voetwegen langs de Frans Minnaerrtstraat, de Hernekouter en de Groene Boom in te dijken komt er op die voetwegen een verbod tot toegang van bromfietsen.
De verkeersborden en de bijhorende attributen worden de komende weken geplaatst.
Begraafplaatsen
Het huishoudelijk- en politiereglement op de begraafplaatsen en de lijkbezorging was aan een actualisering toe. Zo komen de eeuwigdurende concessies te vervallen. Voor die gevallen wordt nu uitgegaan van een nieuwe, weliswaar hernieuwbare, termijn van 50 jaar.
Elektriciteitspanne
Voor het geval dat er zich een grote elektriciteitpanne of een elektriciteitschaarste zou voordoen liet het gemeentebestuur een bijzonder nood- en interventieplan (BNIP) opstellen. De raad kreeg daar nu kennis van.
Thierry Deblander wilde weten of er nu ook in dit plan voorzien wordt een beroep te doen op de leden van het Buurtinformatienetwerk (BIN), dat de politie bijstaat bij de bestrijding van diefstallen. Hij verwees hierbij ook naar de mogelijke inbreuken op de wet van 1934 op de private milities. Burgemeester Kris Poelaert kon hem echter geruststellen. In het kader van dit BNIP is het bedoeling, mits geen afbreuk te doen op de privacy-wetgeving, dat dezelfde mensen, die overigens al eerder blijk gaven van sociaal engagement, ook, maar dan enkel in geval van nood, zouden kunnen aangesproken als contactpunten in hun straat of in hun wijk. Steeds volgens de burgemeester werd dit principe in de Veiligheidscel overigens door de andere partners positief onthaald in die mate zelfs dat de idee ook in andere gemeenten best zou kunnen uitgedragen worden.
Personeel
Raadslid Thierry Deblander toonde zich ook bezorgd om het personeelbestand en de financiële gevolgen ervan. Zo wenste hij het juist aantal tewerkgestelde statutaire, contractuele en Gesco’s te kennen evenals de door de gemeente getroffen maatregelen in het kader van de tweede pensioenpijler voor de gemeentelijke contractuelen.
Uit het antwoord van schepen van Financiën Lieven Snoeks blijkt dat Herne op 1 januari 2015 in totaal op 16,8 statutair voorziene voltijdse equivalenten er 16,5 in dienst had. Bij de contractuelen ligt die verhouding op 12,6 voorziene tegenover 12,9 effectieve. Bij de Gesco’s dan weer waren er 15,5 voltijdse equivalenten bezet met echter maar effectieve prestaties van 13,3. Voor de gemeentelijke contractuelen werd in 2010 in de tweede pensioenpijler een regeling getroffen waarbij een pensioentoelage van 2% van het pensioengevend jaarloon werd toegekend. Hiervoor werden dan ook vanaf 2010 de nodige afhoudingen gedaan. Zo werd dan ook in het budget van dit jaar hiervoor 19.751 euro voorzien. Door een jaarlijks voorziene indexering van 3% loopt dit krediet in 2019 dan op tot 22.230 euro.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 feb 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief