HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 november

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 november

Logo_nieuws_uit_gemeenteraad
HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 november - © Deschuyffeleer
 

Gemeenteraad zonder oppositie

Door het verontschuldigd zijn van Thierry Deblander, het enig raadslid in de oppositie,              bestond de raad uit uitsluitend leden van de meerderheid. Het raadslid had echter vooraf wel twee schriftelijke vragen aan de voorzitter laten geworden. De eerste had betrekking op het niet innen van huurgelden voor het vredegerecht terwijl de tweede ging over de gerechtelijke procedures waarin de gemeente betrokken is.
Budgetwijziging
Naar het einde van het jaar toe is het gebruikelijk dat het budget maximaal wordt gestroomlijnd met de realiteit om er een zo goed als mogelijk zicht op te krijgen. Na de wijziging bedraagt het gecumuleerd gebudgetteerd resultaat of de reserve nu 1.180.157 €. De autofinancieringsmarge verbetert met 294.903 € en wordt zo teruggebracht tot -17.331 €.
Het saldo in de exploitatie stijgt van 405.688 € naar 659.246 €. Dit bedrag volstaat nagenoeg om de kapitaalsaflossingen voor dit jaar ten belope van 704.617 € te vereffenen. Voor het tweede jaar op rij dienden er overigens ook geen leningen opgenomen te worden.
Lindestraat
Twee bezwaren die werden ingediend tegen de voorlopige vaststelling van het rooilijn- en van het onteigeningsplan in een deel van de Lindestraat werden ontvankelijk doch niet gegrond verklaard. Zo kwam de weg dan ook open te liggen voor de definitieve goedkeuring van de plannen.
Retributie op nutswerken
Overleg met de nutssector had als resultaat dat er voor die maatschappijen vanaf 2016 een retributiereglement komt op werken aan hun voorzieningen op gemeentelijk openbaar domein. Dergelijke jaarlijkse vergoedingen blijken thans gangbaar te zijn in Vlaanderen.
Enerzijds komt er een retributie naar aanleiding van sleufwerken en anderzijds komt er ook één voor het uitvoeren van onder meer dringende werken, aansluitingswerken en herstellingen.
Er blijkt wel een statutaire voorwaarde te zijn. Zo is een unanieme goedkeuring van alle aangesloten vennoten vereist vooraleer het retributiereglement definitief ingang kan vinden.
Klimaatactieplan
In het kader van het Burgemeestersconvenant dat eerder ook Herne ondertekende werd nu ook het gemeentelijk klimaatactieplan goedgekeurd. Dat plan is een van de engagementen uit het convenant. Verder neemt het bestuur zich onder meer voor, op basis van dat convenant, de CO2-uitstoot tegen 2020 met 20% terug te dringen evenals een CO2-meting uit te voeren die dan moet dienen als uitgangspunt voor de uitvoering van het klimaatactieplan.
Haviland
Ook naar toekomend jaar toe gaat Herne in zee met Haviland om via intergemeentelijke samenwerking mee te kunnen genieten van de voordelen van samenaankoop voor het onderhoud van de wegeninfrastructuur. Daartoe verleende het Haviland dan ook een ‘in-house’ opdracht.
Vredegerecht
Via een schriftelijke vraag had Open-Vld graag vernomen waarom het gemeentebestuur de huurgelden voor het vredegerecht gedurende de jaren 1998-2004 recent oninbaar heeft verklaard. Daardoor zou de gemeente een bedrag van haast 40.000 € mislopen.
Schepen van Financiën Lieven Snoeks liet daaromtrent verstaan dat het louter om een boekhoudkundige operatie ging. Ook gaf hij aan dat er al lang sprake is van het sluiten van het vredegerecht in Herne en dat blijkt de jongste tijd door het nieuw masterplan van Justitie meer en meer naar de waarheid over te hellen. Tegenover die huurgelden stonden immers tal van uit te voeren kostelijke werkzaamheden. En overleg met de Regie der Gebouwen hieromtrent blijkt ook niet van een leien dakje te zijn verlopen.    
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 nov 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief