Vredegerecht verdwijnt uit het dorpsbeeld van HERNE

C21

Vredegerecht verdwijnt uit het dorpsbeeld van HERNE

Vredegerechtsgebouw_verdwijnt
Vredegerecht verdwijnt uit het dorpsbeeld van HERNE - © Deschuyffeleer
 

Zoals al eerder algemeen geweten verlaat het vredegerecht langsheen de Edingsesteenweg binnenkort Herne. En nu is daar ook vanuit het ministerie van Justitie de officiële bevestiging van gekomen. Zo zullen de rechtzoekenden van Bever, Galmaarden, Herne en Gooik voortaan hun zaken zien voorkomen voor het vredegerecht in Sint-Pieters-Leeuw, overigens de belangrijkste gemeente in nu ter ziele gegane dubbelkanton Herne/Sint-Pieters-Leeuw.

De beslissing spruit voort uit het ‘Plan Vredegerechten’ in drie fasen van minister van Justitie Koen Geens. In de huidige eerste fase worden de dubbel- en trippelkantons, zoals Herne/Sint-Pieters-Leeuw er één was, ontdubbeld zodat er nog slechts één enkele zetel per kanton wordt weerhouden. De tweede fase speelt zich hoofdzakelijk af in stedelijk gebied terwijl In de derde en laatste fase dan weer de omschrijving van de kantons onder de loep zal genomen worden. Volgens het ministerie van Justitie “komt de hertekening er op vraag van de rechterlijke ordezelf en zal ze gepaard gaan met een aanzienlijke besparing van tijd en middelen voor de rechtbanken in kwestie en voor de overheid”.
Het uiteindelijke doel van het plan bestaat er in te komen tot een betere werklastverdeling tussen de vredegerechten. Bij de keuze van de locatie voor de nu voorliggende centralisatiebeweging werd rekening gehouden met de geografische ligging, de toestand en de eigendomssituatie van de gebouwen, de bevraging van de voorkeur bij de betrokken vrederechters rekening houdend met de meest praktische locatie en de werklast evenals met de kostenefficiëntie.          
Of ook de lokale instanties en bevolking eveneens bij de zaak betrokken werden wordt met geen woord over gerept. Voor de rechtzoekende inwoners van de zuid-westelijke hoek van het Pajottenland brengt het opheffen van de zetel van het vredegerecht in Herne alleszins meer tijdrovende verplaatsingen naar de behouden zetel van het vredegerecht in Sint-Pieters-Leeuw mee. Enig heil hierbij kan allicht nog verwacht worden van de derde fase van de hertekening van de kaart van de vredegerechten.

Onafgezien van een betere werklastverdeling tussen de vredegerechten kan dan van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om de administratieve en de rechterlijke omschrijvingen op elkaar af te stemmen. In die gedachtegang en in die zin zou het vredegerecht van en in Lennik wel eens een oplossing kunnen bieden. En ook het maken van een link met centrumstad Halle zou best wel eens tegen het licht mogen gehouden worden.       

 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 dec 2015
Godelieve Deschujyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief