HERNE – Soberheid maar toch voldoende blijven investeren

C21

HERNE – Soberheid maar toch voldoende blijven investeren

Lieven_snoeks
Schepen van Financiën Lieven Snoeks - © Deschuyffeleer

Soberheid maar toch ook voldoende investeren om Herne leefbaar te houden en te verbeteren. Dat zijn de kernideeën die de rode draad vormen doorheen het budget of de begroting voor 2016 dat door schepen van Financiën Lieven Snoeks tijdens de jongste gemeenteraad werd naar voren gebracht. En die principes vormen ook de leidraad doorheen de ganse meerjarenplanning.

Verbindingsweg kerkhof-school
 
“De grootste uitgavenpost in de investeringen gaat naar de  heraanleg van straten zoals de Heyselstraat, de Smeyersmark, de Lookaitse, de Beeldekensstraat, een deel van de Leenstraat en de Hoogbaan. Hiervoor wordt een krediet van 392.500€ uitgetrokken”, lichtte de schepen een tipje van de sluier. “Verder wordt er ook 100.000€ voorzien voor de heraanleg en de uitbreiding van de voetweg die het nieuwe kerkhof en de school De Bloesem verbindt. Dit past in het kader van de veiligheid van de kinderen die naar de vernieuwde school gaan. Een aanvraag voor 50.000€ subsidies zal hiervoor wel ingediend worden bij de provincie”.
 
Voorts worden er voor 100.000€ energiebesparende maatregelen in gemeentelijke gebouwen gepland. En de technische dienst wordt verder oordeelkundig uitgerust niet alleen om de werkingskosten te drukken maar ook om de efficiëntie op te drijven om nog meer werk in eigen beheer te kunnen uitvoeren. Onder meer een klepelmaaier met afzuigsysteem en bijhorende opvangwagen evenals een verreiker staan zo in 2016 op het investeringsmenu ingeschreven.
 
“Ook wordt nog 107.000€ voorzien voor de verdere afwerking van het Dominicanessenklooster, vooral dan voor de buiteninrichting en het aanleggen van een volkstuin, dit evenwel grotendeels met subsidies. Deels betreft het ook werken die gebudgetteerd stonden in 2015 maar niet tijdig konden worden uitgevoerd”, onthulde de schepen nog.
 
Overdrachten
 
“Langs de uitgavenzijde betalen we wel een fors bedrag aan subsidies, zeg maar overdrachten, aan verschillende instellingen die een deel van het gemeentelijk beleid op zich nemen”, wist hij mee te geven. “Zo krijgt ons OCMW 843.416€ om de sociale noden op te vangen en geven we 681.463€ aan de politiezone om onze veiligheid te waarborgen. In 2016 gaat er ook 383.000€ naar de brandweer, veel meer dan vroeger en dit omwille van de brandweerhervorming. En aangezien Herne bekend staat als een sportieve gemeente en dat ook wil blijven, voorzien we ook 68.000€ aan prijssubsidies en 23.000€ aan investeringssubsidies voor het Autonoom Gemeentebedrijf, dat de sporthal beheert”.
 
Erfgoeddepot
 
Nieuw is het Erfgoeddepot dat zal worden opgezet in het Dominicanessenklooster, samen met het gemeentelijk archief. Hiervoor wordt 33.000€ uitgetrokken terwijl daartegenover hiervoor wel 12.500€ subsidies worden ingeschreven.
 
“Voor al deze investeringen, goed voor 1.349.551€, gaan we 400.000€ lenen. Het overgrote deel financieren we terug zelf”, luidde het nog. “Belangrijk om weten is ook dat de totale subsidies die Herne van de centrale overheden krijgt, dalen, waardoor onze totale inkomsten onder druk komen te staan. Voorbeelden hiervan zijn de vermindering van subsidies voor sport, cultuur en jeugd en de afschaffing van de gesco-subsidies die maar voor 95% worden gecompenseerd, samen met de afschaffing van de korting op de sociale bijdragen voor het gesco-personeel”.
 
Niet gemakkelijk
 
Herne blijkt ook niet gelukkig te zijn met de nu volledige doorrekening aan de gemeenten voor investeringen in materieel. Dit betekent 38.000€ minder inkomsten uit het gemeentefonds. “Daarbovenop komt dat vele uitgaven die we niet zelf kunnen bepalen, systematisch stijgen. Voorbeelden zijn de stijgende kost voor de politie en de exploderende kost voor de brandweer”, aldus nog Lieven Snoeks.
 
“De kosten waar we zelf een impact op hebben, blijven onder controle, maar het wordt de kleine gemeenten zeker niet gemakkelijk gemaakt om het hoofd boven water te houden. Maar we laten de moed zeker niet zakken. Zo stijgt er geen enkel belastingtarief of bijdrage”, besluit de strijdvaardige schepen.
 
Dit alles zorgt er voor dat het budgetresultaat van 2016 thans begroot is geworden op
-400.135€, met een autofinancieringsmarge van -104.011€. Het gecumuleerd budgettaire resultaat klokt wel nog altijd af op 392.843€.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
31 dec 2015
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief