HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad van 27 januari 2016

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad van 27 januari 2016

Gemeenteraad_herne
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad van 27 januari 2016 - © Deschuyffeleer
 
Img_00021
Guido Van Cutsem nieuw OCMW-raadslid - © Deschuyffeleer
 

Erfgoeddepot

Voor het beheer van het erfgoeddepot dat het gemeentebestuur wil inrichten in het Dominicanessenklooster wordt een overeenkomst afgesloten met de vzw HERinNEring. Raadslid Thierry Deblander poneerde de bedenking naar de noodzaak en de efficiëntie om telkenmale een vzw te moeten oprichten. Gelet op de specificiteit van het project wilde burgemeester Kris Poelaert van het oppositieraadslid dan weer te weten komen of hij alternatieven zag.  

Camera’s tegen sluikstorten
Er werd een positief advies verstrekt over het gebruik van bewakingscamera’s onder meer en vooral in de strijd tegen het sluikstorten. Dergelijk advies van de gemeenteraad is noodzakelijk wanneer door een bestuur overwogen wordt bewakingscamera’s te plaatsen met het oog op het bewaken en het toezicht houden in een niet-besloten plaats.
De strijd tegen het sluikstorten vormt volgens de meerderheid al jaren een bijzonder aandachtspunt in de gemeente. De uniforme algemene politieverordening in de politiezone Pajottenland voorziet in een GAS-boete voor wie betrapt wordt op sluikstorten. Daar bovenop geldt ook vanuit de gemeente een retributiereglement waarbij zij een retributie van 500€ aanrekent voor de opruimingskosten. Daarnaast organiseert het bestuur ook elk per jaar een grote zwerfvuilopruimactie.
Het gebruik van bewakingscamera’s op de plaatsen waar geregeld aan sluikstorten wordt gedaan maakt een verdere stap uit in die strijd en houdt meteen een duidelijk signaal in naar de bevolking toe.
De aankoop van de camera’s staat overigens ingeschreven op het budget van dit jaar van de politie Pajottenland.
GFT-keukenafvalzakjes en bijhorende zakjes
Voortaan kunnen ook GFT-keukenafvalinzamelbakjes en bijhorende zakjes bij de gemeente aangekocht worden. Het gaat om geventileerde afvalbakjes die speciaal ontwikkeld werden om keukenafval op een hygiënische manier te verzamelen. Aangezien de te gebruiken zakjes waterdamp doorlaten kan het keukenafval uitdrogen waardoor er geen schimmel of rotting optreedt en er dus ook geen vliegjes meer worden aangetrokken of geurtjes verspreid worden.
In samenwerking met Haviland stelde de gemeenteraad nu de prijs van die GFT-bakjes vast op 2,50€ en op 4,50€ voor een rol van 50 zakjes.
Vertegenwoordiging
Raadslid Michaël Schoukens werd aangeduid als plaatsvervangend vertegenwoordiger voor de algemene vergaderingen van Toerisme Vlaams-Brabant en van Toerisme Pajottenland & Zennevallei. Schepen Patrick De Vos blijft de effectieve vertegenwoordiger.
Raadslid Thierry Deblander dan weer zag om persoonlijke redenen het niet zitten door de gemeenteraad aangeduid te worden als lid van de raad van bestuur met raadgevende stem bij Riobra, de beheerder van een netwerk van rioleringen onder meer in Herne. Hij kwam daarvoor in aanmerking op basis van een rangregeling die bij het begin van de lopende legislatuur werd opgesteld in de schoot van Riobra. Door het ontslag nu van één van de vijf leden van de raad van bestuur met raadgevende stem was het nu de beurt aan Herne om een raadslid voor het vrijgekomen mandaat aan te duiden. Door het niet ingaan op het voorstel komt het nu een andere gemeente toe een dergelijk lid aan te duiden.    
Guido Van Cutsem nieuw OCMW-raadslid
OCMW-raadslid Ronny Noynaert bereikte eind vorig jaar het einde van zijn mandaat. Hij wordt nu vervangen door Guido van Cutsem, die daartoe dan ook de eed aflegde in de handen van de voorzitter van de gemeenteraad Kris De Groote. Eerder gaven Jonas Verschuere en Hilda De Pauw te kennen niet begerig te zijn het mandaat op te nemen.
Autonoom Gemeentelijk Bedrijf
In opvolging van raadslid Annelies Desmet die nu ook officieel ontslag nam als lid van de raad van bestuur van het Autonoom Gemeentelijk Bedrijf werd raadslid Vanessa Van Hende door haar collega’s uit de gemeenteraad aangeduid als hun vertegenwoordiger in die raad.
Vredegerecht
Raadslid Thierry Deblander had eens te meer een reeks vragen bij de overeenkomst tussen enerzijds het gemeentebestuur en anderzijds de Regie der Gebouwen of de federale overheidsdienst Justitie over het huisvesten van het vredegerecht in een gemeentelijk gebouw langsheen de Edingsesteenweg.
Schepen van Financiën Lieven Snoeks bevestigde dat er voor de periode 1999-2016 inderdaad geen huurgelden werden geïnd maar dat het vredegerecht wel degelijk bijdroeg in de kosten. Daartegenover stond dan weer dat het uitvoeren van renovatiewerken om het gebouw volledig in orde te zetten, onder meer overeenkomstig de huurwetgeving, beduidend duurder zou uitgevallen zijn. En volgens burgemeester Kris Poelaert heeft het personeel van het vredegerecht nooit enig beklag gemaakt over de huisvesting. Het huurgeld zou op jaarbasis 6.603€ bedragen hebben.
Thierry Deblander stelde ook dat bij een beter onderhoud van het gebouw of het ter beschikking stellen van moderne infrastructuur de sluiting van het vredegerecht in Herne allicht had kunnen voorkomen worden. De bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert was evenwel categoriek en legde de reden van de sluiting enkel en alleen bij de algemene besparingsronde bij Justitie rond het centraliseren van de vredegerechten. Volgens schepen van Financiën Lieven Snoeks stoelt de beslissing om het vredegerecht naar Sint-Pieters-Leeuw te verhuizen op louter objectieve elementen zoals daar zijn de bediening van om en bij de 10.000 inwoners meer in Sint-Pieters-Leeuw en Pepingen in vergelijking met de zetel in Herne voor Bever, Herne, Galmaarden en Gooik. Bovendien ligt het aantal dossiers er beduidend hoger.
De recente vlaag van alsmaar terugkerende vragen rond het vredegerecht vanuit de Open Vld-oppositie deden de schepen er toe besluiten dat de Open Vld de sluiting van het vredegerecht allicht nu in de schoenen van de CD&V-meerderheid wil schuiven. Burgemeester Kris Poelaert dan weer nodigde raadslid Thierry Deblander uit ook eens in eigen boezem te kijken om reden hij nu toch ook al ettelijke jaren een mandaat in de gemeenteraad bekleedt en in het verleden nooit de problematiek heeft opgerakeld.
Nog volgens schepen Lieven Snoeks bestaat er over de nieuwe bestemming van het gebouw en de lokalen van het vredegerecht nog geen duidelijkheid. “Ook de muziekschool gebruikt er nog lokalen. Tevens blijven de archieven van het vredegerecht er ook nog een tijdje liggen. Bovendien kleeft aan de renovatie allicht ook een vrij hoog kostenplaatje”, aldus de schepen.
Burgemeester Kris Poelaert deelde nog mee dat er werk wordt gemaakt van de verdere lokale dienstverlening vanuit het vredegerecht aan de bevolking in Herne en omstreken. Zo worden alleszins al iedere eerste donderdag van de maand de zittingen van de eerste bijstandsverlening al behouden. Die zullen nu evenwel doorgaan in de lokalen van het OCMW. “En er worden zeker ook nog verdere stappen in die zin gezet”, liet de burgemeester zich nog ontvallen.      
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 jan 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief