Juridische eerstelijnsbijstand en vredegerecht blijven toch zitdagen houden in HERNE

C21

Juridische eerstelijnsbijstand en vredegerecht blijven toch zitdagen houden in HERNE

Vredegerecht_herne_adv_paffijn___4_
Juridische eerstelijnsbijstand en vredegerecht blijven toch zitdagen houden in HERNE - © Deschuyffeleer
 
Vredegerecht_herne_adv_paffijn___8_
Juridische eerstelijnsbijstand en vredegerecht blijven toch zitdagen houden in HERNE - Carina Ricour (voorzitter OCMW), Lieven Snoeks (schepen), burgemeester Kris Poelaert en meester Thierry Taffijn - © Deschuyffeleer
 
Vredegerecht_herne_adv_paffijn___13_
Juridische eerstelijnsbijstand en vredegerecht blijven toch zitdagen houden in HERNE - © Deschuyffeleer
 
Nu het vredegerecht van het kanton Herne/Sint-Pieters-Leeuw niet langer zittingen houdt in het gebouw langsheen de Edingsesteenweg in Herne staat het nu toch ook al vast dat de bevolking van Bever, Galmaarden, Gooik en Herne naar de toekomst toe toch niet verstoken blijft van zowel de zittingen van de advocaten van de eerstelijnsbijstand als van zittingen van het vredegerecht. Het gemeentebestuur en het OCMW van Herne stellen daartoe alvast de raadzaal van het OCMW ter beschikking.
Praktische bezwaren 
De toch nog enigszins verrassende sluiting van het vredegerecht in Herne leverde een reeks praktische bezwaren op voor de inwoners van de vier gemeenten die het bediende. De verre, langdurige en kostelijke verplaatsingen naar de hoofdzetel in de Leeuwse deelgemeente Ruisbroek zagen de meeste inwoners alvast niet zitten temeer daar ook het openbaar vervoer in de streek zich daartoe weinig leent. Het zo gepromote nabijheidsprincipe van justitie was hier duidelijk ver te zoeken.
“Voor de mensen uit de streek dreigde de dienstverlening zowel van de eerstelijnsbijstand door de orde van de advocaten als van het vredegerecht minder toegankelijk te worden. Dat konden wij niet aanvaarden”, zegt burgemeester Kris Poelaert vanuit het gemeentebestuur. “Wij hebben dan ook onmiddellijk gereageerd en konden van minister van Justitie Koen Geens alvast al bedingen dat er toch zitdagen van het vredegerecht zullen blijven gehouden worden in Herne. En ook vanuit de orde van de advocaten viel er goed nieuws in de bus. Zo blijft ook zij via haar vertegenwoordiger meester Thierry Taffijn van het advocatenbureau TDsB uit Dilbeek bereid zitdagen te verzekeren in Herne. De zittingen gaan wel niet langer door in het gebouw van het vredegerecht maar wel in de raadzaal van het OCMW”.
Juridische eerstelijnsbijstand
Het was meester Thierry Taffijn die er op stond in het kader van de toegankelijkheid van de juridische eerstelijnsbijstand en ongeacht het al dan niet verder blijven verzekeren van zitdagen van het vredegerecht in Herne toch ook advieszittingen van de orde van advocaten te blijven verzekeren in Herne. Al vrij vlug vonden hij en het gemeentebestuur en het OCMW elkaar om die zittingen verder iedere eerste donderdag van de maand te laten plaatsvinden in de raadzaal van het OCMW. “Die zittingen zijn uitermate belangrijk. Het is mogelijk er om gratis een eerste en doorgaans meteen ook een richtinggevend juridisch advies over alle mogelijke problemen te bekomen zelfs voor de problemen die niet behoren tot de directe bevoegdheid van het vredegerecht. Veel mensen blijken overigens niet te weten dat zij die mogelijkheid hebben”, stelt hij.
“Wij krijgen op die zittingen wel allerlei problemen voorgeschoteld zoals huurgeschillen, voorlopige bewindvoering, alsmaar meer en meer burenkwesties, relationele problemen, pestgedrag, problemen op de werkvloer en allerhande vergunningen. Wij verstrekken daarbij dan gratis een eerste oriënterend advies zoals ‘moet er geantwoord worden op die brief?’, ‘welke dienst kan mij verder helpen?’, ‘moet ik aanwezig zijn op de zitting?’, ‘raadpleeg ik best een advocaat?’, ‘kan ik nog iets ondernemen?’ en ‘kan ik aanspraak maken op een advocaat pro-deo? In die zin worden dan ook al tal van problemen opgelost”, aldus nog meester Thierry Taffijn.
Vredegerecht
Minister van Justitie Koen Geens stemde alvast ook al in met het verzoek van het gemeentebestuur om toch zitdagen van het vredegerecht te blijven houden in Herne. Burgemeester Kris Poelaert: “Die zitdagen zullen gehouden worden volgens het ‘sous l’arbre’-principe. Dat zijn in feite geregelde zitdagen van het vredegerecht buiten de eigenlijke zetel van het vredegerecht. Om de praktische detailregeling op punt te stellen komt er eerstdaags al overleg met de diensten van Justitie en de vrederechter. Wij stellen alleszins al de raadzaal van het OCMW ter beschikking. Voorlopig blijven de archieven wel nog in Herne”.
Inwoners van Bever, Galmaarden, Gooik en Herne die gebruik willen maken van de gratis juridische eerstelijnsbijstand vanuit de orde van de advocaten in Herne melden zich best op voorhand telefonisch aan bij het vredegerecht in Sint-Pieters-Leeuw/Ruisbroek voor het vastleggen van een afspraak. Die juridische eerstelijnsbijstand is wel ook zonder voorafgaande afspraak toegankelijk iedere eerste donderdag van de maand om 11u maar een afspraak verdient uiteraard aanbeveling. Er wordt ook nagegaan of het maken van een afspraak ook zou kunnen gebeuren via het kanaal van de OCMW’s.
Intussen gaan in de streek ook alsmaar meer stemmen op om in de derde fase van de centralisatie van de vredegerechten Bever, Galmaarden, Gooik en Herne in te delen bij het vredegerecht van Lennik. Op aangeven van het gemeentebestuur liet minister van Justitie Koen Geens alvast al uitschijnen die mogelijkheid te willen overwegen op basis van een betere werklastverdeling tussen de vredegerechten op basis van een geografische spreiding.  
De enige zetel van het vredegerecht van Herne/Sint-Pieters-Leeuw bevindt zich momenteel nog in de Villalaan 1 te 1601 Sint-Pieters-Leeuw/Ruisbroek en kan bereikt worden via 02/333.82.20. Nadere contactgegevens en informatie op www.vghspl.be .
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 feb 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 27 jan 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jan 2022

archief