HERNE – Inwoners worden nauw betrokken bij participatieproject iD-Klooster

C21

HERNE – Inwoners worden nauw betrokken bij participatieproject iD-Klooster

Kloosterproject
HERNE – Inwoners worden nauw betrokken bij participatieproject iD-Klooster - © Deschuyffeleer
 
Id-kloosterproject__5_
HERNE – Inwoners worden nauw betrokken bij participatieproject iD-Klooster - © Deschuyffeleer
 
Id-kloosterproject__4_
HERNE – Inwoners worden nauw betrokken bij participatieproject iD-Klooster - © Deschuyffeleer
 

Voor het verder vastleggen van de belevingswereld van het Dominicanessenklooster gaat het gemeentebestuur de inwoners nauw bij het project betrekken. Het nam daartoe alvast het projectbureau IK-I-GAI van Leen Van de Weghe onder de arm. Die tekende eerder al het landschapsplan voor de tuinen en de omgeving uit. Er komen de komende maanden dan ook kloosterpraatcafé’s en kloosteravonden rond vijf hoofdthema’s en dit in samenwerking met de gemeentelijke adviesraden. Zo zou het iD-kloosterproject dan ook vaste vorm moeten krijgen.

Een gedeelde en gedragen toekomstvisie  
“Nu de aanpassingswerken haast voltooid zijn dienen wij verder te werken aan de opmaak van de toekomstvisie van de kloostersite die wij konden verwerven aan de uitzonderlijke gunstige aankoopprijs van 435.000€”, zegt burgemeester Kris Poelaert. “Velen vonden inmiddels reeds de weg naar het klooster of zien er nog andere mogelijkheden in. Niet alleen verenigingen maar ook particulieren en bedrijven ontdekken meer en meer de mogelijkheden en vertonen interesse. Omdat de opmaak van een gedeelde én gedragen toekomstvisie noodzakelijk is zal de gemeente de komende maanden dan ook intensief verder bouwen aan het inhoudelijk verhaal”.
Kloosterpraatcafé’s en Kloosteravonden
Het projectbureau IK-I-GAI ontwikkelde inmiddels op basis van het landschapsplan van 2012 het iD-kloosterproject. “In de loop van de komende maanden, van april tot november, organiseren wij dan ook participatieproject met kloosterpraatcafé's en kloosteravonden waarop iedereen welkom is”, duidt Leen van de Weghe. “Historische spilfiguren, vijf in aantal, die een grote rol speelden in de geschiedenis en de ontwikkeling van Herne nemen de gasten hierbij op sleeptouw. Zij laten het verleden spreken en verhalen opborrelen. Op basis van het verleden, het heden en de nieuwe voorstellen zullen we samen de krijtlijnen voor het klooster uitzetten. Iedereen wordt zo dan ook de gelegenheid geboden zijn of haar steentje bij te dragen tot het vruchtbaar invullen van de gebruiksmogelijkheden van het klooster. In feite zou iedere inwoner van Herne dit jaar toch eens een stap moeten kunnen en willen zetten in zijn of haar Dominicanessenklooster”.
“Tijdens het praatcafé kan je in het klooster terecht voor een babbel of een rondleiding. Kom je langs op de kloosteravond dan word je meegesleept in een brainstorm met inspirerende, bekende en minder bekende gastsprekers. Wij nodigen dan ook iedereen heel graag uit om overdag of ’s avonds eens langs te komen”, aldus nog de projectleider. De maand april staat alvast in het teken van de Kartuizer en draait rond de thema’s kunst, erfgoed en cultuur. Mei wordt de maand van het kind en behandelt de thema’s jeugd, vrije tijd en toerisme. Juni wordt aangezien als de maand van de landbouwer met als thema’s natuur, landschap en landbouw. En in het najaar komen dan nog de maand van de kloosterzuster rond de thema’s stilte, rust en welzijn en de maand van de wielrenner rond het thema sport in het algemeen aan bod.
iD-kloosterkrant   
Binnenkort verschijnt overigens ook de eerste iD-Kloosterkrant. Zo meent het gemeentebestuur iedereen op de hoogte te brengen van alle activiteiten die zullen plaatsvinden in en rond het klooster de komende maanden.
“Zowel lokaal als bovenlokaal, samen met instanties zoals het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Arch'educ Vormingplus Halle-Vilvoorde, de provincie Vlaams-Brabant en nog andere partners wil het zo een stevige koers uitzetten waar iedereen zich kan in vinden”, stelt Leen Van de Weghe nog voorop.
Sociale integratie
De eerstkomende dagen worden ook de werkzaamheden en de procedures voor de opvang van zes asielzoekers en de aanstelling van een huisbewaarder afgerond. Ook de noodwoongelegenheid zal dan klaar zijn om in te stappen. “En ook hierbij streven wij in het kader van een degelijke sociale integratie een positieve symbiose na tussen de activiteiten in het klooster, de asielzoekers, de gebruikers van de doorgangswoning en de huisbewaarder”, benadrukt burgemeester Kris Poelaert.
Maand van de Kartuizer
In het kader van de maand van de Kartuizer vindt het eerste maandelijks kloosterpraatcafé plaats op dinsdag 19 april van 14 tot 17u, het tweede op dinsdag 26 april eveneens van 14 tot 17u. Tussendoor staat ook de eerste kloosteravond geprogrammeerd op donderdag 21 april van 20 tot 22u. Alle activiteiten gaan uiteraard door in het Dominicanessenklooster zelf.    
Meer info bij projectleider Leen Van de Weghe (0486/65.80.62) en schepen Patrick De Vos (0473/51.86.91).
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
07 apr 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief