HERNE / REGIO – Horeca-uitbaters leren verantwoord omgaan met alcohol

C21

HERNE / REGIO – Horeca-uitbaters leren verantwoord omgaan met alcohol

Preventie_horeca_sessie_2016
HERNE / REGIO – Horeca-uitbaters leren verantwoord omgaan met alcohol - © Deschuyffeleer
 

Om reden de jongste tijd alsmaar meer negatieve meldingen rond alcoholgebruik, ook bij jongeren, opdoken vanuit de hulpverlening en vanuit de bevolking organiseert de intergemeentelijke preventiedienst tabak, alcohol en drugs van het Pajottenland nu op dinsdag 11 oktober om 20u in het Dominicanessenklooster in Herne een infosessie op maat voor de horeca-uitbaters. Daarmee willen zowel de gemeentebesturen als de politie de horeca-uitbaters niet alleen wijzen op de draagwijdte van de wetgeving op de beteugeling van de dronkenschap en hun verantwoordelijkheid in deze maar hen ook een reeks tips aanreiken bij het omgaan met kennelijk dronken personen en met jongeren die alcoholhoudende dranken bestellen.

Duidelijke wetgeving         
“Zelf heb ik tijdens een recente controle rond alcoholverkoop aan minderjarigen kunnen vaststellen dat uitbaters het soms niet te nauw nemen met het verkopen van alcohol aan hun dronken klanten”, licht Bianca Vanreephingen, de coördinator van de preventiedienst, het opzet toe. “De wetgeving is echter duidelijk: zo kan het niet dat nog ‘dronkenmakende’ dranken aan personen die kennelijk reeds dronken opgediend worden, personen doen te drinken tot zij dronken worden en ook nog dat uitdagingen tot drinken worden voorgesteld of aanvaard. En intussen zijn er sinds een paar jaar ook al wettelijke bepalingen die het schenken van alcoholhoudende dranken aan minderjarigen regelen uitgevaardigd”.
“Vaak blijft deze wetgeving echter dode letter aan de muur van de horecazaken. Maar eigenlijk dienen de uitbaters dit echter ook actief toe te passen. Met de infosessie op maat nu willen wij nu de horeca-uitbaters in de zes gemeenten van de politiezone Pajottenland, die Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen omvat, sensibiliseren en aansporen om deze wetgeving in acht te nemen”, vervolgt de coördinator. “Daartoe ontvangen zij allen een uitnodiging. Het is bovendien de bedoeling hen op maat info aan te bieden en hun specifieke vragen te beantwoorden zodat wij dan de infosessie kunnen afstemmen op hun noden. Zo worden zij bij de uitnodiging ook al verzocht hun bedenkingen en eventuele vragen vooraf door te spelen aan de preventiedienst. De infosessie is gratis toegankelijk”.
De gastsprekers op de infosessie zijn Dhr. Peter Papeleu, controleur bij de FOD Volksgezondheid, een vertegenwoordiger van Horeca Vlaanderen en de coördinator van de preventiedienst Pajottenland zelf. “Het is zo dat vanuit de gemeentebesturen en de politie er alleszins een actieve inzet wordt verwacht van alle horeca-uitbaters binnen de politiezone. De beteugeling van de dronkenschap wordt immers aangezien als een belangrijk werkpunt”, waarschuwt de coördinator.
Reeks tips     
Bij de uitnodiging heeft de preventiedienst alvast ook al een reeks praktische tips en weetjes meegegeven. Bianca Vanreephingen: “Zo hebben café-uitbaters het recht alcohol te weigeren aan klanten die duidelijk boven hun theewater zijn. De wet voorziet trouwens in sancties voor café-uitbaters waarvan gebleken is dat zij nog alcoholhoudende dranken geserveerd hebben aan reeds kennelijk dronken personen en die dan in die toestand iets overkomen is. En voorkomen is uiteraard steeds beter dan moeten te genezen. Bij het omgaan met dronken personen en zeker met dronken bestuurders raden wij de uitbaters dan ook voluit uit te gaan voor preventie door het voorzien van alcoholtesters of door hun klanten aan te zetten een BOB te kiezen of nog door het contacteren van familie of vrienden om hen veilig op te halen. Desnoods kan ook nog steeds een beroep gedaan worden op de politie wanneer de betrokken persoon voor geen enkele rede vatbaar is”.  
Jongeren
Voor jongeren gelden bovendien nog specifieke wettelijke regels om ontsporingen rond alcohol een halt toe te roepen. “ Zo is het verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan -16-jarigen. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol zoals  bier en wijn. En sterke dranken mag men geenszins verkopen, schenken of aanbieden aan -18-jarigen. Elke persoon die alcohol of sterke drank wil kopen mag overigens gevraagd worden in die zin zijn leeftijd aan te tonen”, houdt de coördinator voor.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 aug 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief