HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 28 september

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad van 28 september

Kerkhof_de_bloesem
Schoolweg naar De Bloesem - © Deschuyffeleer
 
St-niklaasstraat_14a
Parkeerplaats voor gehandicapten Herfelingen - © Deschuyffeleer
 
Zebra_kapellestraat
Oversteekplaats voetgangers in de Kerkstraat - © Deschuyffeleer
 

Spoedtempo

Het moet zijn dat de raadsleden allen bijzonder goed waren voorbereid daar de 15 agendapunten in minder dan 10 minuten werden afgehandeld en iedereen zich unaniem in de voorliggende ontwerpbesluiten kon vinden. 

OCMW - Jaarrekening 2015
De jaarrekening 2015 kreeg een unaniem gunstig advies van de raadsleden. OCMW-voorzitter Carina Ricour kon een totaal kasresultaat voorleggen van 357.094€, wat 184.591€ positiever is dan het aanvankelijk gebudgetteerd kasresultaat van 172.502€.
Het eigenlijk totaal resultaat van het boekjaar werd weliswaar afgevlagd met een tekort van 70.696€ maar dat is toch 184.591€ beter dan het oorspronkelijk in het budget voorziene tekort van 255.287€.
In de exploitatie daalden de uitgaven het voorbije jaar met 137.669€ terwijl de ontvangsten 43.547€ lager lagen dan oorspronkelijk voorzien. Samen maakt dat een positief saldo van 94.121€. Het investeringsbudget dan weer werd afgesloten met een tekort van 193.929€ door een min-uitgave van 238.500€ evenals een min-ontvangst van 432.430€.
De voorzitter kon de raadsleden ook nog enig nuttig cijfermateriaal uit het jaarverslag voorleggen. Zo telde het OCMW in 2015 precies 140 mantelzorgers, 40 leefloners waaronder 12 studenten en 40 personen in budgetbeheer. De bestuurders van de minder mobiele centrale legden in totaal 38.376€ af. De klusjesdienst presteerde 2.463 uren voor 108 cliënten waarvan 88 ouder dan 65 jaar. Poetshulp was er voor 159 personen en dit voor een totaal van 2.463 prestatieuren.       
OCMW - Budgetwijziging nr 1
Na de consolidatie van het totale kasresultaat van het boekjaar 2015 op 357.094€ werd door de OCMW-raad een budgetwijziging doorgevoerd die in overeenstemming is met het meerjarenplan. Met deze budgetwijziging bedraagt het voorziene totaal kasresultaat nu 257.501€, dit is 98.521€ meer dan in het oorspronkelijk budget. Nieuw voorzien in het budget is nu onder meer de aankoop van een nieuw voertuig voor de klusjesdienst daar de herstellingskosten van het oud voertuig te hoog zouden oplopen.
Standplaatsen marktkramers
De maandelijkse retributies voor de marktkramers voor het innemen van een standplaats werden herzien en nu vastgesteld op 50€ voor kramen met een verwarmings- en/of koelelement en 30€ voor alle andere kramen en dit met ingang van 1 november.
Frans Minnaertstraat voortaan een woonerf
De Frans Minnaertstraat, begrensd door het kruispunt met de Lorengdreef, wordt een woonerf en mettertijd als dusdanig dan ook gesignaleerd. Bij het uitrijden van de Frans Minnaertstraat op de Lorengdreef zal er in de toekomst ook dienen halt gehouden te worden om voorrang te verlenen aan het verkeer in die Lorengdreef.
Parkeerplaats voor gehandicapten
In de St-Niklaasstraat ter hoogte van de woning 14a komt er een parkeerplaats voorbehouden voor personen met een handicap.
Oversteekplaats voetgangers in de Kerkstraat
Aan het kruispunt van de Kapellestraat met de Kerkstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers. Raadslid Thierry Deblander lanceerde daarbij de idee om het verkeer dat vanuit de Kerkstraat de Kapellestraat wil inrijden voorrang te laten verlenen aan het verkeer in de laatstgenoemde straat. Momenteel geldt daar voorrang van rechts. Burgemeester Kris Poelaert pikte de idee op maar wees er op dat dan best éénzelfde voorrangsregeling zou worden ingevoerd voor de ganse Kapellestraat. Een dergelijke maatregel zou dan wel de snelheid van de voertuigen in de Kapellestraat met zijn schoolomgeving doen toenemen. De burgemeester zegde toe het voorstel te laten onderzoeken.
Schoolweg naar De Bloesem
Met het oog op het opwaarderen van de veldweg die het plein aan het kerkhof verbindt met het centrum, in het bijzonder voor de veiligheid van de schoolkinderen van de Bloesem, wenst het gemeentebestuur een viertal kleine percelen te verwerven langsheen die veldweg om zo de breedte van de weg op 2,50 m te kunnen brengen. De betrokken eigenaars hebben zich principieel akkoord verklaard. Het gemeentebestuur wenste dan ook het proces-verbaal van opmeting en verdeling en het proces-verbaal van schatting te laten goedkeuren.
Door de heraanleg van de veldweg zouden de schoolkinderen van De Bloesem niet langer hun school dienen binnen te gaan en buiten te komen langs de drukke en gevaarlijke Kapellestraat maar door hun begeleiders in alle veiligheid kunnen afgezet en opgehaald worden op het plein voor het kerkhof.   
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
29 sep 2016
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021

archief