HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad

C21

HERNE – Sprokkels uit de gemeenteraad

Logo_nieuws_uit_gemeenteraad
(Repro GD Tollembeek)
 

BPA Hernekouter wijzigt 
De gemeenteraad wijzigde voor het bestemmingsplan nr 1 van de Hernekouter de stedenbouwkunduge voorschriften. Voortaan zijn in de zone ook open bebouwingen toegelaten daar waar vroeger slechts half-open bebouwing mogelijk was. 
Om alle misverstanden te vermijden voorziet het bestemmingsplan nr 2 ook een formele herziening van art 17, waarbij sociale woningbouw nu wordt vervangen door gegroepeerde bouw van volkswoningen of kleine landeigendommen.
Het agentschap Ruimtelijke Ordening had eerder al voor beide wijzigingen een gunstig advies afgeleverd.

Leningenpakket
De gemeenteraad zette opnieuw het licht op groen voor het vastleggen van de voorwaarden, de raming en de keuze van procedure voor het aangaan van een leningenpakket voor het dienstjaar 2009 voor nagenoeg 1 300 000 euro in loten van 5, 10, 15 en 20 jaar. Het aanleggen van een fietspad (500 000 euro), de verbouwingswerken aan het gemeentehuis in een eerste fase (250 000 euro), de aankoop van uitrusting voor de dienst openbare werken (115 000 euro) en de uitrusting van het kerkhof van Herfelingen (100 000 euro) zijn de meest belangrijke op stapel staande investeringen.

Nieuwe PC’s voor Bibliotheek
In het kader van de toetreding tot het Provinciaal Bibliotheek Systeem dient de plaatselijke openbare bibliotheek over te gaan tot de aankoop van een nieuw computersysteem. De gemeenteraad hechtte dan ook zijn goedkeuring aan de voorwaarden voor de aankoop van PC’s met een raming van 5 300 euro.

Informatieblad voor niet-inwoners
De gemeenteraad stelde de jaarlijkse abonnementsprijs voor het gemeentelijke informatieblad voor niet-inwoners vast op 12 euro. Het informatieblad verschijnt 6 keer per jaar.  

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 jan 2009
Godelieve Deschuyffeleer
GD Tollembeek
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 22 sep 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 20 sep 2023
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 14 sep 2023
Godelieve Deschuyffeleer | 13 sep 2023

archief