Werken aan de Mark in HERNE-centrum om woningen te vrijwaren van overstroming

Werken aan de Mark in HERNE-centrum om woningen te vrijwaren van overstroming

1_werken_de_mark_2019__4_
Werken aan de Mark in HERNE-centrum om woningen te vrijwaren van overstroming - Eerste schepen Lieven Snoeks en burgemeester Kris Poelaert - © Deschuyffeleer
 
1
Werken aan de Mark in HERNE-centrum om woningen te vrijwaren van overstroming - Ingezonden
 
Werken_de_mark_2019__1_
Werken aan de Mark in HERNE-centrum om woningen te vrijwaren van overstroming - © Deschuyffeleer
 
Werken_de_mark_2019__2_
Werken aan de Mark in HERNE-centrum om woningen te vrijwaren van overstroming - © Deschuyffeleer
 
Werken_de_mark_2019__3_
Werken aan de Mark in HERNE-centrum om woningen te vrijwaren van overstroming - © Deschuyffeleer
 

Na het vereiste studiewerk en het noodzakelijke overleg zijn thans werken voorzien om het overstromingsgevaar van de Mark in het centrum een halt toe te roepen. Tussen de Stationsstraat en de Rendries zal de bedding van de Mark zo over een kleine afstand ‘verlegd’ worden. De Mark zal dus verder van de huizen komen te liggen. Deze werken worden uitgevoerd en gefinancierd door de VMM en gaan, als alles volgens plan verloopt, eerstdaags van start. De werken zullen nagenoeg een jaar in beslag nemen.

Een totaalaanpak van de wateroverlast
Voorafgaand diende de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) bij het gemeentebestuur een stedenbouwkundige aanvraag in voor het uitvoeren van de broodnodige aanpassingswerken en werd ook al in 2017 een informatievergadering opgezet. De werken kaderen dan ook in de eerste prioritaire fase van het totaalproject van de waterbeheersingswerken die ook al in Galmaarden aan de gang zijn.
De zware overstromingen van november 2010 en januari 2011 in het centrum waarbij de Mark telkens uit zijn oevers trad deed de VMM toen, op uitdrukkelijk verzoek van de gemeentebesturen van Herne en Galmaarden, besluiten een totaalaanpak van de wateroverlast uit te werken. Voor Herne houdt dit onder meer het uitbouwen van een lokale bescherming door indijking van de Stationsstraat in.
De nu geplande werken behelzen lokale beschermingswerken met het plaatselijk verleggen van de Mark. Op die manier komt er plaats vrij om bufferzones aan te leggen en te werken met een systeem van waterkeringen. De bufferzones garanderen de afvoer van het water afkomstig van de woningen en van het oppervlaktewater vanuit de tuinen. Het waterpeil van die bufferzones dan weer zal worden gecontroleerd door een systeem van waterkeringen. Er wordt ook een verwittigingssysteem voorzien waarbij de hulpdiensten tijdig verwittigd worden in geval van dreigende wateroverlast.
Bescherming van woningen
Eerste schepen Lieven Snoeks: “In Herne gaat het om de bescherming van een vijftiental woningen. Daarbij gaat het in eerste instantie om de afkoppeling van de riolering voor hemelwater die bij het opzwellen van de Mark er voor zorgt dat die huizen onder water komen te staan. Die riolering wordt dan gekanaliseerd in een ruime open gracht die het tracé van de huidige Mark-bedding volgt en die wordt voorzien van een terugslagklep. Vervolgens wordt de bedding van de Mark een vijftiental meter verschoven zodat ruimte ontstaat tussen het riviertje en de huizen. Die ruimte wordt dan opgehoogd met aarde zodat een dijk bescherming kan bieden. Om de eigenheid van het landschap te behouden zullen de nieuwe dijken onverhard worden aangelegd en ingezaaid worden met gras”.
Fasering
Burgemeester Kris Poelaert: “Belangrijk in het geheel is dat de volgende fases, waarbij de opvangcapaciteit verdrievoudigt zou worden, snel volgen op deze werken.  De indijking heeft vooral zijn directe impact op de bescherming van de woningen in het centrum maar zullen het waterpeil niet doen zakken. Met de klimaatscenario’s die ons heden zijn voorgesteld wordt er best en tijdig preventief gehandeld. Het heeft dan ook geen zin om de beloofde derde en vierde fase met het uitbreiden van de reeds bestaande gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG) te Sint-Pieters-Kapelle en de aanleg van een GOG opwaarts de spoorweg en de Lo-molen tot sint-juttemis uit te stellen. Om van klimaatadapatie, met het beperken van de effecten en met het benutten van de kansen, werk te maken willen we ook samen met de lokale besturen en de kennis- en adviesinstellingen de koppen bij mekaar steken. In die zin is er eerlang een inspiratiedag georganiseerd door de Vlaamse Milieumaatschappij in samenwerking met onder meer de  Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten waarop ook onze gemeente aandachtig het oor zal te luisteren leggen”.
Voor verdere info kan men terecht bij de dienst grondgebiedzaken (02/397.11.78 of  xan.demaesschalck@herne.be ). 
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
06 nov 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 30 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 28 mrt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 27 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 23 mrt 2020

archief