HERNE - Meer dan 70 inwoners engageren zich om mee te bouwen aan de toekomst

HERNE - Meer dan 70 inwoners engageren zich om mee te bouwen aan de toekomst

Platformen_herne__1_
HERNE - Meer dan 70 inwoners engageren zich om mee te bouwen aan de toekomst - © Deschuyffeleer
 
Platformen_herne__1a_
HERNE - Meer dan 70 inwoners engageren zich om mee te bouwen aan de toekomst - Burgemeester Kris Poelaert - © Deschuyffeleer
 
Platformen_herne__2_
HERNE - Meer dan 70 inwoners engageren zich om mee te bouwen aan de toekomst - Karen de Waele (Umano) - © Deschuyffeleer
 
Platformen_herne__3_
HERNE - Meer dan 70 inwoners engageren zich om mee te bouwen aan de toekomst - © Deschuyffeleer
 
Platformen_herne__5_
HERNE - Meer dan 70 inwoners engageren zich om mee te bouwen aan de toekomst - © Deschuyffeleer
 
Platformen_herne__6_
HERNE - Meer dan 70 inwoners engageren zich om mee te bouwen aan de toekomst - © Deschuyffeleer
 

Het gemeentebestuur zet voluit in op burgerparticipatie en inspraak en wil dit voornemen waarmaken op de meest open en transparant mogelijke manier. Daartoe kiest het voor een innovatieve werking van de vroegere adviesraden, wat meteen een unicum in de streek is. Met Publieke en Open Ruimte, Vrijetijd en Welzijn komen er in Herne drie adviesplatformen. Om die te laten werken werd recent naar de bereidheid tot actieve medewerking gevraagd van toekomstgerichte, geëngageerde inwoners, die in dat perspectief mee willen bouwen aan een Herne waar het goed is te leven en waar democratisch bestuur steunt op een nog breder draagvlak dan ooit tevoren.

Een bijzonder uitdagend project
Meer dan 70 vrijwilligers gingen inmiddels in op de uitnodiging van het gemeentebestuur. Bij wijze van kennismaking werden zij een eerste keer ontvangen in T’Rest. Daar werden dan door Karen De Waele, business coach bij Umano en begeleider van het bijzonder uitdagend project, onder meer de ontwerpstatuten meegegeven. Umano is een erkend dienstverlener met een rijke ervaring in participatieve en oplossingsgerichte trajecten van verandering.
Geïnspireerd door de veranderende samenleving, de nieuwe trends en inzichten wil het gemeentebestuur alvast een nieuwe dynamiek creëren rond de gemeentelijke adviesorganen en bij uitbreiding rond de wijze waarop burgerparticipatie daadwerkelijk vorm kan krijgen. “Ons doel is dan ook constructief samenwerken waarbij de klassieke politiek wordt overstegen. Dat is waar de wereld vandaag manifest om vraagt. We willen daarbij ook aantonen dat het niet de politiekers zijn die tellen maar duidelijk maken dat we bekommerd zijn om wat telt voor ons allemaal en in het bijzonder voor onze kinderen en kleinkinderen”, was de inleidende boodschap van burgemeester Kris Poelaert.
Betrokkenheid en samenwerking versterken
“Herne heeft steeds een voortrekkersrol gehad als het gaat om het betrekken van zijn inwoners bij het beleid. Daarom werd een proces gestart waarmee we onze gemeente, onze burgers,  onze verenigingen en ook individuele of samenwerkende burgers nog meer en nog dieper in die voortrekkersrol van betrokkenheid en samenwerking willen versterken. We willen onze inwoners laten meedenken en mee-doen, in de richting van concrete doelen, en op basis van hun diverse en rijke ervaring. 
Dat is gedurfd, maar het illustreert tegelijk ook een groot vertrouwen in positieve uitkomsten van de beoogde sterke participatie. We doen dit niet uit dis-respect voor wat was want sommige raden hebben echt hun verdienste gehad maar wel uit een geloof dat we in de huidige tijdsgeest nog meer kunnen betekenen voor wat er allemaal op ons afkomt.  Dit moet zich dan vertalen in medezeggenschap over beleidskeuzes, mee prioriteiten bepalen, mee beleid vormgeven én uitvoeren. Klimaatsverandering, sociale uitsluiting, vergrijzing en diversifiëring van de bevolking en andere zijn maatschappelijke uitdagingen waaraan een bestuur niet in zijn eentje dient het hoofd te bieden. De Hernenaar zal zo  mee kunnen bepalen hoe zijn/haar gemeente er morgen zal uitzien en, in dezelfde lijn, welk nalatenschap wij beogen voor onze kinderen en kleinkinderen”, aldus nog de burgemeester die ook nog aangaf “zich zo met zijn bestuur ontzettend kwetsbaar op te stellen”.
Publieke en Open Ruimte, Vrijetijd en Welzijn
Daar waar vroeger sprake was van een tiental verschillende adviesraden wordt nu dat spectrum opgedeeld in drie platformen: Publieke en Open Ruimte, Vrijetijd en Welzijn. Die drie, overigens ook aangevuld met nieuw bloed, worden nu aangespoord op een andere manier te werken met vooral een grote onderlinge kruisbestuiving. Zo omvat de nieuwe structuur in ieder platform drie geledingen. In eerste instantie is er de algemene vergadering. Dat is een overkoepelend orgaan waarin alle verenigingen, private en publieke organisaties, instellingen, geëngageerde deskundigen en geïnteresseerden uit de betrokken sectoren van het platform vertegenwoordigd zijn. een dagelijks bestuur met maximum 9 leden uit de algemene vergadering en diverse werkgroepen waarbij ook burgers en/of experts van buiten de gemeente kunnen betrokken worden.  Verder kunnen er ook nog thema-werkgroepen actief zijn op initiatief van het dagelijks bestuur of de algemene vergadering of het gemeentebestuur of zelfs burgers. Tot die werkgroepen kunnen ook wel personen met kennis of expertise van buiten het platform behoren.
Operationeel begin toekomend jaar   
Tijdens de bijeenkomst kregen de aanwezigen ook een eerste kijk op de ontwerpstatuten van de platformen. Ook lichtte burgemeester Kris Poelaert een tipje van de sluier van het ontwerp van het gemeentelijk beleidsplan voor de nieuwe legislatuur. Daarbij konden de aanwezigen interactief hun prioriteitenscore kenbaar maken over een aantal op stapel staande actieplannen zoals het inzetten op (verkeers)veiligheid en onderhoud van de wegen evenals het implementeren van de conclusies van het masterplan ‘Centrumfuncties’ binnen de bestaande financiële context met onder het kerkenbeleidsplan, het jeugdhuis, de Fondatelsite en de stationsomgeving, de site van de Markevallei-school, de muziekacademie en het samenbrengen van de diensten van de gemeente en de van de raad voor maatschappelijk welzijn op één site. Nog een topper daarbij was het onderhouden van de bestaande groene ruimtes en het vergroenen van de gemeente.
Het gemeentebestuur zou maar al te graag het nieuwe jaar willen ingaan met de drie platformen. Daartoe worden nu voor eind november de kandidaturen van de begerigen ingewacht om te zetelen in het dagelijks bestuur. En ook tot eind november hebben de vrijwilligers nog de gelegenheid hun opmerkingen nopens de ontwerpstatuten in te dienen.  

Voor algemene informatie kan u terecht bij burgemeester Kris Poelaert 0475/47 50 03  - kris.poelaert@herne.be of bij Franciska Dekens van de dienst vrije tijd, 02 397 11 64 -  franciska.dekens@herne.be

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
14 nov 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 26 jun 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 25 jun 2020

archief