HERNE - (H)echt Herne draagt K5 over aan de gemeenschap.

HERNE - (H)echt Herne draagt K5 over aan de gemeenschap.

Overdracht_k5_klooster___1_
HERNE - (H)echt Herne draagt K5 over aan de gemeenschap - © Deschuyffeleer
 
Overdracht_k5_klooster___3_
HERNE - (H)echt Herne draagt K5 over aan de gemeenschap - © Deschuyffeleer
 
Overdracht_k5_klooster___3a_
HERNE - (H)echt Herne draagt K5 over aan de gemeenschap - © Deschuyffeleer
 
Overdracht_k5_klooster___4_
HERNE - (H)echt Herne draagt K5 over aan de gemeenschap - © Deschuyffeleer
 
Overdracht_k5_klooster___5_
HERNE - (H)echt Herne draagt K5 over aan de gemeenschap - © Deschuyffeleer
 
Overdracht_k5_klooster___6_
HERNE - (H)echt Herne draagt K5 over aan de gemeenschap - © Deschuyffeleer
 
Overdracht_k5_klooster___7_
HERNE - (H)echt Herne draagt K5 over aan de gemeenschap - © Deschuyffeleer
 
Overdracht_k5_klooster___8_
HERNE - (H)echt Herne draagt K5 over aan de gemeenschap - © Deschuyffeleer
 
Overdracht_k5_klooster___8a_
HERNE - (H)echt Herne draagt K5 over aan de gemeenschap - © Deschuyffeleer
 
Overdracht_k5_klooster___9_
HERNE - (H)echt Herne draagt K5 over aan de gemeenschap - © Deschuyffeleer
 
Overdracht_k5_klooster___11_
HERNE - (H)echt Herne draagt K5 over aan de gemeenschap - © Deschuyffeleer
 

Van een zonnig winterweertje of een mooi sneeuwtafereel mocht er helaas geen sprake zijn. De overdracht van K5, het vijfde landmerk in een realisatie van (H)echt Herne, aan de Hernse gemeenschap in het Dominicanessenklooster diende dan ook in een ijltempo en tussen twee winterse buien te gebeuren. Echt jammer!   

In september 2016 geraakte bekend dat “(H)echt Herne er met de steun van onder meer het gemeentebestuur en de Nationale Loterij in geslaagd was een eerste landschapskubus (K1) neer te zetten in een weide langs de veldbaan die de Processiestraat verbindt met het Oud Klooster”. Sindsdien mocht dit verhaal zich nog drie keer herhalen. Vanaf oktober 2018 kunnen zo alle vier de woonkernen van het Groene Kwadrant met Herne (K1-Pieter), Kokejane (K2-Icarus), Herfelingen (K3-Mayken) en Sint-Pieters-Kapelle (K4-Dulle Griet) prat gaan op hun eigen kubus. Intussen werd ook bijkomende geldelijke steun ontvangen van de Europese Unie, het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling, de Vlaamse Landmaatschappij en de provincie Vlaams-Brabant.
Hoog baldakijngehalte
De voorbije weken en maanden werd opnieuw met man en macht gewerkt aan K5, het sluitstuk in het kubussenverhaal. K5 is nauw verwant met de overige K’s maar toch ook een buitenbeentje. Voor zijn standplaats werd immers gekozen voor de vestiging van het gemeenschapscentrum in het Dominicanessenklooster. In dezelfde stijl en geest als de andere K’s werd zo nu ook de inkom van het klooster voorzien van een creatief houten kunstwerk dat ook, zoals alle K’s overigens, trouw blijft aan de vooropgestelde kernwaarden zoals daar zijn authenticiteit, veerkracht, respect en verbondenheid die de solidariteit tussen de vier woonkernen symboliseren. Gelet op de inplanting en haar hoog baldakijngehalte heeft de constructie in het Dominicanessenklooster bovendien ook nog eens een uitnodigende betekenis. Zo wordt de bezoeker geloodst naar een locatie waar mensen en verenigingen van alle gezindheden en zuilen zich én kunnen thuis voelen én elkaar ontmoeten.
Harmonieus design
Zoals de vorige kubussen is ook K5 als landmerk ontstaan in het brein van (H)echt Herne en werd het kunstwerk uitgetekend en voorzien van een design dat harmonieus verbonden is met de omgeving. Ook over de constructie werd goed nagedacht. De hoofdingang van het klooster benadrukken was de opgave maar dit diende te gebeuren zonder het karakter van het gebouw te schaden. Integendeel, er een toegevoegde waarde en een attractief pluspunt aan geven was de opdracht. Juist daarom onder meer de keuze van 'die' plaats met daarbij ook de doorkijk en de knipoog van de kubus naar de boogramen van het klooster. K5 als toegangspoort tot het klooster gaat dan ook verder door het leven niet alleen als pronkstuk maar ook als volwaardig kenmerk van een centrum dat cultuur en solidariteit in het algemeen hoog in het vaandel draagt.
Nog andere initiatieven
Voorzitter (H)echt Herne William De Ridder: “Bij de overheveling van dit baldakijn, het sluitstuk in het kubussenverhaal, laat ik heel zeker niet na om in naam van (H)echt Herne de vele helpende handen en ook de vzw MeeGaan te danken voor hun afdoende hulp en steun”. Hij benadrukte eveneens “dat met K5 de inbreng van (H)echt Herne zeker niet aan zijn sluitstuk is. Naast een wandelpad zitten nu ook een MTB-route en allicht ook een ruiterpad in de lift”.
Namens de Hernse gemeenschap sprak ook burgemeester Kris Poelaert zijn erkentelijkheid uit aan het adres van (H)echt Herne en alle andere actoren, waaronder vooral de leden van de gemeentelijke technische dienst, die aan de realisatie van én K5 én de inrichting van de parking hun steentje hebben bijgedragen. Ook vermeldde hij dat (H)echt Herne al van bij de aankoop van het Dominicanessenklooster in 2011 niet alleen met zijn knowhow maar ook door de handen uit de mouwen te steken een stille maar daadwerkelijke steunpilaar voor de Hernse gemeenschap is geweest. 
Zoals overigens de andere kubussen is ook K5 voorzien van een infostandaard om de bezoekers te informeren over de herkomst en de betekenis van het landmerk.
In de rand van de overdracht werd meteen ook de eerste fietsherstelpaal door het gemeentebestuur in gebruik genomen. Heel binnenkort zal ook de oplaadpaal voor elektrische voertuigen operationeel zijn .
Ongelukkig
Dat niet iedereen jammer genoeg het nodige respect voor de prachtige realisaties in en rond het klooster kan opbrengen werd meteen tijdens de plechtigheid duidelijk daar een bestuurder de pas aangelegde grasstroken meende te mogen gebruiken als parkeerplaats. Er kwam dan ook heel wat trek- en duwwerk aan te pas om het vastgereden voertuig uit zijn hachelijke situatie te helpen. En de leden van de technische dienst mochten meteen plannen maken om de eerstkomende dagen de schade te herstellen.
artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
15 dec 2019
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 30 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 28 mrt 2020
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 27 mrt 2020
Godelieve Deschuyffeleer | 23 mrt 2020

archief