HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 februari

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 februari

00_gemeente_en_ocmwraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van 24 februari - © Deschuyffeleer
 

Reglementen

Het huishoudelijk reglement van het adviesplatform Welzijn kreeg groen licht van de raadsleden. Dit reglement is overigens hetzelfde als dat van de twee andere adviesplatformen Omgeving en Vrije Tijd.

Het subsidiereglement van de ontwikkelingssamenwerkings- en welzijnsverenigingen (het vroegere Herne Solidair) werd thans opgedeeld enerzijds in een nieuw reglement werkingssubsidies Welzijn en anderzijds een nieuw regelement werkingssubsidies Ontwikkelingssamenwerking. Beide werden goedgekeurd.

Het reglement werkingssubsidies voor de cultuurverenigingen was eveneens aan herziening toe. Ook in dit nieuw reglement konden de raadsleden zich vinden.

Bib Petrus Naghel

Eind vorig jaar werd een inleverbus geplaatst aan de bibliotheek. Om discussies over onder meer telaatgelden te vermijden met de leners die gebruik wensen te maken van de bus werd een gebruikersreglement opgesteld. In de bus mogen enkel tijdschriften, dvd's en boeken gedeponeerd worden. Wegens kans op beschadiging kunnen E-readers, vertelplaten en materialen van de spelotheek er niet in terecht.

Op 16 maart start de bibliotheek ook met een spelotheek voor het uitlenen van gezelschapspelen. Hiervoor werd een bijlage aan het dienstreglement van de Regiobib Pajottenland & Zennevallei waar ook de bib van Herne deel van uitmaakt opgesteld. Raadslid Paul Beyl wees er op dat “de som van de forfaitair aangerekende boetes voor ontbrekende stukken nooit de aanschafprijs zou mogen overstijgen”. Schepen Sandra Dero kon beamen dat dit wel degelijk in die zin geregeld is.

Beide kregen het fiat van de raadsleden

Afvalbeleid - Afgedankte matrassen

Sinds 1 januari geldt door het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afstoffen (Vlarema art. 3.4.8.1 en art 4.3.1) ook een aanvaardingsverplichting tot selectieve inzameling van afgedankte matrassen. Die aanvaardingsplicht houdt in dat de producenten verantwoordelijk worden voor de financiering van de inzameling van matrassen via de lokale besturen. Burgers moeten hun matrassen dus gratis kunnen deponeren op het recyclagepark aangezien ze vanaf die datum een milieubijdrage dienen te betalen bij de aankoop van een nieuwe matras.

Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir heeft evenwel een gedoogbeleid toegestaan tot en met 30 juni 2021. De intercommunales en gemeenten hebben tot die datum de tijd om een selectieve inzameling te organiseren en een overgangsperiode is toegestaan die toelaat dat de inwoners hun afgedankte matrassen al gratis kunnen deponeren op het recyclagepark waar ze nog bij het grofvuil terecht kunnen om verwerkt te worden in een verbrandingsinstallatie met energierecuperatie.

De selectieve inzamelplicht houdt in dat de matrassen dan ook als aparte afvalstroom worden ingezameld en dat hiervoor een inzamelaar en verwerker dient aangesteld te worden tegen uiterlijk 30 juni 2021.

De raadsleden gingen akkoord met het voorstel van het bestuurscollege om de coördinatie van de inzameling en de verwerking van matrassen op het recyclagepark uit te besteden aan Intradura vanaf 1 juli 2021.

Tot en met 30 juni mogen matrassen ook nog ingezameld worden bij de huis-aan-huis inzameling van grofvuil en mag er daarvoor enkel eventueel een voorrijkost aangerekend worden aan de burger. Matrassen worden ingezameld samen met het grofvuil. De burger dient geen verwerking van de matras te betalen. Indien een burger zijn matras gratis kwijt wil dient hij die zelf naar het recyclagepark te brengen. Wanneer hij beroep doet op Intradura dan dient de burger dus te betalen voor het transport en de manipulatie voor dit transport van de matras(sen).

Vanaf 1 juli 2021 behoren matrassen niet meer tot de grofvuil fractie en mogen zij bijgevolg niet meer huis-aan-huis opgehaald worden door Intradura.

Vrijwilligersbeleidsplan

In het kader van het gemeentelijk vrijwilligersbeleid streeft het gemeentebestuur met zijn  vrijwilligersbeleidsplan een uniforme regeling na voor alle vrijwilligers waarmee het samenwerkt zoals voor de mindermobielecentrale, het burgerbusje, het dorpsrestaurant, de sporthal, het noodwinkeltje, het gemeenschapscentrum, de bib en gelegenheidsomstandigheden. Het stelt daartoe een jaarlijks budget van 10.000 euro ter beschikking.  De raadsleden stemden dan ook in met het plan.

Stationsplein

Raadslid Paul Beyl bracht te berde dat in het kader van de algemene herschikking en opwaardering van de stationsomgeving de NMBS als mede-opdrachtgever zich weinig inschikkelijk en weinig sociaal bewogen opstelt ten opzichte van de geplande renovatie van het stationsgebouw door de vzw De Okkernoot. Zo vindt hij dat de NMBS een te hoge prijs vraagt voor het ter beschikking stellen van een lapje grond voor het verplicht plaatsen van een regenwaterput. “Dit stoot ons behoorlijk tegen de borst  en verdient publieke verontwaardiging. De Okkernoot stampt een bijzonder lovenswaardig initiatief uit de grond en ook de NMBS heeft daarbij nu de gelegenheid om zijn sociaal hart te tonen, maar daar blijkt het alsnog geen kaas van gegeten te hebben”, luidde het bijzonder verontwaardigd. Hij riep zijn collega raadsleden op actie te ondernemen en aan de hand van een afkeurend schrijven hun ongenoegen over de gang van zaken aan de NMBS te ventileren.

Burgemeester Kris Poelaert gaf aan vooreerst nogmaals met alle betrokken partijen in overleg te treden alvorens dergelijke stap te zetten.

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Marco Reuman werd door de CD&V-leden van de raad voor maatschappelijk welzijn voorgedragen als nieuw lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Hij treedt in de plaats van Veerle van der Steen die eerder haar ontslag heeft ingediend. Zijn voordracht werd aanvaard. Zijn eedaflegging vindt plaats ten overstaan van de voorzitter van de raad van maatschappelijk welzijn en in het bijzijn van de algemeen directeur.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
28 feb 2021
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 17 apr 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 16 apr 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 13 apr 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 08 apr 2021

archief