Ook in HERNE schijnt opnieuw de zon

C21

Ook in HERNE schijnt opnieuw de zon

1a
Ook in HERNE schijnt opnieuw de zon - Foto's aangeleverd door Joris Verreycken
 
2a
Ook in HERNE schijnt opnieuw de zon - © Deschuyffeleer
 
Dsc03252
Ook in HERNE schijnt opnieuw de zon - © Deschuyffeleer
 
3
Ook in HERNE schijnt opnieuw de zon - Coördinatiecel Herne woensdag 30 juni met gouverneur Jan Spooren - © Deschuyffeleer
 
5
Ook in HERNE schijnt opnieuw de zon - Coördinatiecel Herne woensdag 30 juni met gouverneur Jan Spooren - © Deschuyffeleer
 

Na drie onstuimige dagen kan Herne terug op adem komen. Een wolkbreuk met een nare nasleep en de rivier De Mark die zich terug van zijn minst hebbelijke kant liet zien zijn zowat de twee boosdoeners die de afgelopen dagen heel wat kopzorgen, controverse, verwikkelingen, schade  en ergernis teweegbrachten. Tijd voor een overzicht. Het gemeentelijk rampenplan is intussen niet meer van kracht.

Dinsdag 19u

Alle ellende begon toen dinsdagavond de hemelsluizen boven Herne volledig werden opengezet. Het was nog geen 19u toen de eerste alarmerende telefoontjes bij burgemeester Poelaert en zijn schepenen binnenliepen. Haast alle waren afkomstig van inwoners in het centrum en ook alle maakten melding van problemen met overtollig water. Straten liepen onder, riooldeksels lichtten op en aarde van omliggende landerijen belemmerde de doorgang. Onmiddellijk was het alle hens aan dek om met man en macht de Hernenaar bij te staan met zandzakjes.Dat kon wel niet beletten dat een aantal huizen water binnenkregen. Technisch en administratief personeel werd opgetrommeld en gezien de explosie aan meldingen verwittigde de burgemeester om 19u50 al de gouverneur en kondigde hij het gemeentelijk rampenplan af. Hierbij traden de gemeentelijke nood- en interventieplannen in werking met ook een coördinatiecel waarbij onder meer ook de noodplanambtenaar, de brandweer en de politie betrokken waren. Die cel kreeg op woensdag nog de versterking van de Civiele Bescherming en van de VMM. Vanaf woensdag werden ook burgemeester Patrick Decat en afgevaardigden van het lokaal bestuur van Galmaarden betrokken bij de werking van de Hernse coördinatiecel.

Dinsdag middernacht

Ook Marcq werd zwaar getroffen door de wolkbreuk. In Herne is geweten dat het water dat Marcq te verwerken krijgt grotendeels ook afvloeit via de Mark en dus ook een rechtstreeks impact heeft op Herne. Dat impact laat doorgaans een viertal uur op zich wachten. De wolkbreuk is intussen voorbij maar zoals vaak zit het venijn in de staart.

Eén van de grootste bekommernissen was het vrijwaren van de Stationsstraat. Zouden de VMM-werken hun doel naleven? Ja en neen. Ja de woningen van de Stationsstraat - op een paar tuinhuizen na – bleven gespaard en neen het resultaat was niet optimaal omdat de drie openingen in de aangelegde dijken nog niet voorzien waren van de nodige schotten. Dankzij een aantal landbouwers die met hun pompmateriaal ter hulp schoten om het water – 6000 l/minuut - van de oude naar de nieuwe Markbedding over te pompen en het opvullen van de doorgangen in de dijken met honderden zandzakjes is erger kunnen worden voorkomen.

Woensdag 02u

Intussen is het overlopingsgebied behoorlijk vol aan het lopen en stijgt ook het water in de Mark nog steeds aanzienlijk. De bewoners in de gevarenzones worden door de politie verwittigd en de brandweer evacueert deels uit nood, deels uit voorzorg een viertal bewoners.

Ook wordt met zandzakjes in de Stationsstraat een waterkeringsmuur gebouwd die het water, dat nu tot boven het niveau van de brug komt, moet kanaliseren naar de overkant van de straat om daar terug in de Mark te vloeien. Ook de aangepaste infrastructuur in de vorm van opblaasbare keringsmuren in het kader van de werken aan de Rendries dient immers door de VMM nog geleverd te worden.

Intussen wordt het stilaan weer dag. Iedereen is moe maar het gevaar is evenwel nog niet geweken. De vraag ‘zal zowel de definitieve infrastructuur als de inderhaast geplaatste noodoplossingen het hoofd bieden aan de enorme watermassa?’ blijft prangend. En ja dat liep al bij al nog goed af!

Intussen was er ook nog een bijkomende aanlevering van goed 1500 zandzakjes gebeurd wat het totaal contingent opdreef tot 4000 stuks.

Woensdagvoormiddag

Dat iedereen blij was met de bevinding dat het waterniveau de laatste uren al even snel daalde dan het voordien steeg staat buiten kijf.

Intussen is geweten dat de VMM gaat ijveren om zo vlug als mogelijk zowel de tussenschotten als de mobiele waterkeringsmuur te leveren. Een vooruitgeschoven termijn daarbij is september.  Gouverneur Jan Spooren, die ook ter plaatse Herne een riem onder het hart kwam steken, zegde daarbij toe de nodige steun te bieden in het bespoedigen van de realisatie van de tweede fase van de infrastructuurwerken. Die beogen een forse uitbreiding van het gecontroleerd wateropvangcontingent. Die aanbesteding is voorzien voor 2022.

Het GOG achter de Lo-molen (Vannerom) heeft een capaciteit van 150.000 m³. Het is de intentie die capaciteit op te drijven tot 215.000 m³. Nog een tweede GOG voor 250.000 m³ is voorzien langsheen de Edingsesteenweg niet ver van Carrosserie Deveseleer.

De toekomst

Burgemeester Kris Poelaert: “Van de VMM kregen wij de garantie dat de aanbesteding voor de uitbreiding van het huidig GOG-bestand gepland is voor 2022. Intussen gaan wij ook de locaties die gevoelig zijn voor wateroverlast heel nauwkeurig bekijken en zoeken naar mogelijke oplossingen. Er dient wel gezegd dat alle problemen oplossen een utopie is. Ook wij kunnen water niet bergop laten lopen en ook wolkbreuken verhinderen is onmogelijk. Het gevaar zal allicht blijven aanhouden zolang de klimaatverandering zich manifesteert.

Ik verwijs hierbij wel graag naar een gemeenteraadsbeslissing van 2012 waarbij het lokaal bestuur premies voorziet voor het uitvoeren van waterwerende preventiewerken en dit voor eigendommen gelegen in overstromingsgebied. Hierbij heb ik het vooral over terugslagkleppen voor de riolering en waterwerende schotten voor ramen, deuren en poorten. Ook voorzien we reeds vele  locaties van zandzakjes. Burgers die wij hiermee kunnen helpen bij het vrijwaren van wateroverlast mogen ons altijd contacteren. Ik ben er nagenoeg zeker van dat éénmaal de bijkomende GOG’s in werking kunnen treden én we een oplossing kunnen vinden voor de her en der overstromingsgevoelige locaties én wij ook nog het verwachte toebehoren van de VMM mogen ontvangen, dat wij dan een hele stap verder zullen staan in het vrijwaren van onze gemeente van ernstige wateroverlast”.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
02 jul 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief