HERNE/BEVER/GALMAARDEN/GOOIK - Expo en Opgewekte Babbel - Landschapsvisie Pajottenland

C21

HERNE/BEVER/GALMAARDEN/GOOIK - Expo en Opgewekte Babbel - Landschapsvisie Pajottenland

Opgewekt_pajottenland_babbel
HERNE/BEVER/GALMAARDEN/GOOIK - Expo en Opgewekte Babbel - Landschapsvisie Pajottenland - © Deschuyffeleer
 

Net zoals in Bever, Galmaarden, Gooik, Halle, Lennik, Liedekerke, Pepingen, Roosdaal en Sint-Pieters-Leeuwen en ook in Herne zijn de gemeentebesturen en hun adviesorganen aan de slag met de informatie vervat in het ‘Strategisch Project Opgewekt Pajottenland’. Opgewekt Pajottenland zoekt naar een gedragen en gedeelde visie over de rol van hernieuwbare energie in een klimaatbestendige regio tegen 2040. De aanleiding tot het project was niet alleen het counteren van een mogelijke wildgroei aan windturbines in onze regio. Het is vooral een inspanning om na te gaan hoe ook in het Pajottenland een gedragen invulling kan gegeven worden aan de ambitie van energieneutraliteit. Die ambitie houdt op termijn in de energie die we in de regio verbruiken zelf opwekken en dat op basis van hernieuwbare bronnen. Een aanzienlijke inspraak en sturing vanuit de deelnemende partners - bestuurders, bewoners, landbouwers, ondernemers en experts - is daarbij een essentiële pijler.

Ook de burger heeft inspraak in dit onderwerp. Wie op de hoogte wil blijven van de bevindingen, de standpunten en de uitkomsten in dit toekomstgericht dossier kan zijn steentje bijdragen door mee te beraden, mee te overleggen en mee na te denken.

Nu maandag 23 augustus is er van 17 tot 19 u in het plattelandscentrum Paddenbroek - Paddenbroekstraat 12  in Gooik zo een babbelmoment voorzien voor de inwoners van Bever, Galmaarden, Gooik en Herne.

Benieuwd naar hoe hernieuwbare energie de eigenheid van het Pajotse landschap kan versterken? Bezoek dan de expo (van 10u tot 19u) over de Landschapsvisie 2040 in jouw gemeente en neem deel aan de Opgewekte Babbel.

In theorie kan het Pajottenland op jaarbasis 100% energieneutraal worden. Dit door in te zetten op 18% energiebesparing, een verdrievoudiging van de elektrificatie en lokale hernieuwbare energieproductie op maat van het landschap. Maar hoe zetten we die visie ook om in effectief beleid?

Geïnspireerd door de Landschapsstudie ging een aantal lokale beleidsmakers samen aan de slag met het landschappelijke kader en de bouwstenen hernieuwbare energie. Het resultaat is een haalbare energiemix op maat van het Pajottenland. En die mix mag er zijn! De studie leidt zo tot 100 % lokale hernieuwbare energie. Met iets meer zon (73%) en biomassa (6%) en iets minder wind (21%) wordt er dicht in de buurt gekomen van de theoretische ideale mix.

Nadere info op www.opgewektpajottenland.be

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
18 aug 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief