HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 augustus

C21

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 augustus

00_gemeente_en_ocmwraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad van 25 augustus - © Deschuyffeleer
 

Schenking voor slachtoffers overstromingen

Op vraag van de Halse afdeling van het Rode Kruis, die naast Bever, Galmaarden, Gooik en Halle ook Herne bedient, stemden de raadsleden in met een schenking van 5.000 euro aan die afdeling met het oog op het aankopen van kleine en middelgrote huishoudtoestellen voor de slachtoffers van de overstromingen in Pepinster-Trooz.

Het Rode Kruis-Halle is mede aan de slag met de hulpverlening aan de slachtoffers in die streek. Er blijkt voor de inwoners die nog in hun woning kunnen blijven vooral een grote nood te zijn aan de hoogstnoodzakelijke kleine en middelgrote huishoudtoestellen zoals microgolfoven, waterkoker, diepvries, kookplaat en wasmachine. Het Rode Kruis-Halle wil nu onder meer met die schenking een aantal van deze toestellen aankopen en met de logistieke steun van de lokale besturen van zijn grondgebied bezorgen aan de meest zorgbehoevenden in de getroffen streek.

De aankopen zullen geschieden bij de lokale handelaars, waaronder Electro Service Timmermans, die toestemden de toestellen aan inkoopprijs ter beschikking te stellen.

COVID-19-pandemie

Het licht werd eveneens op groen gezet voor het verlengen van de duur van de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid van 1 september 2021 tot 15 oktober 2021 voor het bekomen van een specifieke subsidie ter ondersteuning van de lokale bronopsporing. Die financiering blijft ongewijzigd en gebeurt op basis van het aantal inwoners van de gemeente: 0,125 euro per inwoner en per maand.

Voetwegen  

De aanvraag voor het afschaffen van voetweg 110 en het splitsen van voetweg 76 aan de Stationsstraat om er een verkaveling op te richten voor het kunnen bouwen van een halfopen woongelegenheid werd niet goedgekeurd mede op basis van een ingediend bezwaarschrift. De aanvragers zullen uitgenodigd worden een nieuwe aanvraag in te dienen met mogelijke verleggingen van de voetwegen. KwadrantPlus-raadslid Paul Beyl opperde bij het beoordelen van de aanvraag dan best alles in een ruimer perspectief te bekijken.

Klap vzw

De raadsleden stelden ook het gemotiveerd antwoord vast dat aan Klap vzw zal toegezonden worden nadat vertegenwoordigers van die vereniging op hun verzoek werden gehoord tijdens de zitting van de gemeenteraad van 23 juni met betrekking tot hun opmerkingen en bezwaren over de uitgewerkte landschapsstudie in het kader van het strategisch project Opgewekt Pajottenland.

Het was raadslid Frank Nevens die zijn collega-raadsleden doorheen het voorstel van gemotiveerd antwoord loodste dat drie luiken behelst. Zo wordt er in eerste instantie ingegaan op een reeks punctuele zaken die door Klap vzw werden naar voren geschoven. Verder wordt er ook een antwoord verschaft waarom Klap vzw niet tot de kerngroep van het strategisch project kan behoren. Het is wel zo dat Klap vzw in het verleden al een specifiek participatietraject werd voorgesteld waarbij hen zelfs de mogelijkheid werd geboden de mogelijke contouren aan te geven. Hierop werd door Klap vzw evenwel alsnog niet ingegaan. Ten slotte worden in het antwoord ook nog een aantal algemene bedenkingen meegegeven zoals het feit dat ook het lokaal bestuur in de ganse materie wel degelijk het voorzorgsbeginsel voorhoudt en zeker ook naar de volgende generaties toe, dat de studie wel al een duidelijk beeld van de uitdagingen rond klimaatverandering weergeeft en dat de studie dan ook als een werkdocument dient beschouwd te worden dat nu met het nodige draagvlak dient verder uitgewerkt te worden. De al uitgevoerde studies hebben geenszins noch de ambitie noch het potentieel precieze oplossingen aan te reiken. Belangrijk is nu ook, in stede van een negatief sfeerbeeld op te wekken vanuit bepaalde vooringenomen verenigingen, een constructieve dynamiek boordevol enthousiasme en goesting op gang te brengen om de lokale actoren, waaronder ook de gemeenteraad, daadwerkelijk tot actie aan te zetten. De studie biedt wel degelijk een breed spectrum om zulks te realiseren. Het louter herleiden van het belang van de studie naar het precies bepalen van de locaties waar windturbines ingeplant kunnen worden houdt overigens, steeds volgens het raadslid, een degradatie in van de al uitgevoerde bijzonder waardevolle studies.

Namens de KwadrantPlus-fractie trad woordvoerder Paul Beyl volmondig de visie van de bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert bij. Van de kant uit van Klap vzw zag hij immers nog geen enkele constructieve bijdrage. Hij vond de houding in deze van Klap vzw dan ook cynisch.            

De Regenboog

Ten slotte konden de raadsleden zich ook vinden in de aanpassingen van het schoolreglement van de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Herfelingen. Bijkomend namen zij ook kennis van de infobrochure.   

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
26 aug 2021
Deschuyffeleer Godelieve
Deschuyffeleer Godelieve
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Godelieve Deschuyffeleer | 26 nov 2021
Commerciële partners, advertenties en vacatures

archief