HERNE - Inwoners nemen in grote getale deel aan boomplantactie voor een nieuw bos

C21

HERNE - Inwoners nemen in grote getale deel aan boomplantactie voor een nieuw bos

0
HERNE - Inwoners nemen in grote getale deel aan boomplantactie voor een nieuw bos - Foto's ingezonden
 
0a
HERNE - Inwoners nemen in grote getale deel aan boomplantactie voor een nieuw bos - Foto's ingezonden
 
1
HERNE - Inwoners nemen in grote getale deel aan boomplantactie voor een nieuw bos - Foto's ingezonden
 
4
HERNE - Inwoners nemen in grote getale deel aan boomplantactie voor een nieuw bos - Foto's ingezonden
 
5
HERNE - Inwoners nemen in grote getale deel aan boomplantactie voor een nieuw bos - Foto's ingezonden
 
7
HERNE - Inwoners nemen in grote getale deel aan boomplantactie voor een nieuw bos - Foto's ingezonden
 
92
HERNE - Inwoners nemen in grote getale deel aan boomplantactie voor een nieuw bos - Foto's ingezonden
 
9
HERNE - Inwoners nemen in grote getale deel aan boomplantactie voor een nieuw bos - Foto's ingezonden
 
91
HERNE - Inwoners nemen in grote getale deel aan boomplantactie voor een nieuw bos - Foto's ingezonden
 
93
HERNE - Inwoners nemen in grote getale deel aan boomplantactie voor een nieuw bos - Foto's ingezonden
 

Meer dan 250  inwoners zijn ingegaan op de uitnodiging van het lokaal bestuur om mee boompjes aan te planten op een perceel van nagenoeg 1 ha in het centrum langsheen de Edingsesteenweg voor het realiseren van het Hernebos. Mede in het kader van het project ‘een sterke kern voor Herne’, draagt het realiseren van het nieuw bos bij aan het uitbreiden van toegankelijke natuur in de Vlaamse rand rond Brussel.

Een ‘effenaf gelukkige en dankbare’ burgemeester

“Na een lange zoektocht heeft onze gemeente, dankzij de familie Vandenabeele, een geschikt perceel gevonden.  In de overtuiging dat het ons ooit eens zou lukken zonder echt een landbouwer hiermee te treffen staan we hier vandaag met maar liefst meer dan 250 vrijwillige inwoners om bomen te planten.  Ik dank dan ook heel oprecht  in eerste instantie de familie Vandenabeele, in hoogsteigen persoon vertegenwoordigd door Jean-Paul Duran, maar uiteraard ook de betrokken gebruikers die hun perceel hebben vrijgegeven. 

Vandaag planten we hier maar liefst 5125 bomen.  En dat biedt onze gemeente alleen maar voordelen waarbij iedereen wint. Jullie, als vrijwillige boomplanters, staan vandaag dan ook mee aan de bron van een nieuw stukje prachtige natuur aan de voordeur van onze dorpskern.

  • Meer dan 18 ton CO2 wordt gecompenseerd.
  • De CO2 opname zorgt voor een effectief tegengewicht voor de klimaatverandering.
  • Bossen zijn natuurlijke airco’s en zorgen voor een verkoeling,
  • Ze houden, en zeker dit perceel, water vast en zijn buffers voor overstromingen en droogte. 
  • Ze krioelen van het leven en zorgen voor meer biodiversiteit.
  • Ze verhogen ons welzijn omdat ze plaats bieden voor wandelen, ravotten en ontspanning.

En niet onbelangrijk is dat we al jaren op vraag en verzoek van onze chiro’s op zoek waren naar een speelbos om te ravotten en onze jeugd de natuur te leren ontdekken. Door een gesloten bosrand aan de westzijde zal het Hernebos ook de kinderen veilig op afstand houden van de drukke Edingsesteenweg.

Maar er is nog meer. Met het nieuwe bos creëren we een duidelijke scheiding tussen het omliggende platteland en het dorpscentrum.  Eénmaal de groene buffer voorbij kom je terecht in ons dorpscentrum welke in de eerstkomende jaren niet alleen een vergroening maar ook een afgebakende verdichting en kernversterking mag verwachten.  Meer dan ooit zal Herne dan ook het aangezicht van een volwaardige plattelandsgemeente krijgen.

Hernebos

Kan het nog een toeval zijn dat het bos de naam Hernebos meekreeg? Hernebos komt immers van de kadastrale ligging van de percelen in de onmiddellijke omgeving genaamd Herne Bosch of Hernebosch. Uit de toponymie van Herne (Richard Billiet) is er een referentie die teruggaat gaat naar 1603.   

Het bos of het plantplan bestaat maximaal uit streekeigen planten van hier met een hoofdzakelijke autochtone herkomst met onder meer vogelkers, Spaanse aak, haagbeuk, boskers, ratelpopulier, hazelaar, wilde kardinaalsmuts, rode kornoelje, slagdoorn, meidoorn, wondroos, zwarte els en grauwe abeel.  Dankzij  de enthousiaste medewerking van Kathleen en Maarten van de Bosgroep Vlaams-Brabant en van Tim Noldus vanuit zijn passie en liefde voor bomen werd dit bos vormgegeven. 

Dank

“Onze dank gaat ook uit naar het agentschap natuur en bos for the money evenals naar het regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei voor de opmaak van de subsidieaanvraag en naar onze eigen stuwende werkgroep. Een dikke pluim gaat eveneens naar de gemeentelijke dienst op het terrein en het gemeentepersoneel zowel administratief en communicatief voor hun grote inzet. Ook onze dorpsdichter Maurits van Liedekerke leverde als steeds een poëtische bijdrage die heel zeker een prominente plaats zal krijgen. Een dikke merci gaat in het bijzonder ook naar de 250 paar helpende handen die regen, modder en kou trotseerden en het gezegde ‘veel handen maken licht werk’ eens te meer bevestigden”.

De oproep indertijd vanuit de Vlaamse overheid naar bosgroepen, regionale landschappen en gemeentebesturen om zich mee in te zetten voor meer bos en een betere soortbescherming alsook voor het treffen van maatregelen om de natuur in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel  (VSGB) te bevorderen was geenszins in dovenmansoren gevallen bij de bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert. Op het verkrijgen van subsidies daartoe entte die ploeg mettertijd het project ‘een sterke kern voor Herne’ om de gemeente natuur-rijker te maken. Het perceel grond van nagenoeg 1 ha dat dicht aansluit bij het gemeentecentrum werd daartoe dan ook verworven. De Vlaamse overheid betoelaagde de aankoop terwijl nu ook nog de Vlaamse minister voor Omgeving Zuhal Demir nog een extra subsidie ter beschikking stelde.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
04 dec 2021
Godelieve Deschuyffeleer
Foto's ingezonden
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 15 aug 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 14 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 14 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 10 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 10 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 07 aug 2022

archief