HERNE - Uitvoering van het voorgenomen beleid op schema halverwege de legislatuur

C21

HERNE - Uitvoering van het voorgenomen beleid op schema halverwege de legislatuur

Beleid_halverwege_de_legislatuur
HERNE - Uitvoering van het voorgenomen beleid op schema halverwege de legislatuur - © Deschuyffeleer
 

Aan de hand van een deeltijdse evaluatie gaf burgemeester Kris Poelaert tijdens de jongste gemeenteraad een stand van zaken over het uitvoeren van het beleidsprogramma 2019-2025 door zijn CD&V-bewindsploeg. En die oogt ondanks de coronastokken in de wielen toch wel uitermate positief. Een aantal belangrijke zaken werd al gerealiseerd terwijl meerdere ingrijpende visionaire dossiers alvast stevig in de steigers staan.

Zelfevaluatie  

Mede door de uitgesproken verkiezingsoverwinning bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018, waarbij de CD&V-lijst liefst 15 van de 17 zetels wist binnen te rijven stonden burgemeester Kris Poelaert en zijn team er op halverwege de lopende legislatuur een evaluatiemoment in te lassen. Zo  wilden ook zij zelf de vinger aan de pols houden over hun daadkracht. In dezelfde zin ook hadden zowel de burgemeester als de schepenen bij de aanvang van de huidige legislatuur formeel aangegeven dat zij in hun functies slechts voorlopig een engagement voor de eerste drie jaren aangingen. Het evaluatiemoment zou dan moeten uitmaken of zij ook nog voor de resterende jaren in hun functies zouden kunnen bevestigd worden. “Niet alleen iedere titularis diende zich kritisch op te stellen in zijn bevoegdheidsdomeinen. Zij werden ook geconfronteerd met een algemene inkijk door de fractieleden. Uiteindelijk viel de balans positief uit en kon iedereen terug rekenen op een nieuwe voordrachtakte voor de resterende termijn”, duidt de burgemeester, die eerstdaags dan ook opnieuw in handen van de provinciegouverneur de eed zal afleggen.

Programmapunten

De domeinen waarop de meerderheid in haar programma onder het motto ‘Samen Verder Vooruit’ wilde inzetten waren  afvalarm - meer natuur - lokale economie - veilig en mobiel - ruimte voor cultuur en creativiteit - groene energie -  onze landbouw - sociaal, solidair en seniorvriendelijk - jong - gezond en sportief - samen!. Hierna de belangrijkste punten uit het overzicht van de burgemeester.

Om zich een afvalarme gemeente te kunnen noemen komen de eerste ondergrondse recyclagecontainers er nog dit jaar aan in Herfelingen en Sint-Pieters-Kapelle. Ze zullen toegankelijk zijn louter door middel van de gewone identiteitskaart. Er werd eveneens gestart met de GFT-ophalingen en er wordt verder stevig ingezet op sensibilisering.

Meer natuur mag er verwacht worden door het herdenken en het heraanleggen van het centrum van Herne met streekeigen beplantingen. De opdracht voor het opmaken van het ontwerp wordt nog dit voorjaar gelanceerd. Er wordt ook werk gemaakt van een gemeentelijk natuur- en ontwikkelingsplan om het behoud en het beheer van waardevolle natuurplekken te verzekeren. De plannen zijn er ook voor het nog dit voorjaar opzetten van een waterbuffer en speelnatuur langs de Mark aan de Rendries dichtbij het dorp. En onlangs nog werd langs de Edingsesteenweg het Hernebos aangeplant.

Naar de lokale economie toe werd de verkoop van vijf loten opgestart in de uitgebreide KMO-zone langsheen de Scheibeekstraat. Er werd ook ingestapt in het project ‘handelskernversterking in de dorpen’ van de provincie. Een nieuw gegeven is wel de bezorgdheid om te kunnen blijven beschikken over een  volwaardige polyvalente zaal in het centrum ten bate van het verenigingsleven. Rekening houdend met het te koop zijn van de feestzaal De Kring wordt nu toch ook de piste opengehouden voor het opzetten van een nieuwe dergelijke zaal op de site van de Markevalleischool.

Werven

Rond veiligheid en mobiliteit werd, naast de ANPR-camera met trajectcontrole in Kokejane, ook een ANPR-camera geplaatst in de omgeving van de Patriot op de Edingssesteenweg. Binnenkort komt er ook nog zo’n camera op de Geraardsbergsesteenweg. Een reeks straten kreeg inmiddels ook een nieuw wegdek. Niet te versmaden is ook dat Herne sinds kort mag prat gaan op een vernieuwd stationsplein met ruime parkeergelegenheid voor auto’s en comfortabele fietsenstallingen in de omgeving. Verder wordt ook nog gedacht aan het opdrijven van het aantal elektrische laadpalen. Naast die in het centrum, in het Dominicanessenklooster en aan het station zouden er ook nog komen in ieder van de drie overige dorpskernen.

Voor cultuur en creativiteit springt het onderbrengen van de muziekacademie op één locatie in het gewezen vredegerecht het meest in het oog. Een voorontwerp is klaar. Het biedt ook mogelijkheden voor het opstarten van een atelier voor een tekenacademie op het bovenverdiep en voor het inrichten van een bescheiden ballet- en muziekzaal in het kelderverdiep.

Inzake groene energie wordt er werk gemaakt van het gefaseerd verledden van de straatverlichting waarmee gestart werd in de Barakkenbergstraat, het uitrusten van de gemeentelijke daken met zonnepanelen en het van nabij opvolgen  en mee uitwerken van het strategisch plan ‘Opgewekt Pajottenland’ voor hernieuwbare energie.

Voor de landbouw wordt uitgekeken naar het ondersteunen van de uitbouw van de korteketenlandbouw in het bijzonder door het inrichten van foodhubs in het Dominicanessenklooster (2022) en in het stationsgebouw (2023). Ook staat verder overleg met de landbouwsector voor het aanleggen en het onderhouden van natuurranden, bomenrijen, hagen, bloemenkanten en poelen nog op het programma.

Voor het programmapunt Sociaal, solidair en seniorvriendelijk wil Herne naast een dementievriendelijke gemeente eveneens uitgroeien tot een pleegzorggemeente in 2022. Ook werden gesprekken met het WZC St-Felix opgestart voor het inrichten van collectieve autonome dagopvang voor ouderen (CADO). De buurtbus dan weer is toch ook al enige tijd operationeel.

Rond gezondheid en sport werd onder meer gedacht aan het uitbreiden van het outdoor sportaanbod met een aantal fitnesstoestellen, de aanleg van een Finse atletiekpiste van 800m op de Fondatelsite met een verbinding naar de sportcomplex Hernekouter evenals het openstellen van mountainbikeroutes.

De jeugd van haar kant mag alvast rekenen op een nieuwe stek tegen het einde van de legislatuur. En ook de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Herfelingen ziet haar infrastructuur uitgebreid met twee nieuwe klaslokalen.

Onder de rubriek Samen’ is de blikvanger het burgerbudget waarbij iedere dorpskern een budget ontvangt dat zij dan zelf mag besteden aan zinvolle en duurzame initiatieven. Ook krijgen de inwoners meer gelegenheden om ook hun mening te laten horen. De gemeente zorgt via haar communicatieambtenaar eveneens voor duidelijke, transparante en snelle digitale communicatie op maat. Daarbovenop werd ook nog een nieuwe gemeentelijke website in het leven geroepen.

En dan ook nog dit. De CD&V-bewindsploeg stapt ook mee in een intergemeentelijk project voor een skatepark in Tollembeek, levert meerdere inspanningen rond dierenwelzijn, wil de Fondatelsite uitbouwen tot een moderne wijk en hecht ook veel belang aan het ontwikkelen van het zacht toerisme in samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant.  

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
05 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer
© Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 06 dec 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 06 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 04 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 03 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 02 dec 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 01 dec 2022

archief