HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad van 26 januari

C21 Css

HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad van 26 januari

Gemeenteraad_herne_2021
HERNE - Sprokkels uit de gemeenteraad van 26 januari - © Deschuyffeleer
 

Herbenoeming

De raadsleden namen vooreerst kennis van de herbenoeming van Kris Poelaert als burgemeester. In het kader van de halftijdse evaluatie die zijn bestuursploeg zich bij aanvang van de legislatuur had opgelegd was hij ontslagnemend van rechtswege. Door een nieuwe recente voordrachtakte bij de provinciegouverneur kon hij nu opnieuw benoemd worden tot burgemeester. 

Voetweg 110

In het kader van de aangepaste aanvraag tot omgevingsvergunning voor het oprichten van een verkaveling bestemd voor 1 lot half open bebouwing stemden de raadsleden van de CD&V-meerderheid onder voorwaarden in met de gedeeltelijke verplaatsing voetweg 110 Stationsstraat z/n, 1540 Herne, 1e afdeling sectie H 436E. Raadsleden Paul Beyl en Ludo Thiels van KwadrantPlus konden zich wel niet vinden in het voorstel en stemden tegen. Hun argumentatie had evenwel niet zozeer te maken met het gedeeltelijk verplaatsen van de voetweg, waarin zij zich ook wel konden vinden, maar eerder met de bouwtechnische aspecten en de klaarblijkelijke minwaarde voor de aanpalende woning mocht de omgevingsvergunning voor het oprichten van een kavel verleend worden. Woordvoerder Paul Beyl zag daarbij meer heil in het opschuiven van de kavel iets meer verwijderd van de aanpalende woning. Zo zou de waarde van die woning dan toch kunnen aangehouden worden. Het raadslid betreurde ook dat die bijzondere plaatsgesteldheid, gelegen in het goedgekeurd Bijzonder Plan Aanleg Hernekouter dd. 23 maart 1994, in die periode aan de aandacht van de toenmalige beleidsmakers is ontsnapt.

Nu de gemeenteraad heeft ingestemd met de gedeeltelijke verplaatsing van de voetweg dient het bestuurscollege zich alsnog uit te spreken over de eigenlijke omgevingsvergunning voor het oprichten van de verkaveling.

Landschapspark Boerenlandschap Pajottenland

De raadsleden werden door hun collega Frank Nevens ingewijd in de weerhouden kandidatuur van het project Landschapspark Boerenlandschap Pajottenland om erkend te worden als Vlaams landschapspark. Bij dit project rond een coalitiegebied op maat van meer dan 10.000 ha is ook Herne sterk betrokken.

In een landschapspark komt de klemtoon te liggen op de kwaliteit en de verschillende functies van een afgebakend gebied. Landschapsontwikkeling, recreatie, natuur, erfgoed, landbouw, wonen, bedrijvigheid en toerisme gaan er hand in hand. Een dusdanige erkenning leidt tot de versterking van de landschapsidentiteit en de kwaliteit van het landschap, zelfs met internationale uitstarling. De erkenning houdt dan ook mettertijd een sterke ondersteuning vanuit Vlaanderen in.

Van de 13 ingediende projecten heeft de jury er voorlopig 7 geselecteerd waaronder het Boerenlandschap Pajottenland. Die 7 projecten krijgen nu een ondersteuning van 100.000 euro om binnen een termijn van een jaar hun aanvaarde conceptnota onder begeleiding om te zetten in een masterplan en in een operationeel plan. Op het einde van dat traject midden 2023 beoordeelt de jury dan opnieuw de kandidaturen om de bevoegde ministers dan voor te stellen er 3 van de 7 te erkennen.

Het behoren tot het kransje van de 7 voorlopig weerhouden kandidaturen betekent volgens Frank Nevens ook wel al een erkenning van de waarde van het landschap in het Pajottenland, dat zich daarbij zeker ook mag gelukkig prijzen bij de sterke ondersteunende rol die het provinciebestuur in het project speelt.

Paul Beyl als lokaal promotor van de duurzame strategische doelstelling van de Verenigde Naties rond industrie, innovatie en infrastructuur maakte van de gelegenheid gebruik om een openbare oproep te doen hem meldingen toe te sturen met betrekking tot pijnpunten voor een veilig fiets- en wandelverkeer. Die meldingen zouden dan kunnen opgepikt worden voor het te gepaste tijde verhelpen aan de toestand bij het uitvoeren van noodzakelijke kleine werkzaamheden of bij ietwat grotere infrastructuurwerken in de toekomst. Burgemeester Kris Poelaert kon zich vinden in het nobel bedoeld voorstel doch wees er op dat de inwoners voor dergelijke meldingen al terecht kunnen bij het gemeentebestuur. Het instellen van een dergelijk parallelcircuit zou dan ook een omweg inhouden en weinig meerwaarde hebben.

Feestzaal

Burgemeester Kris Poelaert deelde de raadsleden ook mee dat zijn bestuursploeg begaan is met het verdwijnen van haast alle feestzalen in het centrum. Het is vooral het verenigingsleven dat hieronder dreigt te lijden. Waar aanvankelijk gedacht werd een feestzaal in te planten op de site van de aangekochte Markevalleisite wordt er nu toch wel terug gedacht aan het aankopen van De Kring mits gunstige omstandigheden onder meer met betrekking tot een mogelijke subsidiëring tot 30% van de aankoopprijs vanuit de hogere overheden. Tegenover de hoge gevraagde aankoopprijs van 1.250.000 euro werd inmiddels ook al een schattingsverslag aangevraagd.

“Wij vrezen dat het oprichten van een nieuwe feestzaal op de Markevalleisite te kostelijk en te tijdrovend zal zijn om het verenigings- en gemeenschapsleven in het centrum levendig te houden. Wij willen niet per sé De Kring aankopen. Voor ons is het evengoed dat een koper de gebouwen aankoopt en er het verenigingsleven opnieuw toelaat of dat de huidige eigenaar een voor de verenigingen aanvaarbare regeling treft voor het occasioneel gebruik. Het niet moeten aanspreken van de vrijgekomen ruimte op de Markevalleisite biedt ons bovendien de gelegenheid er andere nuttige realisaties te kunnen inplanten”, aldus de burgemeester die verder beklemtoonde dat Herne ook al is ingestapt in het provinciaal subsidieproject rond het versterken van de handelszaken in de centra .   

Erfgoeddag

Raadslid Frank Nevens duidde eveneens het opzet van de Hernse deelname aan Erfgoeddag op zondag 24 april. Als lokaal thema werd daartoe aan de hand van een expo ‘Terug naar de klas van toen’ weerhouden. Die expo met oude schoolfoto’s uit alle dorpskernen en met objecten die vroeger in de klas of op de speelplaats werden gebruikt zal dan doorgaan in het Dominicanessenklooster. Het is de bedoeling er een interactief gebeuren van te maken vanuit meerdere invalshoeken. 

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
27 jan 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 26 mei 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 23 mei 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 22 mei 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 17 mei 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 17 mei 2022

archief