HERFELINGEN – Frans Vanden Bosch geeft voorzittersfakkel Landelijke Gilde door aan Bart Vannerom

C21 Css

HERFELINGEN – Frans Vanden Bosch geeft voorzittersfakkel Landelijke Gilde door aan Bart Vannerom

Landelijke_gilde_herfelingen__2a__
HERFELINGEN – Frans Vanden Bosch geeft voorzittersfakkel Landelijke Gilde door aan Bart Vannerom - © Deschuyffeleer
 
Landelijke_gilde_herfelingen__3a_
HERFELINGEN – Frans Vanden Bosch geeft voorzittersfakkel Landelijke Gilde door aan Bart Vannerom - Voorzitter Frans Vanden Bosch en secretaris Eddy Wayteck - © Deschuyffeleer
 

Landelijke Gilden telt meer dan 600 lokale Vlaamse afdelingen, allemaal uitgebouwd door echte vrijwilligers. De ruim 6000 bestuursleden worden aangevuld met nog eens een veelvoud aan mensen die helpen bij het organiseren van activiteiten. Eén van die bestuursleden is Frans Vanden Bosch (72). Met zijn meer dan  40 jaar lidmaatschap waaronder 32 jaar als voorzitter van de afdeling Herfelingen vindt hij thans de tijd rijp om aan opvolging te denken. En die opvolger in het nieuw bestuur is Bart Vannerom geworden. Frans verdwijnt evenwel niet van het toneel. Als onder meer letterlijk ‘bezige bij’ en deskundige in de fruitboomsnoei is hij steevast van plan zijn Landelijke Gilden nog lang van dienst te zijn.

Als nieuwe voorzitter krijgt Bart Vannerom de taak mee de missie van Landelijke Gilden als sociaal-culturele vereniging met haar talrijke activiteiten en maatschappelijke acties verder uit te bouwen tot een vereniging die zorg draagt voor de eigenheid en de leefbaarheid van een platteland waar het goed wonen, het werken en het ontspannen hoog in het vaandel worden gedragen.

Uitdragen van de plattelandsideologie  

Frans Vanden Bosch: “ Ik ben een geboren en getogen Pajot. Dat ik sinds mijn huwelijk met Christiane in 1972  daarenboven ook een doorgewinterde Herfelingenaar en ‘langoor’ geworden ben heb ik grotendeels te danken aan Landelijke Gilden. Mijn inzet voor die vereniging bood me de kans te tonen dat wij onze vrije tijd zinvol en op een aangename manier kunnen besteden in en rond ons dorp en dat samen met de lokale gemeenschap. Mijn verhaal is geen ‘ik-verhaal’ maar een ‘wij-verhaal’ dat zich ent op het uitdragen van de plattelandsideologie. Die stoelt dan op het versterken van de band tussen de land- en tuinbouwers en de fruittelers aan de ene kant en de  plattelandsbewoners aan de andere kant om zó bij te dragen tot een boeiend dorpsleven met zijn noodzakelijke samenhang. Die bijdrage werd mee gestalte gegeven door Eddy Wayteck die al die jaren secretaris is van de vereniging”.

Exact 50 jaar geleden, in 1972, vormde de Boerenbond zichzelf om in een beroepsvereniging voor landbouwers en veetelers enerzijds en in een nieuwe socio-culturele vereniging Landelijke Gilden anderzijds. Die herstructurering diende een antwoord te bieden op de nieuwe noden ten gevolge van de toenmalige grondige hervorming van de landbouw en van de snel veranderende wereld met zijn traditioneel cultuurpatroon op het platteland.

Klein maar bijzonder actief

Frans Vanden Bosch : “Onze afdeling wordt gerangschikt onder de kleinere afdelingen. Niet vergeten dat er destijds in ieder dorp een afdeling van Landelijke Gilden te vinden was. Dit betekent echter niet dat wij geen actieve vereniging waren en zijn. Ook Herfelingen was indertijd vooral een gemeenschap waar de landbouw in al zijn vormen het hoofdberoep was van het overgrote gedeelte van de zelfstandigen. Toen ik in  1990  in de sporen trad van Jan Vandenbroeck (†2008) waren er hier zo’n 100 boerderijen te vinden. Voor al die kleine en minder kleine bedrijven was de ‘Boerenbond’ dan, met naast Landelijke Gilden ook nog de Boerinnenbond (nu Ferm) , de jeugdorganisatie KLJ en de landelijke rijvereniging LRV als partners, een begrip waarbij ‘katholiek’ bovenaan stond.

Als lokaal verankerde plattelandsvereniging was Landelijke Gilden decennia terug hoofdzakelijk  een informatiebron. Zo stonden de talrijke vergaderingen in het teken van een toen actueel onderwerp. In die zin kwamen ook sprekers met naam en faam aan het woord. Ik herinner mij zo nog onder meer Paul De Keersmaeker, Jacques Van Outryve en Jan De Saedeleer die het dan hadden over destijds gevoelige en minder gevoelige materies zoals de bemestingsnormen, de melkquota en de rantsoenberekening. Ook talrijke bedrijfsbezoeken kwamen aan bod om ook de wereld buiten Herfelingen te ontdekken want internet en google waren toen nog voor velen onbekenden. Naast het informatieve luik was er ook plaats voor leute en plezier. Leden die er toen al bij waren herinneren zich heel zeker nog de geslaagde gilde- en hoevefeesten en de talrijke ontspanningsnamiddagen die toen al georganiseerd werden in samenwerking met collega-verenigingen uit vooral Kester en Heikruis”.

Mee met de tijd  

Eddy Wayteck: “Door de jaren heen heeft Landelijke Gilden Herfelingen de tand des tijds doorstaan maar heeft het daarbij wel een metamorfose dienen te ondergaan. De leden van de vereniging zijn niet langer alleen maar land- en tuinbouwers. In de plaats van de vroegere 100 land- en tuinbouwers is er thans in Herfelingen nog slechts sprake van een twintigtal. Niet door het stilvallen van de boerenstiel  maar wel door de schaalvergroting die de leefbaarheid moest garanderen. Dat afdelingen van Landelijke Gilden overleven is grotendeels te verklaren omdat zij hun besturen en hun organisaties hebben weten aan te passen aan de huidige levensstijl. Zo heeft Landelijke Gilden moeten afstappen van het beeld dat zij er enkel zijn  voor en door ‘boeren’. Als voorbeeld bij uitstek kan ik refereren naar onze verlichte en versierde tractorparade tijdens de jongste eindejaarsperiode. Dat was een succesorganisatie waarbij het landelijke in een actueel kleedje werd gestoken om zo te komen tot een betere co-housing tussen enerzijds de landbouw en anderzijds de plattelandsbewoner”.

Toekomst oogt mooi

Frans Vanden Bosch: “Met Bart als nieuwe voorzitter ben ik dan ook meer dan gelukkig. Je hoort dikwijls dat jonge mensen geen zin meer hebben om lid te zijn van een vereniging, laat staan dat ze zich willen engageren om een bestuursmandaat op te nemen. Met nu een dertiger aan het roer ben ik er zeker van dat ook onze vereniging de juiste aanpak zal vinden om gedreven leeftijdsgenoten met nieuwe ideeën aan te trekken om zo de werking van onze plaatselijke Landelijke Gilden een verdere succesrijke toekomst te kunnen bieden”.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
09 apr 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 23 jun 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 19 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 19 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 15 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 13 jun 2022

archief