HERNE - Jaarrekening houdt nog stevige financiële bestuursbasis in

C21

HERNE - Jaarrekening houdt nog stevige financiële bestuursbasis in

Jaarrekening_juni_2022
HERNE - Jaarrekening houdt nog stevige financiële bestuursbasis in - © Deschuyffeleer
 

Tijdens de jongste gemeenteraad hield schepen voor financiën Lieven Snoeks de jaarrekening 2021 en bij uitbreiding de financiële toekomst van Herne tegen het licht. Met een reserve van €4.037.233 en een nog altijd heel goede autofinancieringsmarge beschikt de bestuursploeg van burgemeester Kris Poelaert nog over een stevige financiële basis.  Tegenover de uitdagingen vanuit de nieuwe financiële wereldorde die aan het ontstaan zijn houdt zij wel de vinger aan de pols om desnoods vlug te kunnen bijsturen.

Eerste tekenen van minder goede economische toestand  

 Lieven Snoeks: “2021 was jaar 2 volgens de coronajaartelling. Een jaar waarin onze economie gedeeltelijk herstelde van de pandoering die ze kreeg in 2020, ze rechtkrabbelde maar toch nog wankel op haar benen stond. Die economische toestand sijpelt uiteindelijk door in onze gemeentefinanciën met als voornaamste gevaar onstabiele belastinginkomsten. Dat resulteerde voor ons in een daling van de aanvullende personenbelasting en opcentiemen op de onroerende voorheffing van -1%, bijna €53.000. Een meevaller bij de inkomsten was de verkoop van vuilniszakken waar er voor €223.000 verkocht werden, ruim €100.000 meer dan in 2020. Dit is ook het resultaat van de aangepaste prijzen en het aanleggen van een nieuwe voorraad door de inwoners. De prijs voor een vuilniszak is dan wel hoger dan vroeger maar dat is dan ook nodig als u weet dat de huisvuilverwerking €530.000 kostte aan de Hernse belastingbetaler. Ik wil toch ook de aandacht vestigen op de nieuwe belasting op masten en pylonen die ons €48.000 opleverde.

Toekomstfonds

De totale exploitatie-ontvangsten lagen €1.288.000 hoger dan het jaar er voor maar dit is een fors vertekend beeld. Het is namelijk zo dat het Agentschap Binnenland Bestuur besliste dat het Toekomstfonds dat werd aangehouden bij de PBE, onze elektriciteitsintercommunale, als een ontvangst moet worden geboekt in onze boekhouding. Met de €1.176.000 die in dit Toekomstfonds zit, wordt de verledding betaald.

Om geen vertekend beeld te geven diende dit bedrag te worden tegen geboekt als een toegekende lening waardoor dit boekhoudkundig een nuloperatie werd.

De reden van deze operatie ligt in het feit dat het openbaar verlichtingsnet in het verleden werd overgedragen aan de PBE maar dat deze overdracht nooit gewaardeerd werd in de boekhouding, wat vanaf 2021 dus wel het geval is.

Werkingskosten stijgen fors    

Bekijken we onze dagelijkse uitgaven dan zien we dat de personeelskosten goed zijn voor 4,839 miljoen euro, 53% van de totale exploitatie-uitgaven. Enkele kosten lagen lager dan gebudgetteerd, voornamelijk dan door het uitstel van de vernieuwing van de begraafplaats van Sint-Pieters-Kapelle, geschrapte gemeentelijke activiteiten omwille van corona en minder kosten aan de gemeentelijke gebouwen.

 Anderzijds zijn er de hogere uitgaven voor herstellingen aan het technisch materieel  en steeg de kost voor het verwerken van het huishoudelijk afval fors met bijna €60.000 meer dan in 2020. De nieuwe verplichte GFT-ophaling is daar niet vreemd aan. Er werden ook meer wegen door onze eigen technische dienst hersteld en meer strooizout aangekocht maar de eerste tekenen van de duurdere energie staken ook de kop op. Zo betaalden we in 2021 €15.000 meer voor de openbare verlichting dan het jaar er voor. Ook forse stijgers waren de kosten voor ICT, portkosten en bijkomende urnekelders voor op onze begraafplaatsen.

 In totaal stegen de gewone werkingskosten met €230.000, 12% is dit. Niet dramatisch maar toch wel in de gaten te houden.

De optelsom van dit alles geeft ons een positief exploitatieresultaat van €2.663.678 maar er dient dus wel rekening gehouden te worden met een vertekend beeld door het eenmalig bijtellen van het Toekomstfonds.

Investeringen

Investeringen werden er gerealiseerd door onder meer het plaatsen van ANPR-camera’s, ICT-apparatuur voor de gemeentelijke medewerkers maar ook voor de leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Regenboog, de aanleg van de stationsomgeving en de heraanleg van de Kromstraat, de Druimerenstraat, Steenberg en de Weverstraat alsook  uitrusting voor onze technische dienst. Om de schoolomgevingen veiliger te maken kocht de gemeente verschillende snelheidsinformatieborden aan en dankzij de aankoop van grond en de aanplant van vele bomen zullen onze kleinkinderen binnen enkele jaren kunnen ravotten in het nieuw aangelegde Hernebos.

Niet het volledige voorziene jaarbudget werd aangewend omdat verschillende werken zich uitspannen over meerdere jaren waardoor de budgetten mee verschuiven naar de volgende jaren.

Op het vlak van vrije tijd werd sofware voor het ‘evenementenloket’ aangekocht om het onze verenigingen gemakkelijker te maken om een evenement op een gestructureerde manier te organiseren. Ook werden de netten voor het synthetisch voetbalplein aan de Hernekouter vernieuwd en kreeg de polyvalente feestzaal van Sint-Pieters-Kapelle een nieuwe voordeur.

In totaal investeerde de gemeente in 2021 een bedrag van €1.325.179.

Daartegenover stonden €142.466 aan investeringsontvangsten, voornamelijk de subsidies van het Plattelandsfonds en de actie ‘Digisprong’ die voorzag in laptops voor leerlingen van de lagere school.

Het investeringssaldo komt zo op €-1.182.713 te staan.

Geen nieuwe leningen

Nieuwe leningen bij een financiële instelling werden er vorig jaar niet afgesloten, wel werd er voor €584.669 aan schulden terugbetaald. En zoals eerder gezegd werd er een tegenboeking gedaan omwille van het Toekomstfonds. Houden we bij het financieringssaldo ook rekening met de eenmalige boeking van het Toekomstfonds, dan komen we uit op een saldo van €-1.493.903.

Budgettair resultaat

Alle posten opgeteld en afgetrokken geeft ons een budgettair resultaat van het jaar 2021 van €-12.938.

Onze reserve, het gecumuleerd budgettair resultaat, komt zodoende op €4.037.233 te staan.

Dit lijkt misschien veel maar rekening houdend met de huidige hoge energieprijzen, de verschillende loonindexeringen die er al geweest zijn en nog zullen komen, met de economisch verslechterende omstandigheden die er omwille van de oorlog in Oekraïne worden voorspeld, moeten we des te voorzichtig zijn op financieel vlak.

De autofincieringsmarge zit momenteel nog heel goed maar er komen vele uitdagingen op ons af. We houden de vinger aan de pols en sturen bij indien nodig.

Maar ik wens toch af te sluiten met een positieve boodschap: we kunnen de zomer in met een stevige financiële basis”.

artikel afdrukken
 
Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
30 jun 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Godelieve Deschuyffeleer | 15 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 14 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 14 aug 2022
Commerciële partners, advertenties en vacatures
Godelieve Deschuyffeleer | 10 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 10 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer | 07 aug 2022

archief