HERNE – Hechte vriendschapsbanden in de schoot van Rotary zijn onuitwisbaar

C21

HERNE – Hechte vriendschapsbanden in de schoot van Rotary zijn onuitwisbaar

Boek_de_meyts-keymeulen_aan_marc_bosmans__1_
HERNE – Hechte vriendschapsbanden in de schoot van Rotary zijn onuitwisbaar - Lieve Keymeulen-De Meyst - Marc Bosmans
 
Boek_de_meyts-keymeulen_aan_marc_bosmans__2_
HERNE – Hechte vriendschapsbanden in de schoot van Rotary zijn onuitwisbaar - Paul Keymeulen †2019 - © Deschuyffeleer
 
Boek_de_meyts-keymeulen_aan_marc_bosmans__3_
HERNE – Hechte vriendschapsbanden in de schoot van Rotary zijn onuitwisbaar - Lieve De Meyts - © Deschuyffeleer
 
Boek_de_meyts-keymeulen_aan_marc_bosmans__4_
HERNE – Hechte vriendschapsbanden in de schoot van Rotary zijn onuitwisbaar - Lieve De Meyts - © Deschuyffeleer
 
Boek_de_meyts-keymeulen_aan_marc_bosmans__5_
HERNE – Hechte vriendschapsbanden in de schoot van Rotary zijn onuitwisbaar - Lieve De Meyts - © Deschuyffeleer
 
Boek_de_meyts-keymeulen_aan_marc_bosmans__6_
HERNE – Hechte vriendschapsbanden in de schoot van Rotary zijn onuitwisbaar - Lieve De Meyts - © Deschuyffeleer
 

Het zomerterras van B&B Wisteria was recent de plaats van afspraak voor Lieve De Meyst (Aalst) met Marc Bosmans (Herfelingen). Wat hen samenbracht is een recente literaire bijdrage van Lieve over haar in 2019 overleden echtgenoot Paul Keymeulen, gewezen Rotary districtsgouverneur. Paul en Marc droegen en dragen het Rotary-motto ‘Service Above Self’ mee als een rode draad doorheen een overgroot deel van hun leven. In haar getuigenis ‘Een venster op de Wereld’ brengt Lieve een ode aan haar man die als partner, vader, vriend, zakenman, wereldburger en Rotariër diepe sporen naliet. Uit waardering voor de jarenlange hechte vriendschap tussen haar man en Marc hield zij er nu aan hem een exemplaar van haar boek te overhandigen.

Een hoofdrol voor Rotary

De auteur Lieve Keymeulen-De Meyst was meer dan 60 jaar gehuwd met Paul en ook zelf heel actief in het verenigingsleven met leidinggevende functies bij Inner Wheel, de vrouwelijke zustervereniging van Rotary. Zij is een gewezen lerares geschiedenis begunstigd met een flinke dosis schrijfvaardigheden die zij tijdens de recente lockdowns aansprak om niet alleen de inzet en de toewijding van haar man aan Rotary, zijn rijk archief en zijn visie samen te vatten en te bundelen in een publicatie maar ook om het afscheid van haar geliefde echtgenoot een volwaardige plaats te kunnen geven. Het werd een naslagwerk waarin Rotary de hoofdrol speelt. Zo worden antwoorden verstrekt op ‘Wat heeft Rotary in mijn leven en in dat van Paul betekend?’, ‘Wat hebben wij via Rotary mogen beleven?’ en ‘Welke meerwaarde heeft Rotary aan ons leven gegeven?’.

Net als Marc Bosmans in 2018-2019 was ook Paul Keymeulen in 1996-1997 districtsgouverneur in de schoot van Rotary. Het thema van zijn jaar gouverneurschap ‘Build the future with action and vision’ was een kolfje naar Paul’s hand. Rotary International is een wereldwijd uitgesponnen organisatie die wordt gevormd door de lokale Rotaryclubs. Alles samen staat Rotary voor meer dan 1,2 miljoen leden verdeeld over meer dan 200 landen. De organisatie wil leidinggevende personen en leiders uit de zakenwereld die humanitaire diensten willen verlenen samenbrengen, hoge ethische standaarden in alle beroepen bevorderen en helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld. Hun motto stelt dat het eigenbelang ondergeschikt dient te worden gemaakt aan dat van de maatschappij. Het gouverneurschap wordt enkel toegekend aan verdienstelijke Rotariërs die zich in het verleden uitermate inspanden om de boodschap van Rotary uit te dragen.

Het was Lieve De Meyst zelf die enkele dagen geleden contact opnam met Marc Bosmans, thans voorzitter van de Rotaryclub Herne-Markvallei en eveneens gewezen districtsgouverneur. De dame was van plan samen met een paar Inner Wheel-vriendinnen een wandeling te maken in het ‘Groene Kwadrant’ en van de gelegenheid gebruik te maken om Marc te ontmoeten. Die ontmoeting was er weliswaar ééntje met een onderliggende reden. Om de wederzijdse en jarenlange verbondenheid en Rotaryvriendschap tussen de echtparen Keymeulen-De Meyst en Bosmans-Heremans te bekrachtigen hield zij er aan Marc persoonlijk een getekend exemplaar van haar literaire bijdrage ‘Een venster op de Wereld’ te overhandigen. Marc Bosmans: “Paul en ik zijn jarenlang goede vrienden geweest en het was trouwens hij die mij pushte het mandaat van gouverneur te aanvaarden. Ik ben dan ook meer dan gevleid met het aandenken en uitzettend benieuwd naar de inhoud”.

Een man van actie   

Paul Keymeulen was beslist geen grijze mus! Al was hij zijn vader reeds op jonge leeftijd verloren en was zijn moeder maar een gewone arbeidster toch werden er middelen gevonden om deze enige zoon verder te laten studeren en niet zonder resultaat. Als licentiaat in de Economische Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Gent werd hij zo onder meer directeur van de brouwerijen De Geest en Zeeberg. En wanneer die dichtgingen, werd hij opgepikt door mensen die zijn talenten opgemerkt hadden en verkocht hij stoom. Paul was blijkbaar iemand die het verkopen in zich had en over een natuurlijke overredingskracht beschikte en die het zo als een jongen uit een bescheiden arbeidersgezin uit Aalst  schopte tot kaderlid van eerst Intercom nadien Electrabel. Paul Keymeulen was een man van actie. Zijn leuze was dan ook ‘Nadenken, afwegen, beslissen en niet op terugkomen’.

Een Rotaryvriend met toekomstvisie

Zijn vlotte taal, zijn pientere spirit, zijn ruime geest en zijn toekomstgerichte en pragmatische aanpak  maakten van hem dan ook de ‘ideale’ Rotariër die sporen zou nalaten. Zijn eervolle functie, zijn niet aflatende inzet en zijn gedegen kennis van het reilen en zeilen in Rotarymiddens maakten van hem  een Rotaryvriend die ver ‘avant la lettre’ de toekomstvisie over de uitgroei van Rotary wist aan te geven. Al tijdens zijn gouverneurschap - nu toch al meer dan 25 jaar geleden - maakte Paul Keymeulen duidelijk dat ook Rotary onder meer diende te stoelen op een ingebouwde marketingvisie. Daarbij moest het zich bevrijden van de stigma ‘onbekend’ en ‘gevestigde waarde’, het clubleven aantrekkelijker maken evenals het accent leggen op zowel een verjonging van de bestaande clubs als op het oprichten van nieuwe clubs met actieve aangezochte leden waarbij ook dames naar juiste waarde worden ingeschat.

Naast organisatorisch vooruitziende richtlijnen die veelal hun ontstaan te danken hebben aan de praktisch gerichte geest en Paul’s zin voor realiteit laat het boek ook een erfgoedwaarde na waarbij  kerngedachten nopens onder meer internationale en zelfs intercontinentale studieuitwisselingsprojecten (GSE - Group Study Exchange) en de uitwisseling van jongeren met vakantie (HEP - Holiday Exchange program) een ruime hap uitmaken. Ook na zijn gouverneursjaar bleef Paul een naarstige Rotarybij. Hier is het vooral de herdistricting en de modernisering van Rotary in België en Luxemburg die hem nauw aan het hart lagen. Het tot stand komen van de effectieve herdistricting waarbij het grondgebied niet langer opgedeeld werd in 3 maar in 2 Nederlandstalige (D2130 en D2140) en 2 Franstalige districten (D2150 en D2160) kwam er weliswaar pas na een lange weg. De uiteindelijke herdistricting waar Paul Keymeulen de visionaire bezieler en architect van was kwam er in 2017. 

Rotary Herne-Markvallei

Nu terug vijf jaar later, met daarin drie bewogen coronajaren, is dan ook die nieuwe districtsindeling van het Belgo-Luxemburgs landschap al een tijdje van kracht. Rotaryclub Herne-Markvallei maakt thans deel uit van het Rotarydistrict D2140. Dat district omvat de 82 clubs van de provincies  Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant, evenals de Nederlandstalige clubs van Brussel. Het District telde op 1 juli 2022 een totaal van 2.678 leden.

Ook in Rotarymiddens heeft corona lelijk huis gehouden en de jongste jaren de instroom beknot. De plaatselijke Rotaryclub Herne-Markvallei is dan ook op zoek naar nieuwe gemotiveerde (jonge) mannen en vrouwen om samen in volle vriendschap acties te ondernemen die ervoor zorgen dat de situatie van personen, die minder geluk in het leven kennen, kan verbeterd worden.

Meer info bij Marc Bosmans op nummer 0495/53 19 06 of marc@bosmans.be.

 

Delen op FacebookDelen op TwitterDelen op GoogleDelen op DeliciousDelen op DiggDelen op StumbleuponEmail ditMeer...
 
08 aug 2022
Godelieve Deschuyffeleer
Godelieve Deschuyffeleer
 
 
 
Terug
 

Meer Nieuws

Commerciële partners, advertenties en vacatures
Marc Colpaert | 12 apr 2024

archief